Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw : Rekrutacja
Podyplomowe Studia Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 
​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń, jednak organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru kandydatów. Zgodnie z zaleceniami Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, preferowani są kandydaci z wykształceniem magisterskim, z udokumentowanym stażem pracy oraz z doświadczeniem w dziedzinie logistyki i/lub zarządzania łańcuchem dostaw.

REKRUTACJA ONLINE

Wymagane dokumenty:
  • umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy),
  • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
  • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia.
Uwaga:
Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH. Zaświadczenie można uzyskać w Dziale Organizacji Dydaktyki SGH. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie DOD.

 

 czesne

 

Opłata za całość studiów wynosi 7500 zł
 
Opłata Słuchacza Studiów pokrywa:

  • koszt wydania świadectwa ukończenia Studium w języku polskim,
  • książki z dziedziny zarządzania, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,
  • segregator z kompletem slajdów prezentowanych na zajęciach,
  • koszty sesji wyjazdowej.

Istnieje możliwość wydania świadectwa ​ukończenia Studiów w języku angielskim za dodatkową opłatą.

Numer konta

Numer konta do wpłaty generowany  jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych.

 

 Warunki ukończenia

 

Warunkiem ukończenia Studiów jest spełnienie wymogów:

  • formalnych (uczestnictwo w zajęciach potwierdzone wpisami w indeksie) oraz
  • merytorycznych (uzyskanie zaliczeń, aktywny udział w zajęciach konwersatoryjnych i seminaryjnych, przygotowanie i przedstawienie pracy „połówkowej” - "przypadku na żywo", zaliczenie pisemne wybranych analiz przypadków oraz pozytywna ocena  pisemnej pracy końcowej i jej obrona).