Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia International Finance : Rekrutacja
Podyplomowe Studia International Finance
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 
​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Wniesienie opłaty za studia oraz przekazanie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem.
 
Rekrutacja odbywa się w sposób tradycyjny i jest prowadzona poza systemem aplikacji on-line. Prosimy o przesłanie skanów dokumentów na adres azucho@sgh.waw.pl oraz oryginałów dokumentów na adres:
SGH
Agata Augustyniak
Al.Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Wymagane dokumenty:  

Warunki przyjęcia

 • Warunkiem przyjęcia jest okazanie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich polskiej uczelni wyższej (dowolny wydział) lub jego odpowiednik z uczelni zagranicznej, bądź dyplom ukończenia studiów wyższego stopnia, np. MBA. Liczba miejsc na studiach jest ograniczona. Odpis musi być podpisany przez kandydata. Odpis czy dyplom niepodpisany jest nieważny! W przypadku, gdy dyplom został wystawiony w kraju należącym do UE/EOG/EFTA, do dyplomu należy dołączyć suplement dyplomu w j. angielskim oraz przysięgłe tłumaczenie dyplomu na język polski. W przypadku dyplomu spoza tego regionu, należy:
  1. Przedstawić zaświadczenie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych lub
  2. Aplikować o nostryfikację dyplomu.

  Procedura nostryfikacji jest opisana na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
  W SGH nostryfikacją zajmuje się Dział Organizacji Dydaktyki.
 • Kandydat powinien posiadać minimum roczne doświadczenie na średnim stanowisku menedżerskim. 
 • Wymagana jest minimum średnia znajomość języka angielskiego (poziom B2 - intermediate). 

 

 
 

 czesne

 

 

Opłata za całość studiów wynosi 8000 zł +23% VAT = 9840 zł brutto. Cena obejmuje koszt wykładów i ćwiczeń wraz z zestawem materiałów do samodzielnej nauki.

Płatności należy dokonać do HSBC Bank Polska,
nr rachunku (PLN): 61 1280 0003 0000 0031 1251 3031
w tytule płatności należy wpisać: „International Finance, cohort 6" oraz imię i nazwisko uczestnika.

Ostateczny termin płatności: Ostateczny termin płatności: 8 października 2021 r.

Dla osób indywidualnych istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach:

 • I rata w wysokości 4300 zł + 23% VAT = 5289 zł do 8 października 2021 r.,
 • II rata w wysokości 4000 zł +23% VAT = 4920 zł do 31 stycznia 2022 r.
 

 Warunki ukończenia

 
​​Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego oraz obecność i uczestnictwo we wszystkich warsztatach, będących podstawą do uzyskania świadectwa ukończenia studiów, a także dyplomu wydanego przez firmę EY Academy of Business.

Egzamin:

Egzamin będzie się składał z 2 części:
 • Pierwsza część do wyboru przez studenta z bloku I (2,5-godzinny egzamin). 
 • Druga część do wyboru przez studenta z bloku II (półgodzinny egzamin).