Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia International Finance : Program
Podyplomowe Studia International Finance
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

Studia prowadzone są w języku angielskim.

Główne obszary objęte programem studiów:

  • Sprawozdawczość i analiza finansowa w oparciu o MSSF w porównaniu do US GAAP 
  • Strategie finansowe, wyceny, zarządzanie ryzykiem, fuzje i przejęcia
  • Planowanie strategiczne, monitoring i kontroling

Sprawozdawczość i analiza finansowa w oparciu o MSSF w porównaniu do US GAAP
Moduł ten koncentruje się na dwóch obszarach: (a) rozumieniu, jak czytać sprawozdania finansowe, by wspierać podejmowanie decyzji takich, jak np.: czy udzielić pożyczki, czy raczej zainwestować w spółkę, (b) pełnym rozumieniu procesu sprawozdawczego oraz stosowania Lean Accounting w celu eliminacji marnotrawstwa i osiągnięcia poprawy efektywności procesu.
Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego konieczne jest raportowanie finansowe oraz dlaczego potrzebne są sprawozdania finansowe oparte na MSSF lub US GAAP. Następnie, by umożliwić rozumienie oraz czytanie sprawozdań finansowych, uczestnicy poznają techniki rachunkowości, takie jak wycena aktywów, pomiar zysku, sprawozdania grupy kapitałowej, instrumenty finansowe, leasing oraz potrzebę ujawniania różnych danych.
Gdy uczestnicy zrozumieją techniki rachunkowości, nauczą się jak wykorzystać tę wiedzę do analizy sprawozdań finansowych.  Zajęcia są podzielone na następujące części:

  • Ogólne wprowadzenie oraz potrzeba posiadania sprawozdań finansowych 
  • Szczegółowe ujęcie technik rachunkowości według MSSF
  • Porównanie MSSF i US GAAP
  • Analiza sprawozdań finansowych
  • Lean Accounting

Strategie finansowe, wyceny, zarządzanie ryzykiem, fuzje i przejęcia
Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące finansowania i inwestowania, biorąc pod uwagę strategiczne konsekwencje podejmowania takich decyzji. Oczekuje się od kandydatów, by rozwinęli umiejętności w zakresie planowania strategicznych przejęć i fuzji oraz reorganizacji przedsiębiorstw.
Analizowane są ryzyka występujące w biznesie, np. ryzyko walutowe, czy stopy procentowej. Omawiane są również rozbudowane strategie stosowane w celu zarządzania takimi ryzykami

Planowanie strategiczne, monitoring i kontroling
Ten moduł opiera się na studiach przypadku – prezentuje strategiczną rolę rachunkowości zarządczej w planowaniu i kontroli wyników, tak aby osiągnąć cele strategiczne. Przeanalizowane zostaną systemy pomiaru wyników działalności.
Moduł ten został opracowany tak, aby wspierać słuchaczy w rolach kierowniczych oraz jako doradców kadry wyższego szczebla w zakresie oceny i kontroli wyników oraz rozpoznania wczesnych oznak słabości poszczególnych obszarów spółki.