Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Menedżerów Zakupów : Rekrutacja
Podyplomowe Studia Menedżerów Zakupów
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH

REKRUTACJA ONLINE

Wymagane dokumenty:
 • umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy),
 • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
 • CV,
 • 1 fotografia (zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego).
O przyjęciu na Studia decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru kandydatów. Zgodnie z zaleceniami Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH preferowani są kandydaci:
 • z wykształceniem magisterskim,
 • z udokumentowanym stażem pracy,
 • z doświadczeniem w dziedzinie zakupów i/lub zarządzania łańcuchem dostaw.
W uzasadnionych przypadkach Kierownik Studiów ma prawo zaakceptować kandydatów nie spełniających powyższych warunków.
 

 czesne

 

​Opłata za całość studiów wynosi 7500 zł.

Czesne obejmuje: 

 • koszt wydania świadectwa ukończenia Studiów w języku polskim,
 • książki z dziedziny zarządzania, zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw,
 • segregator z kompletem folii prezentowanych na zajęciach.


Numer konta

Numer konta do wpłaty generowany  jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych.​

 

 Warunki ukończenia

 
Warunkiem ukończenia Studiów jest spełnienie wymogów:
 • formalnych (uczestnictwo w zajęciach potwierdzone wpisami w indeksie) oraz
 • merytorycznych (uzyskanie zaliczeń, aktywny udział w zajęciach konwersatoryjnych i seminaryjnych, przygotowanie i przedstawienie pracy „połówkowej” – "przypadku na żywo", zaliczenie pisemne wybranych analiz przypadków oraz pozytywna ocena pisemnej pracy końcowej i jej obrona).