Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – teoria – praktyka – perspektywy : Program
Podyplomowe Studia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – teoria – praktyka – perspektywy
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 
​Podyplomowe Studia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – teoria – praktyka – perspektywy obejmują łącznie 198 godzin, w tym 190 godzin konwersatorium (forma wykładowo-ćwiczeniowa) oraz 8 godzin seminarium dyplomowego. Program obejmuje zagadnienia pogrupowane w bloki tematyczne obejmujące m.in.: blok objaśniający strukturę prawa bilansowego MSSF, jego ramy koncepcyjne i prawdopodobne obszary dalszych zmian, prezentację zagadnień dotyczących sprawozdawczości jednostkowej i skonsolidowanej, uporządkowanych merytorycznie w bloki tematyczne obejmujące problemy działalności operacyjnej i inwestycyjnej. Każde zagadnienie prezentowane jest w trzech aspektach: istoty i znaczenia dla interesariuszy, zasad sprawozdawczości, oraz polityki rachunkowości i ujęcia w bazach księgowych. Prezentowane są sprawy objęte problematyką: MSSF 16, 38, 17, MSSF 5, MSR 2, 18, 11, 37, 23, 21, 19, 26, MSSF 2, 9, MSR 40, 12, 1, 27, MSSF 13, 8, MSR 7, 36, 10, 8, 34, 33, MSSF 10, 11, 12, MSR 24, 31, 28, 31. Ponadto program przewiduje omawianie zagadnień specjalnych, w tym także problemów naświetlanych w interpretacjach do MSSF (KIMSF i SKI). Prezentowane więc są MSSF 1, 3, MSR 41, KIMS 13, 15, SKI 29, 32. Specjalnym blokiem jest w programie rachunkowość obciążeń podatkowych (z odwołaniem do MSR 12). Mając na uwadze, iż systemy rachunkowości, prowadzone w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF, wymagają szerokiego wachlarza kompetencji program zawiera także krótsze bloki: kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny (w tym organizacja i monitorowanie, przegląd technik i współpraca z audytorem), etyka zawodowa w rachunkowości – dylematy etyczne i audyt śledczy, system rachunkowości w cyberprzestrzeni, planowanie strategiczne i budżetowanie – rola systemu rachunkowości – warsztaty, controlling finansowy – rola systemu rachunkowości – warsztaty, audyt podatkowy – znaczenie i techniki, audyt zewnętrzny (finansowy) – przegląd technik i współpraca z biegłym rewidentem.