Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Menedżerskie Dla Deweloperów : Korzyści
Podyplomowe Studia Menedżerskie Dla Deweloperów
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm deweloperskich niższego szczebla pragnący zdobyć lub pogłębić wiedzę o zarządzaniu przedsiębiorstwem i profesjonalnym prowadzeniu inwestycji mieszkaniowych. 
 • Menadżerowie zajmujący się tematyką finansowania, zarządzania, a także obrotu i pośrednictwa nieruchomościami, pragnący poszerzyć lub uzupełnić swoją wiedzę dotyczącą rynku deweloperskiego. 
 • Absolwenci studiów dziennych pragnący zdobyć konkurencyjny zawód i atrakcyjną pracę. 
 • Studia są także dedykowane osobom zainteresowanym działalnością w firmach deweloperskich lub założeniem własnych firm.
 

 Korzyści dla studenta

 
Absolwent Studiów:
 1. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu analizy strategicznej, jej narzędzi i etapów oraz roli w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 2. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu planowania strategicznego w przedsiębiorstwie oraz zna treść strategii rozwoju i konkurencji
 3. Zna rodzaje kryzysów przedsiębiorstw, zasady zarządzania w kryzysie i zasady skutecznej restrukturyzacji
 4. Posiada wiedzę z zakresu teorii i metod kierowania ludźmi
 5. Zna sposoby doboru, szkolenia, motywowania i oceny pracowników
 6. Rozumie uwarunkowania i zna zasady skutecznych negocjacji i rozwiązywania konfliktów
 7. Posiada wiedzą z zakresu marketingu i jego podstawowych instrumentów ( marketing mix). 
 8. Zna narzędzia analizy finansowej i rozumie jej rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 9. Posiada wiedzę z zakresu wdrażania strategii z wykorzystaniem technik projektowych oraz metod zarządzania procesami
 10. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem projektów deweloperskich
 11. Posiada dogłębna wiedzę z zakresu prawnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem działalności deweloperskiej
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 
Absolwent Studiów:
 1. Potrafi przeprowadzić analizę makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa.
 2. Potrafi wykonać analizę potencjału strategicznego i segmentację strategiczną przedsiębiorstwa.
 3. Posiada umiejętność analizy przedsiębiorstwa i projektów deweloperskich w stopniu umożliwiającym ocenę jego sytuacji na tle innych konkurentów z wykorzystaniem metod portfelowych.
 4. Posiada umiejętność określenia misji, wizji i strategii produktowo-rynkowej.
 5. Potrafi sformułować strategię rozwoju produktowo rynkową, strategię konkurencji  oraz sposób rozwoju przedsiębiorstwa i jednostki organizacyjnej.
 6. Potrafi przeprowadzić diagnozę kondycji ekonomicznej i pozycji strategicznej przedsiębiorstwa.
 7. Potrafi zaproponować działania skutecznej restrukturyzacji naprawczej i rozwojowej.
 8. Umie zidentyfikować styl kierowania oraz określić czynniki wpływające na jego efektywność.
 9. Potrafi racjonalizować własną pracę menedżerską oraz prace podległego mu zespołu.
 10. Potrafi zaplanować zasoby kadrowe w organizacji.
 11. Potrafi dokonać wyboru strategii i taktyki negocjacyjnej w zależności od uwarunkowań negocjacyjnych.
 12. Potrafi skonstruować główne elementy planu marketingowego organizacji gospodarczej.
 13. Potrafi dokonać oceny efektywności i opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 14. Potrafi przełożyć cele strategiczne na procesy lub projekty.
 15. Potrafi dobrać metody i techniki skutecznego wdrażania strategii w różnych aspektach funkcjonalnych.
 16. Potrafi dokonać wyboru i oceny narzędzi zarządzania projektami deweloperskimi.
 17. Potrafi zidentyfikować problem prawny, zinterpretować jego kategorię w świetle obowiązujących przepisów i rozwiązać zgodnie z aktualną jurysdykcją.