Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Menedżerskie Dla Deweloperów : Wykładowcy
Podyplomowe Studia Menedżerskie Dla Deweloperów
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
prof. dr hab. Agnieszka Sopińska – kierownik studiów. Specjalizuje się w problematyce: zarządzania strategicznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, analizy strategicznej, zarządzania zasobami, zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Jest autorką  lub współautorką  ponad 130 publikacji z zakresu zarządzania. Promotor 4 rozpraw doktorskich, recenzent kilkunastu rozpraw doktorskich oraz recenzent w 2 przewodach habilitacyjnych. Aktywny uczestnik 28 badań naukowych, w tym: 4 grantach KBN i 3 Grantów NCN. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (PAN); członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Organizacja i Kierowanie”; stały recenzent  badań NCN i wielu czasopism naukowych; wieloletni egzaminator w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów; kierownik licznych edycji Podyplomowych Studiów. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi. Bierze udział w opracowywaniu ekspertyz dla przedsiębiorstw oraz w szkoleniach dla kadry menedżerskiej.

prof.  dr Hab. Marek Bryx – kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego, były wiceminister infrastruktury, były prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, pierwszy dyrektor Warszawskiego Biura Programu ONZ do spraw Osiedli Ludzkich. W latach 2003–2007 doradca INTA ds. polityki mieszkaniowej, od 2007 r. członek zarządu INTA, w latach 2008 - 2016 Prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor ponad 200 publikacji naukowych poświęconych rynkowi nieruchomości, polityce mieszkaniowej i rewitalizacji.

dr hab. Zbigniew Dworzecki prof. SGH – działalność w instytucjach państwowych, m.in.: w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2011–2012), Kolegium Najwyższej Izby Kontroli (2000–2011), Zespołach Konsultacyjno-Doradczych Premiera, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej (2005–2009); samorządowych (członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (1999–), Redaktor Naczelny kwartalnika Polskiej Akademii Nauk „Organizacja i Kierowanie” (1999–2005), prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (2005–), vice przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej (2009–); członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej (2009–), gospodarczych (członek rad nadzorczych Centralwings (2004–2008), Infovide-Matrix S.A (2007–2010), Centrozap S.A, Ideon S.A.(2010–) KIG-Centrum Promocji (2010–); członek Fundacji „Promocja Polska”.Stypendium naukowe Alexandra von Humoldta (Uniwersytet w Kolonii, Giessen), staże i pobyty naukowe w uniwersytetach niemieckich, austriackich, szwajcarskich, brytyjskich. Udział w programach rozwoju strategii eksportowych (Republika Korea – KOICA), rozwoju izb gospodarczych (Wielka Brytania).
Realizacja wielu innowacyjnych projektów badawczych, doradczych, edukacyjnych dla przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych, banków; współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami i firmami doradczymi. Główne osiągnięcia: Utworzenie Biura Studiów Podyplomowych w SGH, kierowanie nim (1994–1999); Prorektor SGH ds. rozwoju (1996–1999); utworzenie Centrum Edukacji Menedżerskiej i kierowanie niemieckojęzycznym programem Executive MBA (2000–2005), utworzenie niskokosztowej linii lotniczej „Centralwings” i nadzór nad nią jako członek rady nadzorczej (2004–2008). Przeprowadzenie fuzji dwóch funduszy inwestycyjnych oraz wprowadzenie na giełdę spółki. Kontrola strategiczna i nadzór nad spółkami publicznymi jako członek ich rad nadzorczych Wypromowanie 10 doktorów nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania.

dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH – dr habilitowany nauk ekonomicznych – prof. SGH, kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego). Wieloletni praktyk gospodarczy – menedżer w sektorze bankowym – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych w największych instytucjach finansowych w Polsce. Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO, przez wiele lat recenzent wycen przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa. Obecnie Dyrektor Departamentu Klienta Korporacyjnego Biuro Informacji Kredytowej SA. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji, analizie ekonomiczno – finansowej oraz wycenie firm. Autor licznych publikacji z dziedziny finansów, m.in. Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce. Kierunki i narzędzia, red. S. Kasiewicz, WoltersKluwer, Kraków 2011, Rachunek efektywności inwestycji, WoltersKluwer, Kraków 2008, Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, 2005 (współautor A. Michalczewski) oraz Kapitał intelektualny – spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006 (współautorzy S. Kasiewicz, M. Kicińska). Wykładowca na wielu studiach podyplomowych i MBA oraz licznych kursach i szkoleniach.

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – absolwent kierunku organizacja i zarządzanie w Szkole Planowania i Statystyki. Obecnie pełni funkcję Prorektora ds. nauki i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyrektora Instytutu Zarządzania. Przez wiele lat zajmował stanowiska kierownicze w różnych organizacjach gospodarczych i samorządowych. Między innymi był zastępcą dyrektora Zarządu Domów Komunalnych Warszawa-Śródmieście, dyrektorem Wydziału Budynków Komunalnych Urzędu Gminy Warszawa – Centrum, zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz, Prodziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów oraz kanclerzem SGH. Prof. Piotr Wachowiak specjalizuje się w problematyce zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji na temat negocjacji, zarządzania ludźmi, pomiaru kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Najważniejsze z nich to; Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych (2002), Kierowanie zespołem projektowym (2004), Negocjacje (2004), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa (2005), Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej (2006), Profesjonalna prezentacja. Teoria i praktyka (2008), Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka (2012).
 
dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH  – pracownik Instytutu Transportu i Mobilności SGH, zastępca prezesa ARiMR, odpowiadający m.in. za finanse tej największej agencji płatniczej w Europie. W latach 2013-2016 kanclerz SGH, w latach 2006-2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, w tym finansowanymi ze środków UE. Członek międzynarodowej grupy ekspertów powołanej w celu doskonalenia europejskich metodyk zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania projektami w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.
 
dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH - pracownik Instytutu Zarządzania SGH, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca z wieloletnim stażem na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru zarządzania strategicznego (analiza strategiczna, budowanie strategii rozwoju i konkurencji) oraz w tematyce przekształceń strukturalnych przedsiębiorstw. Autorka licznych artykułów oraz współautorka książek poświęconych tej problematyce. Kierownik i sekretarz studiów podyplomowych realizowanych we współpracy z partnerami biznesowymi. Analityk w projektach biznesowych, w zakresie analiz rynkowych, doradztwa strategicznego oraz optymalizacji strukturalnej.

dr Patryk Dziurski - doktor nauk ekonomicznych zatrudniony na stanowisku adiunkta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Instytucie Zarządzania, gdzie prowadzi wykłady na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół marketingu i zarządzania marką, zarządzania strategicznego oraz zarządzania innowacjami. Od początku swojej działalności naukowej ma związki z praktyką gospodarczą pracując w działach zajmujących się rozwojem biznesu jak i zarządzaniem strategicznym oraz uczestnicząc w pracach zespołów eksperckich oraz doradczych dla przedsiębiorstw.

dr Paweł Torecki – jeden z najbardziej doświadczonych w Europie konsultantów, audytorów i trenerów specjalizujący się w marketingu i zarządzaniu sprzedażą. Przeprowadził ponad 15.000 godz. coachingów i szkoleń. Jest wykładowcą Zarządzania Relacjami z Klientami i Marketingu Strategicznego na SGH. Stale współpracuje z Harvard Business Review. Od ponad 20 lat kieruje firmami oferującymi usługi doradcze i marketingowe. Kierował ponad 100 projektami biznesowymi dla czołowych firm, głównie zagranicznych. Współpracował z kilkoma firmami developerskimi.Szkolenia prowadzone przez Pawła Toreckiego były ocenione w rankingu Axel Springer, wydawcy miesięcznika FORBES, jako najskuteczniejsze w Polsce w kategorii: marketing i sprzedaż. Dwa lata później wyniki rankingu potwierdził audyt KPMG.Wykształcenie:
Absolwent Politechniki Warszawskiej (studia indywidualne), pracę doktorską obronił w PAN. Był stypendystą Rządu Francuskiego – Université Paul-Valéry, Montpellier (kierunek: współpraca międzynarodowa), NASA oraz Instytutu Max-Planck’a w Getyndze
– staże i/lub wykłady naukowe: Uniwersytet w Oxfordzie, Kingston University – Londyn, Karlsruher Institut für Technologie, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Litewska Akademia Nauk, CNRS Francja, Uniwersytet Pierre et Marie Curie – Paryż VI, Instytut Badań Jądrowych Dubna (Rosja)
– staż biznesowy w Szwecji (Zarządzanie sprzedażą)
– absolwent Tack Training International Londyn (najstarsza firma szkoleniowa w świecie): dyrektor przedstawicielstwa w Polsce, konsultant i trener: zarządzanie i sprzedaż. 

mgr inż. arch. Kazimierz Kirejczyk – łączy rolę prezesa zarządu, szefa Zespołu Badań i Analiz Rynku i jednego z kluczowych ekspertów firmy doradczej REAS. Jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie był także przez kilka lat pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Wiedzę o procesach deweloperskich i finansowaniu inwestycji pogłębiał w Bausparkasse Schwaebisch Hall oraz w Wharton Real Estate Center w University of Pennsylvania. W latach 1991–1997 uczestniczył w programie doradczym Banku Światowego, USAID i Ministerstwa Budownictwa, którego celem było wsparcie reformy sektora mieszkaniowego w Polsce. W ramach tego programu m.in. koordynował pracę zespołu konsultantów doradzających pierwszym polskim deweloperom przy przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych.
Kazimierz Kirejczyk od szeregu lat prowadzi wykłady i szkolenia związane z finansowaniem budownictwa mieszkaniowego i procesem deweloperskim, zarówno w ramach szkoleń realizowanych przez REAS jak i współpracując jako wykładowca m.in. ze Szkołą Główną Handlową i Fundacją na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Jest także autorem dziesiątków artykułów w prasie specjalistycznej poświeconych finansowaniu budownictwa i analizie rynku mieszkaniowego w Polsce oraz szeregu publikacji fachowych, w tym m.in. „Vademecum Developera” (wspólnie z prof. Jackiem Łaszkiem), „Czterdzieści kroków do własnego domu”, „Inwestycje deweloperskie”. Uczestniczył także w opracowaniu podręcznika udzielania kredytów budowlanych na wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe.
Kazimierz Kirejczyk przez wiele lat był Przewodniczącym Rady Fundacji „Dom Dostępny”. Jest jednym z założycieli European Property Institute, jednym z ekspertów Kongresu Budownictwa, członkiem SARP i MOIA i status Fellow of RICS. 

Radca prawny Konrad Płochocki – dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Ukończył z wyróżnieniem wydział Prawa i Administracji oraz podyplomowe studia Rynek Nieruchomości i Bankowość Hipoteczna na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada licencje syndyka oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami. Karierę zawodową rozpoczynał w pośrednictwie obrotu nieruchomościami gdzie pełnił nadzór merytoryczny i prawny nad zespołem kilkunastu osób. Następnie jako prawnik w Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego odpowiadał za zagadnienia deweloperskie, finansowanie nieruchomości oraz zabezpieczenia kredytowe. Później w międzynarodowej kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna pracował w zespole bankowości i finansowania międzynarodowego gdzie był zaangażowany w finansowanie nieruchomości, inwestycji, przejęcia oraz restrukturyzacje. W Polskim Związku Firm Deweloperskich zajmuje się szerokim spektrum prawnym związanym z działalnością deweloperską oraz kieruje pracami Grupy Prawnej PZFD.
Jest autorem publikacji prasowych z zakresu ksiąg wieczystych, hipoteki i ustawy deweloperskiej oraz prelegentem na seminariach i szkoleniach dotyczących polskiego prawa nieruchomości, hipotecznego i finansowania nieruchomości. Brał udział w pracach legislacyjnych nad przygotowaniem tzw. ustawy deweloperskiej. 

mgr Andrzej Springer – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację sądową i radcowską, wpisany na listę adwokatów. Sprawował funkcję arbitra Sądu Polubownego przy Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej. Członek Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Rekomendowany praktyk w zakresie „dispute resolution” oraz arbitrażu według rankingu Chambers.
W latach 2001–2009 związany z Kancelarią Prawną Grynhoff Woźny Maliński, od roku 2005 jako jej wspólnik, kierujący departamentem procesowym kancelarii. W roku 2009 został jednym z założycieli i wspólników zarządzających Kancelarii BWHS, zaś w roku 2011 – Yingke Varnai BWHS, w której kieruje praktyką prawa procesowego i współzarządza warszawskim oddziałem kancelarii.
Doświadczenie zawodowe zdobywał świadcząc usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej oraz zastępstwa procesowego dla przedsiębiorstw m.in. z sektora budownictwa, finansów i telekomunikacji. Specjalizuje się w prowadzeniu procesów i wszelkich postępowań spornych przed sądami powszechnymi o trybunałami arbitrażowymi oraz postępowań przed organami administracji, w tym szczególności w sprawach dotyczących procesu inwestycyjnego, umów deweloperskich, roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, postępowań dotyczących klauzul niedozwolonych. Od kilkunastu lat prowadzi stałą obsługę przedsiębiorstwa budowlanego realizującego inwestycje infrastrukturalne na zlecenie jednostek samorządowych; od wielu lat doradza deweloperom oraz reprezentuje ich w sporach z wykonawcami, klientami, organami samorządowymi oraz prezesem UOKiK. Reprezentuje Polski Związek Firm Deweloperskich w sporach sądowych z UOKiK dotyczących Katalogu Zasad Umowy Deweloperskiej.
Prowadził wiele szkoleń skierowanych do notariuszy oraz aplikantów notarialnych (Stowarzyszenie Notariuszy RP, Izba Notarialna w Katowicach, Izba Notarialna w Warszawie) oraz deweloperów (Polski Związek Firm Deweloperskich, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, MMC) z zakresu umowy deweloperskiej oraz klauzul abuzywnych. Pełnił rolę koordynatora merytorycznego oraz wykładowcy kursów przygotowawczych do egzaminu na aplikację organizowanych przez C.H. Beck. Wykładowca OIRP w Warszawie z zakresu procedury cywilnej.    

dr Krzysztof Czerkas – niezależny ekspert, obecnie prowadzący działalność gospodarczą Doradztwo, Szkolenia, Ekspertyzy Krzysztof Czerkas, Prezes Zarządu Spółki Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. Były członek Zarządu BRE Bank Hipoteczny S.A. Z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. związany od 2001 do 2012. r. Najpierw zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów Komercyjnych, a następnie od 2004 r. kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Od 2009 roku do 1 sierpnia 2012 – Członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A, odpowiedzialny za ryzyka bankowe oraz za wdrożenie projektu przejścia Banku na AIRB (zaawansowane metody zarządzania ryzykiem kredytowym). Odpowiadał też za zarządzanie należnościami nieregularnymi w BRE Banku Hipotecznym SA. W latach 1992–2001 pracował na kluczowych stanowiskach kierowniczych w banku PBK S. A. (m.in. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych). Jako dyrektor Departamentu Restrukturyzacji w banku PBK SA odpowiadał za zarządzanie portfelem trudnych kredytów banku. Wieloletnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobywał również na stażach w bankach zagranicznych m.in. w Danii, Chile, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wykładowca akademicki. Autor wielu publikacji i książek m.in. z zakresu bankowości inwestycyjnej, hipotecznej, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz finansowania nieruchomości. Członek Komitetu Inwestycyjnego Skarbiec TFI dedykowanego rynkowi nieruchomości mieszkaniowych (spółki zależne od Skarbiec TFI prowadzą inwestycje mieszkaniowe). Absolwent Wydziału Finanse i Statystyka w SGPiS (obecnie SGH) oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Copenhagen Business School (Dania). Od 1999 r. – Doktor nauk ekonomicznych (SGH). W latach 1997–1998 członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju SA (PBR SA). 

mgr Marek Poddany – wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Marek Poddany od 1994 roku zarządza firmą „Sedno”, jedną z najdłużej działających w Warszawie firm deweloperskich. Firma wybudowała ponad 100 domów jednorodzinnych i wiele mieszkań w małych budynkach wielorodzinnych. Od 2002 roku Marek Poddany aktywnie uczestniczy w tworzeniu Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD), w którym obecnie pełni funkcję V-ce Prezesa Zarządu. W imieniu PZFD brał udział w tworzeniu nowego projektu Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz w wielu innych inicjatywach Związku, w tym w opracowaniu Programu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego w Polsce. Absolwent SGGW i SGH (studia podyplomowe).

mgr Piotr Stark, studiował ekonomię na Uniwersytecie w Bonn oraz marketing na Akademii Komunikacji  w Kolonii. W swojej karierze zawodowej pełnił funkcję m.in. Szefa marketingu Knauf Sp. z o.o. Regionalnego Pełnomocnika ds. Rozwoju oraz Kierownika Działu Pasaży Handlowych w HIT Centrala Polska Sp. z o.o. Od 2001 roku działał na rynku deweloperskim jako Kierownik Działu Marketingu spółki deweloperskiej Hochtief Development , a w 2008 roku został włączony w skład Zarządu spółki zajmującej się organizacją i nadzorem pełnego procesu deweloperskiego. W latach 2008-2015 nadzorował i pracował przy takich projektach jak: Rondo 1, Lipowy Office Park Plac Małachowskiego, Mazowiecka, czy EC Powiśle. W latach 2015-2016 członek rady nadzorczej Robyg S.A.
 
mgr inż. Piotr Witczak - Obecnie: Dyrektor Projektów w Dziale Inwestycji Dom Development S.A. Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Łódzkiej w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Od 17 lat związany z działalnością deweloperską. Praktyk. Zdobywał doświadczenie oraz pracował i doradzał w firmach: w latach 1999-2006 Echo Investment S.A.,  2006-2008 Sedno. Następnie związał się z zagranicznymi deweloperami, w latach 2008-2010 Ghelamco, 2011-2014 Bouygues Immobilier Polska, w roku 2014 dołączył do Dom Development. Pełniąc funkcję Kierownika Projektu zrealizował kilkanaście inwestycji mieszkaniowych w Warszawie.

mgr Katarzyna Kuniewicz - Senior Director, Head of Residential Research, REAS | JLL Residential Advisory. Katarzyna Kuniewicz kieruje Zespołem Badań i Analiz Rynku Mieszkaniowego, który w JLL odpowiedzialny jest za realizację stałego monitoringu rynku deweloperskiego oraz przygotowanie raportów dotyczących tego sektora w wybranych polskich miastach. Jest absolwentką Instytutu Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tam też rozpoczynała karierę zawodową. Następnie pracowała m.in. w Ministerstwie Finansów, w zespole odpowiedzialnym za przygotowanie nowelizacji ustawy o finansach publicznych. W latach 2007-2018 związana była z firmą doradczą REAS, która z dniem 1 grudnia 2018 r. stała się częścią JLL. Jest autorką i współautorką licznych opracowań i raportów dla firm deweloperskich oraz instytucji publicznych.

mgr Katarzyna Augustyniak - Radca prawny, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, partner w Kancelarii Radców Prawnych Augustyniak & Żarski Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu. Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, prelegentka szkoleń i warsztatów związanych z rynkiem nieruchomości, wykładowca na uczelniach wyższych. właściciel biura nieruchomości KAPITAL Nieruchomości z siedzibą we Wrocławiu (www.kapitalnieruchomosci.pl), w ramach której prowadzona jest mi.in. obsługa projektów deweloperskich w szczególności w zakresie sprzedaży nieruchomości i wsparcia prawnego w zakresie realizowanych inwestycji, od wielu lat związana z rynkiem nieruchomości, w tym zarówno w ramach kancelarii prawnych ale także jako in – house lawyer wiodących podmiotów z branży budowlanej (deweloperskiej, spółdzielni mieszkaniowych i wykonawczej), specjalizuje się głównie w zakresie cywilnoprawnych i administracyjnych aspektów procesu inwestycyjnego, obrotu i zarządzania nieruchomościami (w tym prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami), a w szczególności w obsłudze projektów deweloperskich, sporów i negocjacji z udziałem konsumentów.

mgr Marcin Walewski - Dyrektor Projektów a następnie Dyrektor Koncepcji i Innowacji w Bouygues Immobilier Polska. Główny Ekspert ds. Technicznych PZFD. Architekt, absolwent Politechniki Warszawskiej oraz stypendysta Rządu Francuskiego w Ecole d'Architecture Paris Val de Marne. Od wielu lat związany z branżą deweloperską.

Michał Sternicki - członek kadry zarządzającej z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie między innymi finansowania nieruchomości, rozwoju nieruchomości komercyjnych, przejęć, inwestycji, finansowania projektów. Począwszy od 2019 r. kieruje spółką TPA Real Estate Services świadczącą usługi w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości, działającą w ramach struktur TPA Group. W okresie od 2008 do 2018 roku był Dyrektorem Generalnym Aareal Bank AG, wiodącej instytucji finansującej nieruchomości komercyjne. Zajmował się udzielaniem transgranicznych kredytów hipotecznych oraz rozwojem działalności w Europie Środkowej i Wschodniej, współpracując z krajowymi i międzynarodowymi inwestorami prywatnymi i instytucjonalnymi, PFM oraz grupami private equity. Zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w Niemczech i Londynie, a następnie przeprowadził się w 2000 roku do Warszawy. Od 1996 r. do 1998 r. był kierownikiem Oddziału Fundacji Rozwoju Śląska w Gdańsku. Kierował zespołem siedmiu konsultantów biznesowych specjalizujących się w małych i średnich przedsiębiorstwach w dziedzinie produkcji, przetwórstwa, rolnictwa, rzemiosła i IT. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego w dziedzinie Międzynarodowych studiów skandynawskich. Ukończył również szereg studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim oraz Central Connecticut State University w zakresie kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz analizy finansowej w zarządzaniu. W latach 1994-1995 Michał ukończył Studia Środkowoeuropejskie / Gospodarkę Polityczną w ramach wspólnego programu na University of California, University of Wisconsin i Uniwersytecie Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Oprócz polskiego, który jest jego językiem ojczystym, posługuje się niemieckim, angielskim i rosyjskim.