Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe studia „Kadry i płace” : Dlaczego warto?
Podyplomowe studia „Kadry i płace”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Dlaczego warto

 
Korzyści dla Słuchaczy - efekty uczenia się
WIEDZA
Słuchacz studiów zna i rozumie:
Nr Opis
W1 prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników wynikające prawa pracy
W2 obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
W3 zasady naliczania wynagrodzeń
W4 obowiązki pracodawcy w zakresie ZUS oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
W5 obowiązki podatkowe wynikające z wynagrodzeń z umowy o pracę i umów cywilnych
W6 zasady tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
W7 zasady funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
W8 rodzaje zasiłków wynikających z ubezpieczenia społecznego
W9 obowiązki pracodawcy w przypadku upadłości przedsiębiorcy
W10 zasady funkcjonowania kadr w przedsiębiorstwie
W11 zasady pracy w programie „Płatnik”
W12 zasady pracy w programie „Symfonia”, „Raks” i innych programach księgowych
UMIEJĘTNOŚCI
Słuchacz studiów potrafi:
U1 naliczać wynagrodzenie
U2 odprowadzać podatki wynikające z wynagrodzeń z umowy o pracę i umów cywilnych
U3 gospodarować środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
U4 korzystać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
U5 prowadzić dokumentację pracowniczą i naliczać wynagrodzenia
U6 zaprojektować organizację kadr w przedsiębiorstwie
U7 posługiwać się programem „Płatnik”
U8 posługiwać się programem „Symfonia”, „Raks” i innymi programami księgowymi
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Słuchacz studiów gotów jest do:
K1 wymagania od pracowników przestrzegania zasad obowiązujących w obszarze prawa pracy
K2 tworzenia i utrzymywania właściwych relacji w zakładzie pracy
K3 skutecznego komunikowania się, przekonywania i negocjowania