Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych : Wykładowcy
Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 


Dr Agnieszka Tłaczała
– pracownik Zakładu Podatków Instytutu Finansów SGH. Laureatka konkursów SKwP za najlepsze prace z dziedziny rachunkowości: magisterską (2000) i doktorską (2009). Autorka i współautorka artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz książek, m.in.: Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów (współautor I. Olchowicz), wyd. 2, Difin 2009, Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR (współautor I. Olchowicz), wyd. 2, Difin 2008, Analiza finansowa w teorii i w praktyce (współautor G. Gołębiowski), Difin 2009.

 


Dr hab. Marcin Jamroży, ​
prof. SGH – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, doktor nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Podatków Instytutu Finansów SGH, kierownik Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych, kierownik Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami, obecnie dyrektor Departamentu Cen Transferowych i Wycen, były członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego. Autor ok. 120 recenzowanych publikacji.

 


Dr Jarosław Wierzbicki
– adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, prodziekan Studium Magisterskiego SGH w kadencji 2008–2012 i obecnie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz MSGiP w ramach SGH-ScPo, doktorat w zakresie zarządzania w KNoP SGH. Merytorycznie zauroczony prawno – ekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania administracji publicznej, finansami publicznymi i usługami finansowymi.Józef Banach
– radca prawny, wspólnik w Kancelarii InCorpore Banach Szczepanik Partnerzy, były szef zespołu międzynarodowej współpracy podatkowej w Ministerstwie Finansów, wielokrotny negocjator z ramienia Ministerstwa Finansów w zawieraniu w imieniu Polski umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, były starszy menedżer i lider Zespołu ds. Postępowań Podatkowych i Międzynarodowego Prawa Podatkowego w PricewaterhouseCoopers, członek prezydium Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, autor wielu publikacji z zakresu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego m.in. komentarza „Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania” oraz współautor monografii „Ceny Transferowe”, posiada wieloletnie doświadczenie w strukturyzowaniu przedsiębiorstw zdobyte w ramach licznych projektów doradczych, ma bogatą praktykę w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w postępowaniach przed organami administracyjnymi, sądami administracyjnymi i powszechnymi.
 


Andrzej Marczak – doradca podatkowy nr wpisu 02222, prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się problematyką opodatkowania dochodów osobistych. Świadczy usługi przede wszystkim w zakresie optymalizacji opodatkowania dla międzynarodowej kadry kierowniczej, bieżących rozliczeń podatkowych, planowania struktur podatkowych, w tym z wykorzystaniem przyjaznych podatkowo jurysdykcji zagranicznych oraz w doradztwie związanym z zatrudnieniem pracowników, ubezpieczeniami społecznymi, prawem pracy oraz podatkami międzynarodowymi. Reprezentuje klientów w sprawach podatkowych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Partner w KPMG, gdzie kieruje zespołem Global Mobility Services. Członek Rady Nadzorczej International Fiscal Association (IFA), Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Został wybrany najlepszym specjalistą w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2013, 2014, 2015 i 2016 przez dziennik "Rzeczpospolita". Częsty komentator podatkowy w środkach masowego przekazu (TV, radio, prasa). Prelegent na licznych seminariach i konferencjach.​

 


Mariusz Pogoński – doradca podatkowy zatrudniony w instytucjach finansowych. Autor artykułów i glos w fachowych czasopismach podatkowych oraz publikacjach elektronicznych (np. Systemie Informacji Prawnej Lex). Autor książek i komentarzy m.in. "Podatek od zysków kapitałowych", Unimex 2013 oraz komentarza do rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych (Lex/el 2012).

 


​Marcin Grześkowiak
jest polskim doradcą podatkowym (nr wpisu 11419), absolwentem ekonomii Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie następnie pracował jako asystent na katedrze Rachunkowości i Opodatkowania Przedsiębiorstw. Praktyczne doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym zdobywał, pracując dla niemieckiej spółdzielni doradców podatkowych DATEV z Norymbergi oraz w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego TPA Horwath Sztuba Kaczmarek w Warszawie. Obecnie prowadzi własną kancelarię, specjalizując się w problematyce międzynarodowego prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich. Jest współautorem polskich i niemieckich książek oraz artykułów o tematyce związanej z prawem podatkowym oraz zarządzaniem kancelarią doradcy podatkowego.

 


Jarosław Sekita – doradca podatkowy (nr wpisu 09886), prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1995–1996 pracownik Ministerstwa Finansów (Departament Podatków Bezpośrednich i Opłat). Od 1996 pracownik merytoryczny spółki doradztwa podatkowego. Od 2006 r. pracownik oraz członek zarządu Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. Specjalizacja: podatki dochodowe oraz międzynarodowe prawo podatkowe. Autor książek: Opodatkowanie dochodów z udziałów i akcji, Warszawa 1996, Opodatkowanie dochodów zagranicznych, Warszawa 1998, Problemy podatkowe w spółkach kapitałowych, Warszawa 2000, Opodatkowanie obrotu wierzytelnościami, Warszawa 2005, Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z inwestowania i lokacji majątku, Warszawa 2011 r., Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje, Warszawa 2015 r., Rozliczanie podatku u źródła, Warszawa 2017 r. Współautor licznych pozycji z zakresu prawa podatkowego. Autor artykułów m.in. w Rzeczpospolita, Przegląd Podatkowy, Prawo i Podatki, Rachunkowość​, Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, Gazeta Bankowa, Doradca Podatnika, Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika, i in. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz studentów.

 


Dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH
, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; dyrektor Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze  RP w latach 2014-2016; od 2016 powołany na czteroletnią kadencję do Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikania Opodatkowania przy Ministrze Finansów RP; ekspert Komisji Europejskiej w zakresie budowania strategii przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego UwB; absolwent Uniwersytetu - Central Lancashire w Wielkiej Brytanii; adwokat i radca prawny w latach 2002-2016; stypendysta Uniwersytetu Columbia NYC, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie; Uniwersytetu Paryskiego (Sorbonna X); autor ponad 150 publikacji naukowych (w tym 7 monografii) z zakresu międzynarodowego i krajowego prawa podatkowego; redaktor naczelny czasopisma naukowego "Analizy i Studia CASP"; specjalizuje się w interdyscyplinarnym prawie podatkowym, strategiach przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania oraz wysokozaawansowanej inżynierii podatkowej.​

 


Dr hab. Paweł Felis
– doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Od roku 1993 pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie Zakładu Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów w Instytucie Finansów. Zajmuje się problematyką finansów i opodatkowania przedsiębiorstw oraz podatków majątkowych.  Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książkowych, m.in. Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych, Podatki od nieruchomości a polityka podatkowa gmin w Polsce, Finansowanie przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretyczno-praktyczne, Finansowa ocena inwestycji rzeczowych, Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw, System finansowy w Polsce, Finanse przedsiębiorstwa, Podstawy finansów, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, VAT w działalności gospodarczej, Propedeutyka finansów.​​

 


Anna Misiak ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studia Europejskie na SGH. Jest doradcą podatkowym, Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
Specjalizuje się w tematyce związanej z opodatkowaniem dochodów osobistych i ubezpieczeniami społecznymi. Od 2006 współpracuje z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Doradza w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeniach społecznych. Doradztwo obejmuje kwestie związane z opodatkowaniem dochodów osobistych, w tym dochodów z pracy uzyskanych w Polsce i zagranicą, kapitałów pieniężnych, działalności gospodarczej osób fizycznych, dochodów z nieruchomości oraz zagadnieniach związanych z opodatkowaniem otrzymania lub przekazania majątku osobistego (spadki, darowizny). Prowadziła projekty dotyczące m.in. struktur zatrudniania i wynagradzania kadry menedżerskiej, pracowników delegowanych i osób zagranicznych, skutków podatkowych świadczeń pracowniczych, planów akcyjnych, opodatkowania inwestycji osób fizycznych w kapitały pieniężne i dobra luksusowe, skutków otrzymania majątku w spadku, w tym spadku zagranicznego oraz planowania podatkowego w zakresie transferu majątku osobistego. Prowadzi szkolenia i warsztaty oraz jest wykładowcą na studiach podyplomowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i dochodów pracowniczych. Przed podjęciem współpracy z MDDP, w latach 1994–2005 Anna Misiak współpracowała z Ernst & Young gdzie była Menedżerem w dziale Human Capital, a następnie Dyrektorem w dziale Usługi Księgowe, odpowiadając za usługi Payroll.

 


Andrzej Nikończyk – Wspólnik w kancelarii KNDP, Przewodniczący Rady Podatkowej PKPP Lwiatan, doradca podatkowy, prawnik.
Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT, zarządzaniu ryzykiem podatkowym, ogólnym prawie podatkowym oraz postępowaniach podatkowych. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu prawa finansowego, praca magisterska była poświęcona zagadnieniom podatku VAT. Wcześniej ukończył studia z zakresu Politologii i Nauk Społecznych w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, praca magisterska była poświęcona zagadnieniom regulacji prawnych.
Wspólnik kancelarii podatkowej KNDP, Przewodniczący Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, sędzia Sądu Dyscyplinarnego KIDP, współpracownik Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w zakresie opiniowania projektów aktów.
Autor wielu artykułów i opracowań poświęconych problematyce prawa podatkowego w zakresie podatku podatków pośrednich i zobowiązań podatkowych. Współautor komentarzy podatkowych (m.in. do ustawy o VAT i akcyzie, do podatków rolnego leśnego i od nieruchomości). Prowadzi wykłady z zakresu podatku VAT i tematyki podatkowej, w ramach szkoleń otwartych, branżowych i szkoleń zamknięte dostosowane do specyfiki i oczekiwań konkretnych podmiotów (w tym organy podatkowe, doradcy podatkowi).
Poprzednio współpracował wiele lat ze Spółką Doradztwa Podatkowego „Ożóg i Wspólnicy” oraz Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy oraz Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt.

 


Dr Wojciech Dmoch – doradca podatkowy nr 00007. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego, w szczególności w zakresie podatków dochodowych, postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył podczas pracy w kancelariach prawnych Clifford Chance oraz Baker & McKenzie, jak również w międzynarodowej firmie audytorskiej oraz w Ministerstwie Finansów. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię doradcy podatkowego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym wydawanego corocznie przez Wydawnictwo C.H. Beck Komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w serii Podatkowe Komentarze Becka. Był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego pierwszej oraz piątej kadencji.​

 


Iwona Georgijew jest partnerem kierującym zespołem ds. Cen Transferowych Deloitte w Polsce oraz Europie Środkowej. Iwona jest także członkiem Forum Cen Transferowych Unii Europejskiej (EU Joint Transfer Pricing Forum) – grupy eksperckiej doradzającej Komisji Europejskiej w sprawach podatkowych dotyczących cen transferowych.
W ciągu ponad osiemnastu lat pracy zawodowej zdobyła doświadczenie jako wiodący w kraju ekspert w dziedzinie cen transferowych, realizując ponad 300 różnego rodzaju projektów. Od 2006 roku Publikacja Euromoney/Legal Media Guide to the World’s Leading Transfer Pricing Advisors regularnie uznaje ją za najlepszego doradcę ds. cen transferowych.
Iwona specjalizuje się w dziedzinie planowania transakcji wewnątrzgrupowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw, optymalizacji cen transferowych, zarządzaniu ryzykiem oraz Uprzednich Porozumień Cenowych (APA) i Procedur Wzajemnego Porozumiewania (MAP).
Wynegocjowała pierwsze transgraniczne jednostronne porozumienie cenowe APA w Polsce, a także dwa pierwsze dwustronne porozumienia APA zawarte pomiędzy Polską a Szwajcarią i Wielką Brytanią. Prowadzi zespół Deloitte APA w Polsce, który wynegocjował 40% wszystkich porozumień APA wydanych w Polsce.
Iwona jest regularnym mówcą na międzynarodowych konferencjach i seminariach.
Iwona jest również aktywnie zaangażowana w coaching profesjonalistów oraz w rozwój przywództwa kobiet.
Wykształcenie

  • Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  • Intermediate Diploma in Executive Coaching, Academy of Executive Coaching (AoEC), Londyn

Akredytacje i certyfikaty

  • Licencjonowany doradca podatkowy
  • Członek EU JTPF
  • Mianowana w kwietniu 2011 r. jednym z szesnastu członków sektora prywatnego Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych – organem doradczym Komisji Europejskiej w sprawach cen transferowych
  • Członek Komitetu Podatkowego Polskiego Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców 
  • Członek Redakcji Transfer Pricing Forum– BNA International 
  • Deloitte Europa Środkowa nagrodzony “ Central European Transfer Pricing Firm of the Year 2012” by ITR
  • Lider różnorodność w Deloitte Central Europe
  • Lider SheXO club – klub stworzony dla kobiet biznesu

 


Aleksandra Dziemaszkiewicz-Kwiecińska LL.M.
Radca prawny, Menedżer Regionalny ds. Projektów Prawnych na obszar Europy kontynentalnej w Clifford Chance. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz w doradztwie prawno-podatkowym, które zdobywała w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech, w tym w firmach z grupy tzw. Wielkiej Czwórki i korporacjach międzynarodowych, a także jako prawnik in-house. Zajmuje się m.in. doradztwem w zakresie prawa spółek handlowych, umów gospodarczych, praw autorskich, prawa ochrony konkurencji, prawa pracy, prawa cywilnego oraz oceną skutków prawnych i podatkowych krajowych i międzynarodowych struktur właścicielskich (fuzje i przejęcia, likwidacje, zakładanie oddziałów), identyfikowaniem i minimalizowaniem obszarów ryzyka. Uczestniczyła w licznych przeglądach prawnych i podatkowych podmiotów gospodarczych w Polsce (due diligence, sign-off). Posiada również praktyczne doświadczenie w reprezentacji Klientów przed organami administracji, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi oraz w planowaniu strategii postępowań z zakresu prawa podatkowego i szeroko pojętego prawa gospodarczego. Jest autorką publikacji w C.H.Beck, WoltersKluwer, Shaker Verlag, Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej, prowadziła szkolenia i wykłady m.in. w Warszawie, Krakowie, Berlinie, Frankfurcie nad Odrą, Brukseli i Utrechcie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British and European Legal Studies (współpraca Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Cambridge), LL.M. na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Mentorka w Fundacji Liderek Biznesu.

 


Tomasz Rolewicz – ​doradca podatkowy, Associate Partner w Zespole Business Tax Advisory w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku. Zdobywał doświadczenie zawodowe w trakcie praktyki w międzynarodowych firmach doradczych, które pozwala na zapewnianie kompleksowego wsparcia w trakcie sporów z władzami podatkowymi – reprezentowanie podatników w czasie kontroli podatkowych i postępowań, budowanie strategii na wypadek sporów z organami oraz reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi jak również przed Trybunałem Sprawiedliwości i organami Unii Europejskiej. Realizował także projekty z zakresu ograniczania osobistej odpowiedzialności karnej skarbowej. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa tego Uniwersytetu. Od 2005 r. jest także licencjonowanym doradcą podatkowym. Obecnie pełni także funkcję członka Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Jest autorem wielu publikacji w prasie i czasopismach specjalistycznych.

 


Dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH – doktor habilitowany nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw SGH, doradca podatkowy, radca prawny, były pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

 


Piotr Augustyniak jest partnerem założycielem kancelarii prawnej PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy. Jest specjalistą prawa międzynarodowego, doradcą podatkowym. Jego doświadczenie obejmuje wsparcie klientów polskich i zagranicznych oraz międzynarodowych korporacji m.in. w zakresie planowania podatkowego, organizacji struktur działalności gospodarczej, nabywania, wydzielania i sprzedaży spółek. Jego praktyka skupia się na międzynarodowym prawie podatkowym, w tym planowaniu podatkowym dotyczącym zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zarówno spółek, jak i zamożnych klientów indywidualnych (High Net Worth Individuals). Z sukcesem reprezentuje klientów w sporach sądowych jak również postępowaniach kontrolnych i podatkowych w szczególności zakresie VAT, CIT i PIT. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej. Posiada stopień LL.M. nadany przez Wirtschaftsuniversitat Wien, absolwent programów Comparative Tax Policy and Administration oraz Leadership in Law Firms  na Harvard University. Wyróżniany jako jeden z najlepszych specjalistów prawa podatkowego przez Chambers&Partners i The Legal 500. ​

 


Dr Tomasz Tratkiewicz - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w 2004 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na tej uczelni. Od 1994 r. swoją karierę związał z pracą w organach podatkowych, a następnie w Ministerstwie Finansów, podczas której uczestniczył w pracach grupy roboczej OECD w zakresie podatków konsumpcyjnych, w posiedzeniach grup roboczych Rady i Komisji Unii Europejskiej oraz Komitetu ds. VAT. Aktywnie uczestniczył w procesie opracowywania polskich przepisów w zakresie VAT implementujących VI dyrektywę, szczególnie w obszarze transakcji wewnątrzunijnych. W latach 2010-2017 dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. W latach 2012-2017 reprezentował Ministra Finansów (także Ministra Rozwoju i Finansów) w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz w 10 polskich sprawach dotyczących VAT przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe wykorzystywał aktywnie jako członek państwowych komisji egzaminacyjnych, w tym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego oraz Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Doświadczenie w zakresie tworzenia, interpretowania i stosowania przepisów w zakresie VAT Pan Tratkiewicz uzupełnia także pracą naukową w tym obszarze, podejmując w publikacjach oraz konferencjach naukowych wątki badawcze zarówno z dziedziny prawa, jak i ekonomii.

 ​


Paweł Trojanekabsolwent Wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego, oraz studiów podyplomowych Polskiej Akademii Nauk z zakresu finansów i rachunkowości. Doradca podatkowy z ponad 28 letnim stażem w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Ponad 15 lat doświadczeń zgromadził, jako dyrektor działu doradztwa podatkowego i tax partner w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych obsługujących Klientów w tym ponadnarodowe korporacje w szczególności ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, krajów skandynawskich i Izraela.  Obecnie prowadzi kancelarię w Warszawie, wspomagając podmioty krajowe i zagraniczne w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z realizacji transgranicznych transakcji z podmiotami powiązanymi. Reprezentuje podatników w postępowaniach podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi, współpracuje jako ekspert z uznanymi kancelariami m.in. radców prawnych i adwokatów. Wykładał międzynarodowe prawo podatkowe dla przedstawicieli biznesu, profesjonalistów oraz dla administracji państwowej m.in. w Warszawie, Kopenhadze, Rzymie, Paryżu, Berlinie, Monachium. Był współorganizatorem i uczestnikiem paneli dyskusyjnych szeregu konferencji naukowych m.in. na UW, Akademii Leona Koźmińskiego, SGH. W kręgu jego zainteresowań naukowych leżą zależności pomiędzy prawem podatkowym a prawem karnym skarbowym, zagadnienia cen transferowych w tym aspekty proceduralne. „Prawo podatkowe wobec kultury i sztuki” to temat, któremu poświęcił szeregów wykładów dla instytucji kultury, w tym zakresie publikował w Wolters Kluwer. Od lat uczestniczy w pracach samorządu doradców podatkowych.

Cezary Krysiak, Counsel w kancelarii prawnej PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy, doradca podatkowy, specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym, w szczególności w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, planowania podatkowego oraz rozwiązywania międzynarodowych sporów podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych. Przez ponad 12 lat w Ministerstwie Finansów RP był głównym negocjatorem polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (blisko 60 przeprowadzonych negocjacji) oraz umów o wymianie informacji podatkowych (FATCA, CRS). Jako dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej MF był odpowiedzialny za tworzenie i stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej, wdrożenie podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym. Nadzorował również stworzenie i wdrożenie przepisów w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Przez lata, jako polski delegat, współpracował z Komitetem ds. Podatkowych OECD, grupami roboczymi Rady UE oraz ONZ w szczególności w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, wymiany informacji podatkowych, preferencyjnych reżimów podatkowych oraz cen transferowych. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Międzynarodowych Strategii Podatkowych oraz Podyplomowych Studiach Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami SGH.
​​​