Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe studia Negocjacje i mediacje w biznesie i stosunkach pracy : Wykładowcy
Podyplomowe studia "Negocjacje i mediacje w biznesie i stosunkach pracy"
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
dr hab. Kazimierz Kloc, prof. SGH, kierownik studiów – od 1992 roku do chwili obecnej mediator z listy MPiPS. Przeprowadził ponad 100 mediacji w sporach zbiorowych pracy w kluczowych polskich zakładach i przedsiębiorstwach Skarbu Państwa i sektora prywatnego.  Doradca Zarządów dużych firm do spraw relacji pracowniczych i kontaktu z związkami zawodowymi. Organizował i uczestniczył w negocjacjach dotyczących procesów restrukturyzacji, prywatyzacji, redukcji zatrudnienia, zmiany układów zbiorowych pracy w wielu firmach. Prowadził badania na temat strajków i konfliktów w zakładach przemysłowych oraz w sektorze publicznym (np. reformy szkolnictwa).

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH - Rektor SGH. Dyrektor Instytutu Zarządzania SGH. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz studiach MBA- SGH (w 2015 r. otrzymał nagrodę dla jednego z najlepszych wykładowców). Zajmował stanowiska kierownicze w organizacjach samorządu terytorialnego. Najważniejszym z nich było stanowisko zastępcy dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz- członka Zarządu. Był również Kanclerzem SGH oraz prodziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów SGH i Prorektorem SGH ds. Nauki i Zarządzania.

dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH – absolwent socjologii UW, pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor kilkunastu publikacji z zakresu sprzedaży i negocjacji. Praktyk, współwłaściciel firmy szkoleniowej, trener zespołów w firmach produkcyjno – handlowo – usługowych. Specjalizacja: sprzedaż, negocjacje.
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – rektor Szkoły Głównej w Warszawie. Praktyk w zakresie zarządzania zespołami w administracji samorządowej oraz w uczelni. Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania wiedzą i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Konsultant firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu Specjalizacja: zarządzanie kapitałem ludzkim, prezentacje, społeczna odpowiedzialność biznesu.

mgr Agnieszka Durlik – Dyrektor Generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, od wielu lat reprezentuje samorząd przedsiębiorców w roli eksperta w tematyce gospodarczej i prawnej dotyczącej zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, od 4 lat kieruje największym sądem polubownym dla przedsiębiorców w Polsce. Na co dzień obcuje z wyzwaniami, z którymi mierzą się mikro, mali, średni i duży przedsiębiorcy w ramach prowadzenia biznesu. Aktywnie uczestniczy w procesach stanowienia prawa w Polsce – w parlamencie, ministerstwach, organach administracji publicznej

Agnieszka Grabowska-Łysyszyn – adwokat, zastępca Dyrektora Generalnego SA KIG, Co-chair Arbitrażowego Forum Młodych, ekspert z zakresu z sądownictwa polubownego. Zajmuje się skomplikowanymi postępowaniami spornymi, także transgranicznymi, w różnych sektorach. Wielokrotnie występowała w sporach jako sekretarz trybunału. Autorka opracowań i wystąpień z zakresu arbitrażu i mediacji, w tym m.in. dla słuchaczy Podyplomowego Studium Prawa Spółek na WPiA UW. Ukończyła kurs i uzyskała certyfikat mediatora Międzynarodowego Szkolenia Mediacyjnego dla Adwokatów.

Marek Furtek – radca prawny, założyciel i wspólnik kancelarii prawniczych, obecnie wspólnik założyciel kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz sp.k. Od 2009 r. Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Arbiter w ponad 200 postępowaniach arbitrażowych krajowych i międzynarodowych przed sądami stałymi (m.in. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Vienna International Arbitral Center, International Chamber of Commerce, Związek Banków Polskich) i sądami ad hoc. W latach 2006-2015, przez trzy kolejne kadencje, członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.; w kadencji drugiej i trzeciej Sekretarz Rady Nadzorczej i członek Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

mgr Monika Klonowska – psycholog, trener, doradca. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Process Oriented Psychology w Szwajcarii, w szkole Arnolda Mindella. Ukończyła Studium Terapii indywidualnej i grupowej Laboratorium Psychoedukacji, Szkołę Trenerów i Szkołę Mediacji Trop. Od 1992 prowadzi szkolenia, realizuje autorskie programy szkoleniowe z zakresu kierowania zespołem, rozwiązywania konfliktów, wystąpień publicznych. Współpracuje jako doradca i szkoleniowiec z instytucjami administracji publicznej, instytucjami kultury i korporacjami. Doradca CSR (Corporate Social Responsibility), współautorka projektu poświęconego wdrażaniu etyki w biznesie i dobrych praktyk w zarządzaniu: pisze artykuły na temat przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji na blogu www.mobbingidyskryminacja.pl.

mgr Paweł Galec - prawnik, od 2013 r. mediator z listy ministra właściwego do spraw pracy, ekspert Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań mediacyjnych, w tym w dużych spółkach akcyjnych i państwowych jednostkach organizacyjnych. Specjalizuje się w problematyce indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Zajmuje się również prowadzeniem szkoleń z zakresu negocjacji zbiorowych, mediacji, dialogu społecznego, prawa pracy i stosunków pracy, autor publikacji i poradników. Pełnił funkcję delegata na Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w Komitecie Stosowania Konwencji i Zaleceń.

mgr Anna Saczuk – Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w międzynarodowym biznesie i administracji publicznej oraz w doradztwie dla kadry zarządzającej firm i organizacji. Mediator z kilkunastoletnią praktyką, m.in. mediator sądowy, mediator przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Konfederacji Lewiatan, członek Międzynarodowego Centrum Mediacji, sędzia międzynarodowych zawodów w mediacji gospodarczej przy ICC w Paryżu, koordynator projektu mediacji międzynarodowych w sporach rodzinnych. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych i gospodarczych, a także sporach zbiorowych pracy oraz w procesach grupowych. Prowadzi mediacje na rynku krajowym i w sprawach międzynarodowych.  Doświadczony szkoleniowiec z zakresu negocjacji, komunikacji i rozwiązywania konfliktów.