Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Dla Menedżerów Motoryzacji : Program
Podyplomowe Studia Dla Menedżerów Motoryzacji
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

​Blok I. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie (40 godzin)

1. Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie

 • Analiza branży motoryzacyjnej i jej wybranych sektorów w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym
 • Analiza struktury i dynamiki konkurencji oraz strategii poszczególnych konkurentów
 • Ocena potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
 • Pozycja strategiczna przedsiębiorstwa i jego perspektywy rozwojowe

2. Planowanie strategiczne (strategie rozwoju i konkurencji)

 • Zakres i sposób dywersyfikacji branżowej i terytorialnej przedsiębiorstwa
 • Określanie wiodącej przewagi konkurencyjnej i strategii konkurencji
 • Koncepcja zarządzania dostawcami
 • Analiza różnych dróg rozwoju przedsiębiorstwa i szacowanie kosztów rozwoju
 • Budowa kluczowych umiejętności firmy

3. Zarządzanie w kryzysie

 • Zarządzanie w kryzysie
 • Symptomy, przyczyny i rodzaje kryzysu w przedsiębiorstwie
 • Pozytywne i negatywne skutki kryzysu
 • Działania antykryzysowe
 • Monitorowanie zarządzania
 • Kontroling strategiczny 
 • Restrukturyzacja

Blok II. Strategia marketingowa (24 godziny)

1. Strategie marketingowe

 • Plan marketingowy w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
 • Powiązanie planu strategicznego z planem marketingowym
 • Ustalanie celów i strategii marketingowych
 • Programowanie produktów, kanałów dystrybucji, cen i metod promocji

2. Zarządzanie marką

 • Strategia tworzenia i zarządzania markami.
 • Wizja i kapitał marki.
 • Instrumenty służące budowaniu lojalności nabywców.

3. Zarządzanie relacjami z klientem

Blok III. Zarządzanie zasobami ludzkimi (28 godzin)

1. Kierowanie ludźmi

 • Zasady i narzędzia polityki kadrowej w przedsiębiorstwie
 • Cechy osobowości i umiejętności menedżera
 • Kierowanie ludźmi, techniki i style kierowania
 • Zasady budowania systemów motywacyjnych, planowanie karier zawodowych pracowników, system ocen okresowych, szkolenie pracowników i zasady awansowania

2. Negocjacje

 • Negocjacje nastawione na współpracę: handlowe i wewnątrzorganizacyjne

3. Trening autoprezentacji 

 • Sposoby nawiązywania kontaktów handlowych
 • Cechy i umiejętności dobrego handlowca
 • Techniki sprzedaży

4.  Zarządzanie czasem menedżera

Blok IV. Finansowe i rachunkowościowe problemy zarządzania przedsiębiorstwem (32 godziny)

1. Zarządzanie finansami

 • Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ryzyka związanego z prowadzoną działalnością
 • Kapitał własny i obcy, pozyskiwanie kapitału obcego, koszt i struktura kapitału, efekt dźwigni finansowej
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym
 • Informacja kosztowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Polityka bilansowa w przedsiębiorstwie, sprawozdawczość finansowa i jej znaczenie w zarządzaniu, sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych - bilans skonsolidowany
 • Możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych

2. Budżetowanie

 • Budżetowanie w zarządzaniu firmą motoryzacyjną

3. Biznes plan

 • Tworzenie i ocena biznes planu i projektów inwestycyjnych według standardów europejskich
 • Adresaci biznes planu
 • Wykonawcy biznes planu
 • Zawartość biznes planu
 • Ograniczenia biznes planu 
 • Planowanie przygotowania biznes planu
 • Funkcje biznes planu
 • Techniki przygotowywania podstawowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne)

Blok V. Problemy wdrażania strategii (20 godzin)

1. Zarządzanie procesami biznesowymi

 • Podejście procesowe w zarządzaniu
 • Analiza i usprawnianie procesów biznesowych
 • Projektowanie i usprawnianie struktur i procedur organizacyjnych
 • Nowoczesne narzędzia realizacji i kontroli strategii

2. Zarządzanie projektami

 • Zasady tworzenia i realizacji projektów
 • Podstawowe techniki zarządzania projektami
 • Typowe projekty w branży motoryzacyjnej

3. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

 • Wprowadzenie do logistyki i menedżerskich decyzji logistycznych
 • Koncepcja obsługi klienta
 • Zagadnienia transportowe

4. Warsztaty menedżerskie (wdrażanie strategii, kultura organizacyjna, techniki menedżerskie, itp.)

Program studiów obejmuje łącznie 160 godzin zajęć dydaktycznych. W zależności od sytuacji (np. na życzenie Słuchaczy) dopuszczalne są nieznaczne zmiany w programie zajęć.