Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Menedżer Marketingu : Menedżer Marketingu - Podyplomowe Studia - SGH
Podyplomowe Studia Wzór
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Podyplomowe studia menedżer marketingu

 

​Marketing to wiedza o skutecznym i efektywnym konkurowaniu, niezbędna menedżerom każdej organizacji. Osiągnięcie sformułowanych celów wymaga wiedzy i umiejętności. Ciągłe zmiany, którym podlegają rynki powodują, że wiedza powinna być systematycznie rozwijana, a umiejętności szybko uzupełniane. W szczególności nowe umiejętności i nowa wiedza niezbędne są do podejmowania trafnych decyzji marketingowych. W organizacjach otwartych zorientowanych na to co się dzieje w otoczeniu i umiejących identyfikować okazje rynkowe, decyzje marketingowe zapadają nie tylko w działach marketingu, ale we wszystkich komórkach organizacyjnych. Marketingowy sposób podejmowania decyzji niezbędny jest bowiem w procesach wyboru dziedziny działalności, miejsca przedsiębiorstwa i jego marek wśród konkurentów, pozycji na rynku, narzędzi osiągania tej pozycji, kształtowania wielkości i struktury zasobów, także niematerialnych, umożliwiających skuteczne konkurowanie o klientów, nawiązywania aliansów z partnerami sprzyjających pozyskiwaniu brakujących zasobów z zewnątrz, identyfikacji nowych źródeł innowacji.
Studia ukazują całą złożoność uwarunkowań podejmowania decyzji biznesowych i konieczność postrzegania ich jako spójnego systemu opartego na analizie i prognozie sytuacji. Nie tylko prezentują logikę tego systemu, którą jest logiką skutecznego konkurowania, ale demonstrują narzędzia służące jego opracowaniu i wdrażaniu. Wskazują jak dostępność nowych technologii zmusza do zmian tych narzędzi i ciągłych innowacji.

 

 Dlaczego Warto

 
Studia mają na celu podwyższenie kompetencji ich uczestników w zakresie zarządzania marketingowego, to jest zarządzania uwzględniającego czynniki wpływające na skuteczność i efektywność podejmowanych decyzji. Zainteresowanie nimi wykazują osoby mające już pewne doświadczenia w praktyce marketingu lub ogólnie w biznesie, pragnące usystematyzować i wzbogacić wiedzę oraz umiejętności. Program umożliwia spełnienie tych oczekiwań, proponując na wstępie rozważania będące bazą decyzji strategicznych, porządkujących, aby w dalszym ciągu przejść do rozważań służących podejmowaniu decyzji operacyjnych. Jego zaletą, zarówno z punktu widzenia kariery w pionach marketingu, jak i w innych, zorientowanych rynkowo pionach organizacji, jest kompleksowe ujęcie decyzji marketingowych z uwzględnieniem innowacji w marketingu.

Punktem wyjścia są wybrane tematy z zakresu ekonomii menedżerskiej i zarządzania strategicznego, stanowiące wprowadzenie do zarządzania marketingowego. W XXI wieku obserwuje się zmiany sposobów konkurowania przedsiębiorstw wynikające z umacniania się pozycji konsumentów wyposażonych w informacje pochodzące z Internetu, a także narzędzia do komunikowania się z dostawcami i między sobą. Dostawcy powinni te zmiany uwzględnić w swoich działaniach. Potrzebują też partnerów, którzy wesprą ich w zaproponowaniu atrakcyjnej propozycji wartości klientom. Niezbędne staje się zarządzanie licznymi relacjami. W programie zwraca się uwagę na te zmiany i uwzględnia najważniejsze czynniki otoczenia organizacji, które oddziałują na skuteczność i efektywność decyzji marketingowych. Informacje na temat uwarunkowań otoczenia organizacji są gromadzone, analizowane i udostępniane decydentom dzięki istnieniu Systemu Informacji Marketingowej. Pozyskiwaniu danych do tego Systemu służą badania marketingowe. Kolejne przedmioty przedstawiają zatem funkcje i strukturę SIM, a także są okazją do zapoznania się z różnymi technikami badań, także prowadzonych w Internecie. Drugi etap programu skoncentrowany jest na decyzjach, to jest planowaniu, a następnie wdrażaniu i kontrolowaniu rezultatów. Program uwzględnia zmiany dokonujące się w praktyce marketingu wynikające z upowszechnienia nowoczesnych technologii. Zwraca też uwagę na specyfikę marketingu B2B i cechy marketingu usług. Kojarzeniu wyników analizy sytuacji z wyborami działań rynkowych poświęcone są warsztaty z zakresu przygotowania planu marketingowego. Uczestnicy przygotowują dokumenty planów dla wybranych przez nich przedsięwzięć.
 

 Opinie o kierunku

 

foto Marta_Zawadzka.jpgPodyplomowe studia w SHG na kierunku Menedżer Marketingu były dla mnie ciekawym i inspirującym doświadczeniem. Pozwoliły mi uporządkować oraz uzupełnić posiadaną wiedzę z zakresu marketingu, a także zdobyć cenne umiejętności analityczne. Podjęłam studia ze względu na potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego, a co za tym idzie – poszerzenia bazy kontaktów.
Obydwa te cele zrealizowałam znakomicie dzięki nauce w SGH. Dziś podejmuję lepsze decyzje biznesowe, przy czym mogę liczyć na wsparcie specjalistów z mojej dziedziny. Dla mnie również bezcenne są nawiązane przyjaźnie, bo to one zapewniają sukces nie tylko zawodowy, lecz także osobisty.
Marta Mędrzyk-Zawadzka, Menedżer ds. Marketingu i HR w Russell Bedford

 

 Szczegółowe informacje

 

 ​
 

 Ważne dokumenty

 
 
 

 kontakt

 

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Karolina Nivette
tel. 22 564 93 49
e-mail: Karolina Nivette

Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 33
02-513 Warszawa

 

 Przyjemność studiowania

 
 

 NEWSLETTER

 
​Szukasz ciekawych informacji  rozwoju zawodowych, nowych kierunkach studiów i planowaniu ścieżek karier. Dołącz do subskybentów NEWSLETTERA SGH.
0 złotych opłaty rekrutacyjnej. W SGH rekrutacja na studia nie kosztuje nawet złotówki. Wszystkie kierunki studiów podyplomowych zwolnione są z opłaty rekrutacyjnej.
sp_dyplom.png
Ukończenie każdego programu studiów oferowanych przez SGH ​poświadczane jest świadectwem ukończenia wyd​awanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
10 miesięcy nauki
Studia w SGH trwają 10 miesięcy. Rekrutacj​a na studia odbywa się dwa razy do roku na wiosnę i jesienią. Uwaga: ograniczona liczba miejsc na każdym kierunku studiów. O liczbie miejsc dostępnych na wybranych kierunkach informują opiekunowie programów.
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Nic nie stoi na przeszkodzie w nauce w SGH. Osoby niepełnosprawne, o różnym stopniu niepełnosprawności, mogą bez barier studiować w SGH. Organizacja studiów pozwala na uwzględnienie ich potrzeb. Więcej informacji: niepełnosprawni w SGH.
Zajęcia w weekendy i dni powszednie
Harmonogram toku studiów został opracowany tak by każdy aktywny zawodowo student mógł pogodzić naukę z pracą. Zajęcia na studiach prowadzone są w weekendy oraz dni powszednie.
Wybrane programy studiów dofinansowane z EFS
Wybrane programy studiów oferowane są z dofinansowani​em Unii Europejskiej. Dofinansowane studia dostępne są w ramach EFS - Europejskiego Funduszu Społecznego. O możliwym dofinansowaniu informują opiekunowie kierunków. Dowiedz się więcej o studiach dofinansowanych z EFS​.
Wygodna lokalizacja
Wygodna lokalizacja kampusu uczelni pozwala na łatwy dojazd. Obok SGH znajduje się stacja Metra oraz przystanki najpopularniejszych linii autobusowych i tramwajowych. Studenci spoza Warszawy mogą skorzystać z oferty hoteli znajdujących się w sąsiedztwie uczelni. Więcej informacji: lokalizacja SGH​.
Pokoje gościnne
​Dla słuchaczy studiów podyplomowych przygotowaliśmy również pokoje gościnne w uczelnianych akademikach - więcej informacji.
Studia na zamówienie
Autorskie programy studiów dopasowane do potrzeb biznesowych firm. Studia podyplomowe na zamówienie oferowane przez SGH od lat d​oceniają największe firmy w Polsce. Dowiedz się więcej: studia na zamówienie.
Spotkania informacyjne dla kandydatów
Drzwi otwarte dla każdego kandydata na studia! Zapraszamy na spotkania w SGH, podczas których opowiemy o programach studiów, harmonogramach, korzyściach i warunkach rekrutacji.​ Umów się na spotkanie​.
 
​​​​
​​Rejestracja online
 

 Rekrutacja trwa

 
  • rekrutacja zimowa
  • współpracujemy z Centrum Badań Marketingowych INDICATOR.
 

 kierownik studiów

 
zdjecie Anna_Grudecka_06_2020.jpg

dr Anna Grudecka

Katedra Biznesu Międzynarodowego

Studia podyplomowe