Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – teoria – praktyka – perspektywy : Korzyści
Podyplomowe Studia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – teoria – praktyka – perspektywy
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
Studia stwarzają możliwość poszerzenia zarówno wiedzy jak i umiejętności ważnych dla wykonywania zadań w obszarze rachunkowości prowadzonej według wymagających profesjonalizmu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Podyplomowe Studia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – teoria – praktyka – perspektywy stanowią dobrą podstawę merytoryczną dla podejmowania się zadań złożonych na gruncie prawa bilansowego, nie rzadko wymagających uczestnictwa w zespołach, w których rozumienie zagadnień i umiejętność kompetentnego komunikowania rozwiązań, czy też ich możliwych wariantów, jest sprawą kluczową. Ponieważ MSSF są językiem zrozumiałym w środowisku międzynarodowego biznesu, przed absolwentem, po uzyskaniu kompetencji przewidzianych w efektach kształcenia dla tych Studiów mogą otworzyć się nowe perspektywy zawodowe, także w skali międzynarodowej.

Mając na uwadze fakt, iż program Studiów obejmuje także bloki zagadnień, w których osoba zajmująca się współcześnie rachunkowością powinna być zorientowana, takie jak audyt śledczy, cyberbezpieczeństwo, controlling, audyt finansowy, absolwent Studiów może pozyskać kompetencje, dzięki którym w praktyce ma szanse stać się partnerem w wielu działaniach na styku funkcjonowania systemu rachunkowości finansowej i zarządczej oraz działaniach proefektywnościowych i związanych z wdrażaniem programów etycznych.
 

 Korzyści dla studenta

 
Studia rozwijają umiejętności w zakresie rozumienia treści ekonomicznej różnych zdarzeń gospodarczych, nie rzadko w naturze wyjątkowo złożonych i wymagających stosowania profesjonalnego, standaryzowanego w wymiarze międzynarodowym, języka opisu w ramach systemu rachunkowości. Dostarczają wiedzy w zakresie rozwiązań ważnych dla kształtowania polityki rachunkowości w przedsiębiorstwie sporządzającym sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane stosownie do MSSF.
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 
Pracownicy, którzy zrealizują program Podyplomowe Studia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – teoria – praktyka – perspektywy mogą być w stanie profesjonalnie współpracować w zespołach zadaniowych obejmujących pracowników o różnych kompetencjach, w tym z obszaru finansów i rachunkowości. Mogą także być w stanie samodzielnie wykonać powierzone zadania informacyjne w obszarze rachunkowości lub koordynować ich realizację, zależnie od charakteru i zakresu.
Nie bez znaczenia jest tu postawa otwartości na potrzeby informacyjne zarządu i innych osób z przedsiębiorstwa oraz etyka zawodowa, które w czasie tych Studiów są podnoszone, jako ważne atrybuty osoby zajmującej się rachunkowością.