Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Podatkowe : Rekrutacja, SP Studia Podatkowe | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Podyplomowe Studia Podatkowe
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH

REKRUTACJA ONLINE

Z przyjemnością informujemy, że co roku Podyplomowe Studia Podatkowe organizowane w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem kandydatów i studentów.


Wymagane dokumenty:

Kandydaci na studia mogą składać dokumenty:

  • przesyłając je listem poleconym na adres sekretariatu studiów,
  • osobiście - w sekretariacie studiów (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00; istnieje także możliwość złożenia dokumentów w innych godzinach lub w weekendy po wcześniejszym kontakcie z sekretarzem studiów).
Uwaga:
W związku z
 Zarządzeniem Rektora nr 69 z dnia 31 lipca 2020 
zajęcia w semestrze zimowym będą odbywać się w trybie online z wykorzystaniem platformy MS TEAMS
Semestr letni będzie realizowany w zależności od decyzji władz Uczelni w zakresie prowadzenia zajęć – w trybie stacjonarnym lub online.​​​​​
 

 czesne

 
​​Opłata za całość studiów wynosi 6900 zł.
  • Firmy - wpłata jednorazowa;
  • Osóby fizyczne – możliwość wpłaty w ratach:
I rata - 2300 zł - płatna przy zapisie,
II rata – 2300 zł - płatna do końca stycznia,
III rata – 2300 zł - płatna do końca marca.

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych i wydania świadectwa ukończenia studiów.

Numer konta bankowego 

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).  
 

 Warunki ukończenia

 

​Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

  • zdanie egzaminów cząstkowych obejmujące swoim zakresem następujące bloki tematyczne: podatek dochody od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, ordynacja podatkowa, podatek od towarów i usług;
  • napisanie pracy dyplomowej i przyjęcie jej przez promotora;
  • zdanie egzaminu końcowego (obrona pracy końcowej) obejmujący zakres merytoryczny studiów podyplomowych i tematykę pracy dyplomowej; Egzamin odbywa się po zakończeniu zajęć na studiach (zazwyczaj pod koniec czerwca). Ma on charakter komisyjny, a w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi, obok pracowników SGH, przedstawiciel Ministerstwa Finansów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zdanie przewidzianych w programie studiów egzaminów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.