Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Metody Wyceny Spółki Kapitałowej : Program
Podyplomowe Studia Metody Wyceny Spółki Kapitałowej
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

Wprowadzenie do wyceny spółki

 • Historia technik wyceny przedsiębiorstwa w XX w. / XXI w. 
 • Czynniki wpływające na wartość spółki.
 • Wzrost znaczenia wycen w obrocie gospodarczym.

Rynek kapitałowy w Polsce

 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako miejsce kreowania wartości spółki kapitałowej.
 • Rynek New Connect.
 • Rynek Catalyst.

Nota Interpretacyjna nr 5 “Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstwa”

 • Cele wyceny.
 • Funkcje.
 • Zasady.
 • Założenia.
 • Standardy wartości.
 • Podejścia i metody.
 • Premie i dyskonta.
 • Struktura raportu z wyceny.

Wycena spółki metodą skorygowanych aktywów netto (SAN)

 • Istota metody.
 • Wycena aktywów dla potrzeb testu na utratę wartości.
 • Rodzaje korekt aktywów i pasywów obcych.
 • Aktywa pozabilansowe i pasywa obce pozabilasnowe.
 • Analiza przykładów.

Wycena spółki metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)

 • Istota metody
 • Etapy analizy fundamentalnej spółki.
 • Modele FCFF, FCFE.
 • Szacowanie kosztu kapitału i wartości rezydualnej.
 • Analiza ryzyka.
 • Analiza wrażliwości.
 • Analiza przykładów.

Wycena spółki metodą zdyskontowanych dywidend (DDM)

 • Istota metody.
 • Model DDM.
 • Polityka dywidendy.
 • Analiza przykładów.

Wycena spółki metodą mnożników giełdowych

 • Istota metody.
 • Dobór spółek porównywalnych.
 • Mnożniki P/E, P/BV, EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/S.
 • Korekty.
 • Premie i dyskonta.
 • Analiza przykładów.

Wycena spółki w procesie fuzji i przejęć (M&A)

 • Rodzaje i specyfika due diligence.
 • Specyfika inwestycji private equity. 
 • Wycena spółki w procesie wykupów lewarowanych.
 • Analiza przykładów.

Wycena spółki dla potrzeb IPO

 • Proces IPO.
 • Specyfika wyceny.
 • Analiza przykładów.

Wycena aktywów niematerialnych

 • Wycena aktywów niematerialnych w procesie M&A (MSSF3).
 • Metody i techniki szacowania wartości marki, relacji z klientami, aktywów technologicznych.  
 • Analiza przykładów.

Wycena projektów inwestycyjnych

 • Wycena projektów inwestycyjnych. Project finance. 
 • Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych w ramach przedsiębiorstwa (okres zwrotu, NPV, IRR, MIRR, ARR). 
 • Wycena projektów z wykorzystaniem opcji realnych (real options).

Pozostałe zagadnienia 

 • Wezwania na akcje spółek publicznych oraz przymusowy wykup akcji. Fairness opinion i podejście do wyceny pakietu mniejszościowego.
 • Specyfka wyceny banków. 
 • Podstawy budowy systemów transakcyjnych. Finanse behawioralne.  Praktyczne wykorzystanie analizy technicznej.

Program studiów obejmuje łącznie 168 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 4-6 dni warsztatów komputerowych z wykorzystaniem arkusza Excel.