Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Ochrony Konsumentów : Rekrutacja
Podyplomowe Studia Ochrony Konsumentów
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH

REKRUTACJA ONLINE
 
Na studia zostanie przyjętych ok. 30 osób.
 
Wymagane dokumenty:
  • umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy),
  • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
  • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
  • CV,
  • 1 fotografia (zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego).
 

 czesne

 

Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł (firmy – wpłata jednorazowa, osoby fizyczne – możliwość wpłaty w dwóch ratach).

Czesne obejmuje koszt książek i materiałów dydaktycznych udostępnianych przez wykładowców na stronie internetowej studiów oraz zebranych w formie elektronicznej na płycie CD na koniec zajęć, a także koszt sporządzenia i wydania świadectwa ukończenia studiów (nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat).

Numer rachunku

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).  

 

 Warunki ukończenia

 
  • obowiązkowa obecność – udział uczestnika na zajęciach w wymiarze co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych studiami,
  • dwuetapowy/dwuczęściowy egzamin:
– część pisemna egzaminu – test jednokrotnego wyboru (czas trwania ok. 15-20 minut). Zakres obejmuje cały materiał, a pytania są przygotowywane przez poszczególnych wykładowców prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 20,

– część ustna egzaminu – prezentacja przed komisją egzaminacyjną przygotowanego wcześniej studium przypadku. W ciągu całego okresu trwania studiów słuchacze będą przygotowywali studium przypadku w jednym z wybranych przez siebie obszarów ochrony konsumenta.

Dokument poświadczający zakończenie studiów: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych SGH wydane na podstawie wyników egzaminu pisemnego oraz ustnego przeprowadzonych w oparciu o wiedzę i umiejętności przekazane w trakcie studiów.