Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia MSP – Finanse, Podatki, Rachunkowość : Korzyści
Podyplomowe Studia MSP – Finanse, Podatki, Rachunkowość
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
 • ​przedsiębiorcy sektora MSP,
 • osoby pracujące w biurach rachunkowych,
 • analitycy finansowi sektora MSP,
 • pracownicy banków,
 • pracownicy administracji skarbowej.
 

 Korzyści dla studenta

 

​Po zrealizowaniu Studiów słuchacz posiada wiedzę w zakresie:

 1. Zarządzania finansami MSP.
 2. Pozyskiwania źródeł finansowania działalności gospodarczej MSP.
 3. Współpracy przedsiębiorcy z bankiem.
 4. Bezpieczeństwa funkcjonowania MSP na rynku.
 5. Rozwijania swojego „startupa”.
 6. Dokonywania analizy finansowej MSP.
 7. Realizacji projektów inwestycyjnych w MSP.
 8. Funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych dla MSP.
 9. Procesów restrukturyzacji i windykacji w MSP.
 10. Wybranych problemów prawa: cywilnego, gospodarczego, podatkowego.
 11. Zasad naliczania i poboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej.
 12. Zasad naliczania i poboru podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
 13. Funkcjonowania podatków od obrotu (podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych).
 14. Funkcjonowania podatków majątkowych (podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn).
 15. Ryzyka podatkowego MSP.
 16. Różnic pomiędzy prawem bilansowym a podatkowym.
 17. Różnic pomiędzy ewidencją i sprawozdawczością spółek osobowych i kapitałowych. 
 18. Obowiązków ewidencyjnych MSP.
 19. Metod i zasad prowadzenia ksiąg handlowych.

Po zrealizowaniu Studiów słuchacz potrafi:

 1. Prawidłowo zidentyfikować obszary ryzyka funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw.
 2. Dobrać odpowiednie do potrzeb MSP źródła finansowania.
 3. Wybrać korzystne dla MSP aspekty współpracy z bankami.
 4. Ocenić ryzyko kontrahenta.
 5. Zdiagnozować i ograniczyć ryzyko operacyjne.
 6. Założyć startup.
 7. Dokonać kompleksowej oceny sytuacji finansowej małych i średnich przedsiębiorstw.
 8. Zaplanować i ocenić projekt inwestycyjny.
 9. Ocenić zdolność małych i średnich przedsiębiorstw do osiągania bieżących i przyszłych celów.
 10. Ocenić strategię działania MSP z punktu widzenia optymalizacji podatkowej.
 11. Wykorzystać przepisy podatkowe w celu sporządzenia zeznań podatkowych. 
 12. Stosować przepisy z zakresu ustalania i naliczania podatków dochodowych, obrotowych i majątkowych.
 13. Wybrać właściwy model opodatkowania .
 14. Zdiagnozować i ograniczyć ryzyko podatkowe. 
 15. Wykorzystać system rachunkowości finansowej na potrzeby sprawozdawczości. 
 16. Zastosować zasady rachunkowości w ewidencji księgowej.
 17. Prowadzić księgi rachunkowe.
 18. Sporządzić deklaracje podatkowe na podstawie ewidencji podatkowej.
 19. Ustalić obciążenia pracowników i przedsiębiorcy z tytułu ubezpieczeń społecznych. 
 20. Weryfikować poprawność zapisów ewidencyjnych.
 21. Określić ryzyko prowadzenia nierzetelnych ewidencji.
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 

​Po zrealizowaniu Studiów słuchacz potrafi:

 1. Zastosować aktualną wiedzę z prawa podatkowego i bilansowego.
 2. Podejmować zadania z obszaru finansów, podatków i rachunkowości MSP.
 3. Pracować w grupie, inspirować zespół do dalszych działań i wprowadzania usprawnień w procesie zarządzania finansami MSP.
 4. Opracować i zaprezentować właścicielowi (kierownictwu jednostki) informacje niezbędne do podejmowania decyzji finansowych.
 5. Opracować w formie pisemnej wnioski z przeprowadzonych analiz finansowych oraz podatkowych.
 6. Usprawniać działanie służb finansowo-księgowych.
 7. Współpracować z audytorem/biegłym rewidentem a także z pracownikami urzędów skarbowych.