Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Menedżerskie Studia Podyplomowe – przywództwo, przedsiębiorczość, partnerstwo : Wykładowcy
Menedżerskie Studia Podyplomowe – przywództwo, przedsiębiorczość, partnerstwo
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
 • prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
 • dr hab. Marzena Fryczyńska, prof. SGH
 • prof. dr hab. Marta Juchnowicz
 • dr Hanna Kinowska
 • dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH
 • prof. dr hab. Piotr Płoszajski
 • dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH
 • dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH
 • dr hab. Łukasz Sienkiewicz, prof. SGH
 • prof. dr hab. Michał Trocki
 • dr Paweł Warowny
 • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
 • dr Agnieszka Wolińska-Skuza
 • dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH
 • dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGHMarta Juchnowicz – prof. dr hab., jest profesorem zwyczajnym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pełni funkcję dyrektora Instytutu Kapitału Ludzkiego oraz redaktora naczelnego czasopisma „Edukacja ekonomistów i menedżerów".
Posiada bogate doświadczenia w kierowaniu projektami badawczymi. Jest autorką i współautorką ponad 200 publikacji, w tym 27 książek.
Jest członkiem prezydium Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, przewodniczącą komisji konkursowej KNoP i PS PAN na najlepsze prace naukowe ze specjalności polityka społeczna, rynek pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi.
Współpracuje z praktyką, jako konsultant oraz realizator projektów wdrożeniowych w administracji publicznej i sektorze przedsiębiorstw /Członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki, Centralnego Zespołu ds. Wartościowania Najwyższych Stanowisk w Służbie Cywilnej w KPRM, Członek rad naukowych stowarzyszeń praktyków, m.in. Rady Programowej PSZK, prezes Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego/. Jest konsultantem w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.
Pełniła różnorodne funkcje zarządcze w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, aktualnie jest dziekanem Studium Magisterskiego. Wykłada na wszystkich typach studiów, ma doświadczenie w prowadzeniu studiów doktoranckich i studiów podyplomowych, wypromowała 17 doktorów.


Dariusz Danilewicz – doktor, specjalista z zakresu zarządzania w instytucjach komercyjnych i administracji publicznej. Doktor nauk ekonomicznych z dziedziny zarządzania, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Podyplomowego Studium Doskonalenia Pedagogicznego (SGH). Adiunkt w Instytucie Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, współpracownik Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego i Fundacji Think!. Pracował w Narodowym Banku Polskim.
Działalność naukowo-badawcza, szkoleniowa i doradcza, koordynator i ekspert w licznych projektach w następujących obszarach: efektywne zarządzanie organizacją, zarządzania zmianami, zarządzanie kapitałem ludzkim, edukacja ekonomiczna, zagadnienia rynku pracy, rozwój kompetencji osobistych.
Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i artykułów naukowych z zakresu zarządzania, w szczególności zarządzania kapitałem ludzkim. Wykładowca na kilku studiach podyplomowych. Kierownik Studium Podyplomowego Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching (SGH).


Marzena Fryczyńska – dr hab., zatrudniona na stanowiska Profesora w Instytucie Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Od 1999 pracuje w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Od 2003 roku jest nauczycielem akademickim a od 2007 pracownikiem naukowym. Prowadzi zajęcia dla grup polsko- i anglojęzycznych. Wypromowała kilkudziesięciu magistrów i licencjatów. Jej celem jest zainspirować uczących się do ustawicznego poszukiwania wiedzy i zdobywania mądrości oraz przygotować do samodzielnego działania. Przebywała na stypendiach naukowych w Northeastern Illinios University (USA) oraz Kyungpook National University (Korea Poł.). Jej zainteresowana naukowe i prace badawcze dotyczą rozwoju karier, oceny i rozwoju kompetencji pracowników, w tym kadry kierowniczej. Propaguje stosowanie Ośrodków Oceny i Rozwoju (AC/DC) zgodnie z międzynarodowymi standardami. Obecnie prowadzi badania dotyczące wpływu kompetencji sieciowej (eng. networking) pracowników na ich rozwój. Jest autorką kilkudziesięciu tekstów naukowych.


Hanna Kinowska – doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Instytucie Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Związana z praktyką zarządzania kapitałem ludzkim od ponad 17 lat. Od 10 lat na stanowiskach kierowniczych. Zrealizowała liczne projekty usprawniające zarządzanie kapitałem ludzkim. Wdrożyła rozwiązania wspierające menedżerów w zarządzaniu pracownikami, budowaniu zaangażowania, realizacji celów biznesowych firmy. Odpowiadała za wycenę i pozyskiwanie kapitału ludzkiego. Kształtowała politykę i instrumentarium HR w szybkorosnącej organizacji – od greenfield do kilkutysięcznych struktur. Kierowała projektem ujednolicenia systemów wynagradzania i świadczeń po fuzji banków. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim, motywowania i wynagradzania pracowników.


Rafał Mrówka – dr hab., jest profesorem w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie specjalizuje się w analizie nowoczesnych modeli organizacji, problemach przywództwa gospodarczego, badaniach satysfakcji i zaangażowania pracowników, zarządzaniu kompetencjami pracowników oraz public relations. Jest on także kierownikiem i wykładowcą programu MBA-SGH (program Executive MBA w SGH, jeden z dwóch najlepszych programów MBA w regionie Europy Środkowo-Wschodniej według rankingu Eduniversal z 2015–2016 roku) oraz kierownikiem Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w SGH. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i prac naukowych, w tym książek „Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk” (Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010) i „Organizacja hiperarchiczna – czynniki kreujące, geneza modelu, zarządzanie” (Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013) – rozprawa habilitacyjna, nowe trendy w zarządzaniu, nowe modele biznesowe oparte o wykorzystanie podejścia open source i współpracy w wirtualnych społecznościach.
Rafał Mrówka działa także aktywnie na rynku doradczym i szkoleniowym – ma 18 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów dla biznesu, jest współwłaścicielem firmy konsultingowo-szkoleniowej IMMOQEE Sp. z o.o. W swojej pracy w konsultingu współpracował m.in. z Umbrella Project (program UNDP – agendy ONZ w Polsce), BIGRAM Personnel Consulting, ITO – United Change Company. Realizował projekty m.in. dla: Alcon, Hewlett-Packard, Euler Hermes, Tetra Pak, Schneider Electric, Wabco, Microsoft, Auchan, EDS, Esselte, Siemens, Allianz, Totalizator Sportowy, Grupa Hotelowa Orbis, Leroy Merlin, Cersanit. Specjalizuje się badaniach satysfakcji pracowników, pobudzaniu zaangażowania pracowników, programach wspierania innowacyjności organizacji, programach rozwoju kompetencji menedżerów i kształtowania umiejętności przywódczych oraz budowaniem wizerunku organizacji, osób, produktów.
Więcej informacji: http://web.sgh.waw.pl/~rmrowka/


Piotr Płoszajski – prof. dr hab. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim i Harvard Business School, USA. Stypendysta m.in. The Ford Foundation, American Council of Learned Societies, The British Academy, CNRS w Paryżu, The Swiss Foundation, Japan Society for the Promotion of Science i DAAD (RFN). Research Scholar w Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA.
1971–2005, pracownik naukowy w PAN, w latach 1987–1991 dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a w latach 1993–1998 Dyrektor Generalny Polskiej Akademii Nauk.
Profesor i kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej (od 1994). Prorektor d/s Współpracy z Zagranicą w 2005–2008. Założyciel Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania oraz Centrum Badań nad Odpowiedzialnym Biznesem w SGH. Współzałożyciel i przewodniczący Rady programu Warsaw Executive MBA z Univ. of Minnesota w SGH. Wykładowca w szeregu programach Exec. MBA w SGH i zagranicznych. Systematycznie nagradzany tytułem najlepszego wykładowcy w tych programach. Współtwórca i wykładowca tzw. Digital University w SGH.
Autor ponad 200 publikacji w tym kilku książek w języku angielskim (jedna z nich – “The Polish Route from Socialism” opublikowana w U.S.A. przez M. E. Sharpe).
Współautor szeregu pionierskich badań międzynarodowych nt. m.in. nowej przedsiębioczości post-socjalistycznej, zarządzania wiedzą, innowacyjności przedsiębiorstw i tzw. wiedzy ukrytej (tacit knowledge).
Ostatnio zajmuje się Nową Gospodarką, wpływem technologii na modele biznesowe, Internetem obiektów, sztuczną inteligencją w zastosowaniach biznesowych i społeczną odpowiedzialnością biznesu.
Wykładowca i speaker na wielu uniwersytetach i centrach badawczych w Europie, USA, Japonii, Indiach i Nowej Zelandii. Adjunct Professor w Carlson School of Management, University of Minnesota, USA. Visiting Professor w Kiev Mohyla Business School, International School of Management w Dortmundzie, Business School we Lwowie i Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu.
Doradca i wykładowca w wielu korporacjach polskich i międzynarodowych. Współzałożyciel i członek Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego w Polsce. Członek kilku rad nadzorczych. Członek Rady Programowej CIONET, największej światowej organizacji zrzeszającej szefów IT korporacji światowych. Prezes Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM.


Waldemar Rogowski – dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Absolwent (magisterium) Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego). Wieloletni praktyk gospodarczy – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych, obecnie Główny Analityk Kredytowy w Biurze Informacji Kredytowej. Przez wiele lat Ekspert ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. Jako konsultant Banku Światowego, wieloletni Recenzent ds. wycen przedprywatyzacyjnych spółek, głównie z sektora energetycznego, wydobywczego oraz finansowego – kontrakt dla Ministerstwa Skarbu Państwa RP. Autor lub Współautor ponad 100 publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstwa publikowanych w renomowanych czasopismach polsko i anglojęzycznych. Najważniejsze publikacje monograficzne to:
1) S. Kasiewicz, W. Rogowski, Inwestycje hybrydowe – nowe ujęcie oceny efektywności, Oficyna SGH, Warszawa 2009.
2) W. Rogowski, Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii, potrzeby praktyki, Wolters Kluwer SA, Kraków 2013, wydanie 3 zmienione i rozszerzone.
Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji i działalności biznesowej, analizie finansowej, CSR i SRI oraz zarządzaniu ryzykiem. Prowadzi zajęcia zarówno w ramach studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, ponad 30 studiach podyplomowych organizowanych przez SGH, PAN, Uniwersytet Jagielloński jak i kursów, szkoleń i warsztatów dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw.
Laureat prestiżowej nagrody studenckiej przyznawanej co roku przez studentów SGH – Inspiracja Roku


Tomasz Rostkowski – prof. SGH dr hab., pracownik Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 20 lat działa w środowisku HR. W doradztwie pracował w Neumann Management Institute, był współzałożycielem Prezesem Zarządu HRK Partners S.A., pełnił funkcję Dyrektora Personalnego – Pełnomocnika Zarządu.
Budował narzędzia zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz prowadził liczne projekty z obszaru budowy i optymalizacji organizacji. Obszary jego specjalizacji to budowanie strategii ZKL oraz projektowanie efektywnych systemów zarządzania. Jego doświadczenie obejmuje też doradztwo w projektach rozwoju (budowa systemów kompetencyjnych, ocen okresowych oraz narzędzi AC/DC) oraz realizację projektów zarządzania zmianami na poziomie regulacji prawnych (państwa), grup przedsiębiorstw i organizacji publicznych, poszczególnych przedsiębiorstw i grup pracowników. Prowadził systemów wynagradzania, dobrych praktyk ZKL, doradztwa zawodowego, rynku pracy, kompetencji menedżerskich i przywództwa.
Prowadził szereg konferencji oraz sympozjów. Jest autorem wielu książek i ponad 100 artykułów o tematyce Zarządzania Kapitałem Ludzkim.
Stale współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi w Polsce i za granicą.


Łukasz Sienkiewicz – dr hab., zatrudniony na stanowisku Profesora w Instytucie Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w zarządzaniu kapitałem ludzkim oraz problematyce rynku pracy. Kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze badań rynku pracy zdobywał pracując w instytutach badawczych (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Instytucie Badań Edukacyjnych) oraz jako niezależny ekspert w szeregu projektów badawczych, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Prezes Zarządu Instytutu Analiz Rynku Pracy.
Od 2009 r. ekspert Europejskiego Obserwatorium Polityk Zatrudnienia (European Employment Policy Observatory) przy Komisji Europejskiej (Dyrektoriat ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego) oraz ekspert krajowy w zakresie prognozowania zapotrzebowania na umiejętności i rozwoju sytuacji na rynku pracy przy CEDEFOP – Europejskim Centrum Rozwoju Szkoleń Zawodowych (od 2013 r.).
W latach 2012–2015 kierownik projektu Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa (po stronie SGH), realizowanego w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach którego powstało innowacyjne i unikalne w skali kraju Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego. Od 2012 r. Przewodniczący Zespołu Młodych „Rozwój Kapitału Ludzkiego” przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.
Prowadzi szereg szkoleń i zajęć w ramach studiów podyplomowych z zakresu problematyki zarządzania kapitałem ludzkim, pomiaru kapitału ludzkiego, wartościowania pracy i kompetencji, ocen okresowych pracowników, rekrutacji i selekcji pracowników, rozwoju pracowników, zintegrowanych systemów zarządzania zasobami ludzkimi opartymi na kompetencjach, zarządzania karierą, zarządzania talentami, patologii ZZL, strategicznego ZZL, oraz rynku pracy. W latach 2012–2016 kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi z Uwzględnieniem Standardów Europejskich w SGH.
Autor i współautor ponad 70 recenzowanych publikacji naukowych (w tym: Pomiar kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. Perspektywy badawcze, red. Ł. Sienkiewicz, PARP, Warszawa, 2015; Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie, red. Ł. Sienkiewicz, IBE, Warszawa 2013; Standardy kwalifikacji zawodowych wobec wymagań rynku pracy, red. Ł. Sienkiewicz, IPiSS, Warszawa 2007; Juchnowicz M., Sienkiewicz Ł., Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji, Difin, Warszawa, 2006) oraz ponad 80 ekspertyz dla Komisji Europejskiej i praktyki gospodarczej.


​Michał Trocki – prof. Michał Trocki jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, kierunku Organizacja i Zarządzanie Przemysłem. Jest profesorem nauk ekonomicznych, doktorem habilitowanym w zakresie nauk o zarządzaniu, zatrudnionym na stanowisku profesora zwyczajnego w SGH, Kierownikiem Katedry Zarządzania Projektami SGH.
Zainteresowania prof. Michała Trockiego koncentrują się wokół zagadnień zarządzania dużymi organizacjami gospodarczymi: wielkimi przedsiębiorstwami, projektami i programami. W tej dziedzinie prowadzi działalność naukową, dydaktyczną, szkoleniową, konsultingową i doradczą.
Prof. Michał Trocki uczestniczył w projekcie reformy Centrum Gospodarczego Rządu, w projekcie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych oraz w licznych projektach restrukturyzacyjnych polskich przedsiębiorstw. Jest Członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.
Prof. Michał Trocki jest twórcą i wykładowcą specjalności Zarządzanie Projektami oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami w SGH a także wykładowcą innych studiów podyplomowych SGH i innych uczelni.
Prof. Michał Trocki jest autorem i współautorem licznych publikacji, z tego z zakresu zarządzania projektami: Zarządzanie projektami 2002, 2006 – wyd. rosyjskie, Strategiczne zarządzanie projektami 2009, Nowoczesne zarządzanie projektami 2012, Zarządzanie wiedzą w projektach 2012, Organizacja projektowa 2014, Zarządzanie projektem europejskim 2015, Metodyki i standardy zarządzania projektami 2017.
Jego zainteresowania pozazawodowe to turystyka zagraniczna i sztuka współczesna.


Paweł Warowny – dr nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczony wykładowca i konsultant. Autor lub współautor kilkudziesięciu książek i artykułów z zakresu rachunkowości, controllingu, rachunku kosztów i zarządzania.
Jako wykładowca Dr Paweł Warowny prowadzi liczne wykłady, ćwiczenia, szkolenia i warsztaty z zakresu rachunkowości zarządczej, controllingu, rachunkowości finansowej oraz rachunku kosztów (w tym rachunku kosztów działań [Activity-BasedCosting]). Jest wykładowcą m.in na studiach MBA, licznych studiach podyplomowych oraz studiach dziennych na poziomie magisterskim i licencjackim.
Jako konsultant współpracuje z licznymi polskimi przedsiębiorstwami. Specjalizuje się w zagadnieniach projektowania zawansowanych systemów rachunkowości zarządczej, controlingu i rachunku kosztów. Posiada także duże doświadczenie w zakresie współpracy z firmami dostarczającymi oprogramowanie dla biznesu.
Agnieszka_Wojtrczuk-Turek.jpg

dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia, habilitacja z zarządzania. Profesor w Instytucie Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się problematyką zachowań organizacyjnych, kreatywności i innowacyjności, dopasowania do organizacji, kompetencji i postaw w miejscu pracy oraz społecznymi aspektami zarządzania kapitałem ludzkim. Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA. Ekspert projektów realizowanych w ramach EFS, dotyczących kompetencji zawodowych oraz projektów realizowanych na zlecenie PARP, MKiDN, IBE, NCN. Jest autorką artykułów naukowych oraz monografii: Wspieranie produktywności pracowników wiedzy. Rola zarządzania zasobami ludzkimi i dopasowania człowiek-organizacja, PWN, Warszawa 2016, Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2012, Rozwijanie kompetencji twórczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010. Członek Zespołu Młodych przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji oraz Kurasia Business and Economics Society. Stażystka Northeastern Illinois University w Chicago (USA). Pracę naukową łączy z doradztwem, szkoleniami i coachingiem.​Agnieszka Wolińska-Skuza – doktor, ekspert ds. zarządzania strategicznego, zarządzania kapitałem ludzkim, trener biznesowy, mentor. Ukończyła Szkołę Główną Handlową z tytułem doktora nauk ekonomicznych, University of Westminster w Londynie, Trinity College of London. Przez 11 lat pracowała w międzynarodowej firmie doradczej KPMG, współtworząc politykę personalną firmy w Polsce i zagranicą (region CEE i EMA). Współpracowała z firmą Telos Partners International. Obecnie zarządza firmą MasConsulting, specjalizującą się w doradztwie strategicznym i operacyjnym. Doradza klientom w zakresie zarządzania zmianą, buduje i wdraża strategie komunikacji wewnętrznej, przeprowadza audyty personalne. Prowadzi wykłady i badania naukowe w Szkole Głównej Handlowej, zasiada w Zarządzie PWN Warsaw – międzynarodowym stowarzyszeniu integrującym kobiety biznesu. Współpracuje z Sotheby’s Institue of Art. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej, programy mentoringowe oraz coachingowe w oparciu o autorskie narzędzia. Rozwija w Polsce metodologię Design Thinking. Od kilku lat tworzy i wdraża innowacyjne projekty z zakresu Art & Business łączenia kultury i sztuki z biznesem.


Paweł Wyrozębski – doktor habilitowany nauk o zarządzaniu, zatrudniony na stanowisku Profesora w Katedrze Zarządzania Projektami SGH – czołowego ośrodka naukowego, badawczego i dydaktycznego zarządzania projektami w Polsce; Współorganizator i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Wykładowca programu Master of Business Administration Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (MBA-SGH). Kierownik, współorganizator i konsultant projektów naukowo-badawczych, doradczych i szkoleniowych. Autor pierwszej polskiej książki na temat Project Management Office oraz publikacji z zakresu zarządzania projektami, w szczególności z zakresu: metodyk zarządzania projektami (PRINCE2, PCM, PMBoK), modeli kompetencji zarządzania projektami oraz zarządzania wiedzą projektową. Członek stowarzyszeń fachowych i propagator idei zarządzania projektami.