Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia HR Biznes Partner : Program
Podyplomowe Studia HR Biznes Partner
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

Blok I: (28 godzin; 11 punktów ECTS)
Strategie Biznesowe w zarządzaniu efektywnością procesów HR

1.1 Strategie biznesowe
1.2 Analiza strategiczna
1.3 Planowanie strategiczne
1.4 Wdrażanie strategii – strategiczna karta wyników
1.5 Biznesowa transformacja służb HR - strategie HR współprzyczyniające się do sukcesu strategii ogólnej organizacji
1.6 Filozofia TQM w procesie konstruowania i wdrażania strategii HR – najnowsze trendy

Blok II: (4 godzin; 2 punktów ECTS)
Rodzaje struktur organizacyjnych oraz geograficzne umiejscowienie firmy jako determinanty  funkcjonowania HR BP

2.1.  Nowoczesne struktury organizacyjne
2.2.  Globalizacja i jej wpływ na geograficzne rozmieszczenie elementów struktur organizacyjnych
2.3. Posadowienie HR BP w strukturze organizacyjnej

Blok III: (16 godzin; 6 punktów ECTS)
Prawo pracy w perspektywie polskiej i UE

3.1  Podstawowe konstrukcje prawa pracy w Polsce
3.2  Unijne rozwiązania w zakresie prawa pracy istotne w zarządzaniu organizacją
3.3  Administrowanie kadrami i system informacji kadrowej

Blok IV: (14 godzin; 7 punktów ECTS)
Charakterystyka HR Biznes Partnera

4.1  Jednostki biznesowe jako przestrzeń działania HR BP
4.2   Interesariusze HR BP
4.3  Role HR BP - nowe i tradycyjne role HR
4.4. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności HR BP
4.5  Psychologiczny profil HR BP
4.6  Osobowość a praca – czy każdy może być HR BP
4.7   Kierunki rozwoju kariery HR BP

Blok V: (10 godzin; 4 punktów ECTS)
Tworzenie systemu zarządzania kapitałem ludzkim

5.1  Najnowsze trendy i koncepcje w zarządzaniu kapitałem ludzkim
5.2  Determinanty HR w strategii konkurencji i strategii rozwoju wewnętrznego organizacji
5.3  Struktura celów HR oraz fazy i struktura procesu kadrowego
5.4  Planowanie kapitału ludzkiego w organizacji – rodzaje planów
5.5 Koordynacja planów biznesowych z planami kapitału ludzkiego

Blok VI: (32 godzin; 13 punktów ECTS)
Funkcjonowanie systemu zarządzania kapitałem ludzkim

6.1  Rekrutacja, dobór, zatrudnienie, adaptacja zawodowa i społeczna
6.2  Systemy motywacyjne – płacowe i pozapłacowe
6.3  Rozwój osobisty oraz rozwój karier zawodowych
6.4   Oceny pracownicze (systemowe, bieżące, wyrywkowe)
6.5  Szkolenie i doskonalenie pracowników i kadry kierowniczej
6.6  Kontrola funkcji kadrowej

Blok VII: (14 godzin; 5 punktów ECTS)
Kierowanie ludźmi w organizacji

7.1  Kultura organizacyjna – wpływ na procesy kierowania zespołami
7.2  Role i funkcje menedżera liniowego i HR BP
7.3  Władza organizacyjna i jej skuteczność – pokolenie XYZ
7.4  Style i techniki kierowania zespołami

Blok VIII: (52 godzin; 15 punktów ECTS)
Metody i techniki wykorzystywane w pracy HR BP

8.1  Wykorzystanie technik IT w wykonywaniu zadań HR przez HR BP
8.2  Techniki szybkiej pracy z informacją
8.3  Techniki menedżerskie
8.4  Zarządzanie zmianą
8.5  Zarządzanie projektami kadrowymi
8.6  Zarządzanie czasem – zasady Time management
8.7  Skuteczne negocjacje
8.8. Rozwiązywanie konfliktów
8.9  Stres osobisty i zawodowy – sposoby ograniczania jego wpływu na efektywność działania
8.10 Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
8.11 Przeciwdziałanie mobbingowi organizacyjnemu i osobistemu

Blok IX: (16 godzin; 7 punktów ECTS)
Kompetencje HR BP

9.1  Inteligencja emocjonalna oraz kompetencje społeczne
9.2  Kompetencje profesjonalne
9.3  Wiedza biznesowa  

Blok X: (6 godzin; 2 punktów ECTS)
Formułowanie i rozwiązywanie problemów organizacyjnych oraz podejmowanie decyzji kierowniczych

10.1  Rozpoznawanie, formułowanie i rozwiązywanie problemów organizacyjnych
10.2  Podejmowanie decyzji kierowniczych

Gwarantujemy materiały dydaktyczne i książki.
Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach potwierdzona wpisem w indeksie, przygotowanie i obrona projektu oraz egzamin końcowy z zakresu poszczególnych bloków tematycznych.

Planowana liczba uczestników: 30 osób

Liczba godzin dydaktycznych: 192 godziny

Program studium przewiduje łącznie 192 godziny zajęć dydaktycznych, 16 godzin obron prac końcowych oraz dodatkowe konsultacje u promotorów.