Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Menedżerskie Oparte na Strukturze Programu MBA (w Katowicach) : Korzyści
Podyplomowe Studia Menedżerskie Oparte na Strukturze Programu MBA (w Katowicach)
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
Studia kierowane są do obecnych i przyszłych menedżerów różnych szczebli różnych organizacji, nie tylko przedsiębiorstw, ale i organizacji sektora publicznego, który również zasługuje na odpowiedzialne zarządzanie. Naszymi słuchaczami są nie tylko osoby z Katowic, ale i całego regionu. Wśród Słuchaczy mamy zarówno wielu absolwentów kierunków humanistycznych i technicznych, którzy z racji kariery zawodowej potrzebują kompleksowej, a jednocześnie przystępnej wiedzy menedżerskiej, menedżerów i właścicieli firm, którzy chcą skonfrontować stosowane przez siebie praktyczne rozwiązania z innymi podejściami, jak również absolwentów ekonomii i zarządzania, którzy kilka lat po ukończeniu studiów pragną odświeżyć swoją wiedzę, poznać najnowsze trendy i poprawić swoją pozycję na rynku pracy.
 

 Korzyści dla studenta

 
Studia nakierowane są na rozwijanie kompleksowych umiejętności menedżerskich. W szczególności absolwenci studiów:
 • umieją zidentyfikować główne wyzwania menedżerskie na podstawie informacji z otoczenia i organizacji.
 • potrafią formułować główne problemy zarządcze i poszukiwać ich rozwiązań w różnych obszarach i na różnych szczeblach zarządzania.
 • potrafią posługiwać się zharmonizowaną terminologią umożliwiającą porównania między różnymi podmiotami, również w skali międzynarodowej.
 • potrafią wykorzystać drzewo decyzyjne do rozwiązania problemu. 
 • potrafią analizować współzależności między różnymi funkcjami i czynnościami logistycznymi, jak również między różnymi ogniwami łańcucha dostaw.- potrafią zidentyfikować instytucje międzynarodowe kształtujące otoczenie gospodarcze Polski i warunki działania polskich przedsiębiorstw za granicą.
 • potrafią zidentyfikować poszczególne rodzaje zachowań organizacyjnych.
 • umieją analizować własną postawę i postawę innych w organizacji.
 • potrafią opisać procesy gospodarcze za pomocą podstawowych danych statystycznych.
 • potrafią przeprowadzać proste analizy ekonomiczne (np. wpływ inflacji na realną wartość posiadanych oszczędności, opłacalność zaciągnięcia kredytu, ocena sytuacji na konkretnym rynku, wpływ skutków interwencji państwa na rynku).
 • potrafią wykorzystywać procedury komputerowe do analiz statystycznych.
 • umieją planować strukturę, terminy i zasoby projektów oraz kontrolę ich realizacji.
 • potrafią wykorzystać techniki podejmowania decyzji i kontroli finansowej w przedsiębiorstwie.
 • potrafią opracować podstawy strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.
 • potrafią dokonać wyboru strategii negocjacyjnej w zależności od uwarunkowań.
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 
Pracodawca zatrudniając absolwenta naszych studiów pozyskuje pracownika, który posiada umiejętności diagnozowania, oceny oraz dostosowania do celów i warunków działania podstawowych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa: strategii, systemu zarzadzania, personelu, finansów, działalności operacyjnej oraz relacji biznesowych. Nasz absolwent potrafi:
 • dotrzeć do wiarygodnych informacji, 
 • sporządzić wartościowy raport zarządczy, 
 • zaprezentować opracowane materiał
 • współpracować w interdyscyplinarnym zespole,
 • opracowywać i uzasadniać propozycje rozwiązań problemów zarządczych.