Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Menedżer Jakości : Korzyści
Podyplomowe Studia Menedżer Jakości
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
Studia stwarzają możliwość pełnienia szczególnych funkcji w przedsiębiorstwie, w którym kierujący poważnie traktują problematykę jakości. Jak wskazują doświadczenia z ukończonych edycji Studiów "Menedżer Jakości" niektórzy z ich absolwentów rozpoczęli pracę jako audytorzy systemowi w swoich firmach. Absolwenci Studiów posiadają kompetencje do pełnienia roli przedstawicieli kierownictwa w systemach zarządzania (np. pełnomocników ds. zarządzania jakością), menedżerów jakości,  koordynatorów projektów ukierunkowanych na doskonalenie systemów i wyrobów w firmach, w szczególności pełnienia funkcji koordynatorów i uczestników projektów Lean, Six Sigma, liderów kół jakości, zespołów 5S, wyrażających systemy zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego lub bezpieczeństwem i higieną pracy, analizujących ryzyko zawodowe lub ryzyko związane z wyrobami i procesami.
 

 Korzyści dla studenta

 
Program Studiów łączy w sobie elementy wiedzy podstawowej z zakresu teorii jakości, systemowego i procesowego podejścia do zarządzania jakością oraz analizy jakości z zagadnieniami praktycznymi – problemami, których rozwiązywanie jest i powinno wiązać się z kompetencjami kadry menedżerskiej każdej organizacji. Studia kształtują umiejętności organizowania i audytowania zintegrowanych systemów zarządzania organizacją, umiejętności prowadzenia badań związanych z organizowaniem informacji o jakości, ryzykach i szansach oraz umiejętności prowadzenia analiz jakości podporządkowanych celom biznesowym. Absolwent potrafi w sposób kompleksowy korzystać z narzędzi doskonalenia jakości, potrafi także planować i organizować badania satysfakcji klientów. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające pełnienie roli  menedżera jakości lub pełnomocnika ds. zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.
W ramach Studiów słuchacze mogą ponadto uzyskać (po zdaniu stosownego egzaminu) certyfikat auditora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania wydany przez SGH – Kolegium Zarządzania i Finansów oraz międzynarodową jednostkę certyfikacyjną Bureau Veritas, potwierdzający ich kompetencje w takim zakresie. Zainteresowanym absolwentom umożliwiamy dodatkowo zdobycie certyfikatu potwierdzającego kompetencje Green Belt, po wykonaniu wymaganego w tym celu projektu i zdaniu dodatkowego egzaminu.
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 
Absolwenci Studiów Podyplomowych "Menedżer Jakości" są przygotowani do wdrażania w firmie rozwiązań systemowych w aspekcie zarządzania jakością. Rozumieją i potrafią aplikować wymagania ISO 9001 oraz innych standardów systemowych oraz prowadzić i zarządzać audytami systemowymi. Są przygotowani do analizowania i rozwiązywania problemów związanych z jakością dzięki znajomości i umiejętności wykorzystania metod i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu jakością oraz technik Kaizen i metod statystycznych. Posiadają podstawową wiedzę i umiejętności do realizacji projektów Six Sigma na poziomie Green Belt. Dzięki zdobytej wiedzy są przygotowani również do prowadzenia wewnętrznych szkoleń dla pracowników firmy, w której są zatrudnieni.