Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe studia „Kadry i płace” : Program
Podyplomowe studia „Kadry i płace”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 
Program studiów obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych.
W ramach studiów podyplomowych zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne obejmujące następującą tematykę​:
 • Znaczenie i miejsce zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w strategii przedsiębiorstwa. Rola HR Business Partner.
 • Etapy procesu kadrowego - główne cele, zadania, wskaźniki efektywności i skuteczności.
 • Pożądane kompetencje i wymagania kwalifikacyjne wobec pracowników działu kadr.
 • Pozyskiwanie personelu do pracy w dziale kadr – metody selekcji i weryfikacji kwalifikacji.
 • Okresowa ocena kompetencji i rezultatów pracy w dziale kadr.
 • Współpraca działu kadr z kadrą zarządzającą, kadrą kierowniczą i pracownikami.
 • Audyt i doskonalenie procesu kadrowego.
 • Dokumenty kadrowo-płacowe w zakresie wynagrodzeń, w tym akta osobowe
 • Zakładowe fundusze świadczeń socjalnych
 • Prawo pracy
 • Obowiązki służy BHP w zakładzie pracy
 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie ZUS oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych  Świadczeń Pracowniczych
 • Zasiłki z ubezpieczeń społecznych
 • Obowiązkowe wpłaty i dofinansowanie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
 • Obowiązki podatkowe wynikające z wynagrodzeń z umowy o pracę i umów cywilnych
 • Upadłość pracodawcy – uprawnienia pracowników
 • Negocjacje pracownicze
 • Zasady pracy w programie „Płatnik”