Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Opodatkowanie międzynarodowe : Korzyści
Podyplomowe Studia "Opodatkowanie międzynarodowe"
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
​Studia podyplomowe "Opodatkowanie międzynarodowe" kierowane są dla kadry zarządzającej, specjalistów ds. podatków, głównych księgowych, prawników zajmujących się prawem spółek oraz innych osób zawodowo związanych z procesami zarządczymi w spółkach międzynarodowych.

Po ukończeniu tych studiów słuchacze nabędą wiedzę i specjalistyczne umiejętności w zakresie zarządzania podatkami w przedsięwzięciach międzynarodowych, między innymi będzie potrafili przeprowadzić analizę podatkową transakcji, z wykorzystaniem narzędzi pomiaru obciążeń podatkowych, dokonać oceny skutków podatkowych transakcji międzynarodowych, dokonać diagnozy sytuacji podatkowej przedsiębiorstwa oraz wypracować rekomendacje postępowania, kształtować relacje umowne w przedsiębiorstwie międzynarodowym z uwzględnieniem optymalnej polityki podatkowej, czy też dokonać efektywnego pod względem podatkowym źródła finansowania przedsiębiorstwa międzynarodowego.
 

 Korzyści dla studenta

 
​Absolwent pogłębi wiedzę i nabędzie umiejętności, dzięki którym zwiększy swoją wartość na rynku pracy. Z uwagi na niewielką liczbę osób zajmujących się międzynarodowymi aspektami opodatkowania inwestycji, słuchacz dołączy do ograniczonego grona takich specjalistów.
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 
​Słuchacz posiądzie wiedzę i umiejętności pozwalające zidentyfikować i ograniczać ryzyko podatkowe, w szczególności dotyczące podwójnego opodatkowania dochodów, czy też prawidłowo zweryfikować wysokość podatku pobieranego u źródła.

Zmniejszenie lub przesunięcie w czasie momentu powstania zobowiązań podatkowych owocuje niższymi kosztami prowadzenia działalności zagranicznej oraz minimalizowanie ryzyka dokonania błędnych rozliczeń podatkowych.