Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Handlu Zagranicznego : Wykładowcy
Podyplomowe Studia Handlu Zagranicznego
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
Prof. dr hab.  Marzenna Anna Weresa
dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej SGH. Autorka i współautorka ponad 100 książek i artykułów naukowych opublikowanych w kraju i za granicą (m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech). Zainteresowania naukowe: współpraca gospodarcza Polski z zagranicą, inwestycje bezpośrednie, handel zagraniczny, innowacyjność, konkurencyjność.
 
Dr hab. prof. SGH Ewa Baranowska-Prokop
pracownik Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu. Od lat zajmuje się problematyką marketingową na rynkach międzynarodowych, w tym szczególnie nowymi strategiami wejścia na rynki zagraniczne, jakimi są transakcje wiązane. Prowadzi wykłady z dziedziny marketingu oraz zarządzania marketingiem na studiach dziennych i zaocznych,
Odbyła liczne staże naukowe, w tym m.in. w Erasmus University (Holandia) Brunel University of West London (Wielka Brytania), Helsinki School of Economics (Finlandia) oraz Kellogg Graduate School of management – Northwestern University (USA).
Prace naukową łączy z działalnością doradczą. Jest autorką (lub współautorką) licznych publikacji z dziedziny marketingu, m.in.: „Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie” (Difin, 2002), „Marketing na rynku instytucjonalnym” (PWN, 2003), „Marketing międzynarodowy – instrumenty, tendencje, wyzwania” (Oficyna Wydawnicza SGH, 2007), „Problemy transakcji offsetowych” (SGH, 2009).
 
Dr hab. prof. SGH Halina Brdulak
kierownik Zakładu Transportu Międzynarodowego i Logistyki w Kolegium Gospodarki Światowej SGH oraz Podyplomowego Studium Marketingowo-Logistycznego, prezes Międzynarodowego Forum Kobiet; autorka wielu ekspertyz dla branży logistycznej; wspierająca przedsiębiorstwa TSL w ich rozwoju. Współorganizatorka cyklu konferencji TRANS – Wspólna Europa, dotyczących najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doradczyni zarządów wielu firm w zakresie zarządzania, w tym również zasad komunikacji.
Członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Rady Programowej miesięcznika „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, Zeszytów Naukowych Politechniki Wrocławskiej i  członkini Rady Naukowej Olimpiady Logistycznej. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu handlu zagranicznego, zarządzania logistycznego, międzynarodowych rynków transportowych, negocjacji i marketingu.
Globtroterka – pasjonuje się podróżami i poznawaniem nowych kultur. Od kilku lat uprawia systematycznie jogę. Motto: czerpać z różnorodności i integrować w nową całość.
 
Dr hab. prof. SGH Bogusław Czarny
od trzydziestu lat jest nauczycielem akademickim, tłumaczem, redaktorem naukowym i autorem podręczników z ekonomii (m.in.: D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: Mikroekonomia i Makroekonomia, Warszawa, PWE, 2006-2007; N.G. Mankiw, P.H. Taylor: Mikroekonomia i Makroekonomia, Warszawa, PWE, 2009; B. Czarny: Wstęp do ekonomii, PWE, Warszawa 2006; B. Czarny: Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2010, w druku).
Wykłada w: Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, programie WEMBA SGH, Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie.
Obszar zainteresowań: podstawy mikroekonomii, podstawy makroekonomii, makroekonomia, polityka gospodarcza, makroekonomia gospodarki otwartej, metodologia ekonomii.
 
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz
specjalista w dziedzinie logistyki i transportu międzynarodowego, 43-letnie doświadczenia akademickie oraz doradca Ministra Transportu w Gospodarki Morskiej w latach 1994–1997, radca handlowy oraz attache ekonomiczny i attache handlowy w BRH w Sztokholmie i Oslo. Obecnie społeczny doradca w Departamencie Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury. Autor ponad 400 prac naukowych, w tym około 200 opublikowanych.
 
Dr hab. prof. SGH Grażyna Wojtkowska-Łodej
kierownik Zakładu Unii Europejskiej w Instytucie Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich. Jej zainteresowania naukowe obejmują międzynarodowe stosunki ekonomiczne oraz zagadnienia integracji europejskiej, w tym problematykę handlu, energii i środowiska naturalnego. Ważniejsze publikacje:  Energia w gospodarce globalnej w: Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Uniwersytetu Gdańskiego, nr. 28/2, Sopot 2010; Zmiany europejskiej polityki klimatycznej i energetycznej – konsekwencje dla polskiej gospodarki, G. Wojtkowska-Łodej (współautorstwo i red. naukowa), SGH, Warszawa 2009; Gospodarka Polski w Unii Europejskiej. Funkcjonowanie rynku wewnętrznego, H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej (red. naukowa), SGH, Warszawa, 2009; Handel zagraniczny Polski w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską, w: Globalizacja w gospodarce światowej. Polscy eksporterzy wobec wyzwań integracji gospodarczej z Unią Europejską, UG, Sopot 2004.
 
Dr  hab. prof. SGH Marzanna Witek-Hajduk
jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Międzynarodowego Marketingu i Zarządzania w Kolegium Gospodarki Światowej SGH w Warszawie. M. Witek-Hajduk jest autorką licznych publikacji na temat internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw (ostatnio: Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej). Uczestniczyła w realizacji wielu projektów badawczych, w tym także o zasięgu międzynarodowym. Była też kierownikiem pierwszego w Polsce projektu badawczego dotyczącego międzynarodowych transakcji gospodarczych (Transakcje handlu zagranicznego polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej) zrealizowanego latem 2009 roku. M. Witek-Hajduk ma też duże doświadczenie praktyczne: przez wiele lat pracowała w handlu zagranicznym, a także szkoliła i doradzała przedsiębiorstwom w tym zakresie. Prof. Witek-Hajduk ma też duże doświadczenie praktyczne, przez wiele lat pracowała w handlu zagranicznym, a także szkoliła i doradzała przedsiębiorstwom w tym zakresie.
 
Dr Katarzyna Sum
jest pracownikiem naukowym w Katedrze Finansów Międzynarodowych SGH. Jest autorką licznych publikacji dotyczących tematyki międzynarodowych rynków finansowych, nadzoru bankowego oraz funkcjonowania strefy euro. Jest laureatką nagrody Prezydenta za najlepszą pracę doktorską z zakresu Gospodarka i polityka gospodarcza. Prowadzi wykłady z zakresu finansów międzynarodowych w SGH oraz na Uniwersytecie w Antwerpii. Jako stypendystka Fundacji Dekaban-Liddle oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej prowadziła projekty badawcze na Uniwersytecie w Glasgow oraz Uniwersytecie w Moguncji. Jest również autorką programu dydaktycznego z zakresu rozliczeń międzynarodowych, opracowanego w ramach projektu „Globalna SGH” podczas pobytu naukowego na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie.

Dr Marek Szmelter
Katedra Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych KGŚ SGH;
specjalizuje się w prawnomiędzynarodowej ochronie zagranicznych inwestycji bezpośrednich radca prawny, partner w Kancelarii Prawniczej A. Całus, A. Kratiuk, M. Szmelter i Wspólnicy sp.k., arbiter Sądu Arbitrażowego Krajowej Izby Gospodarczej

Mgr Marek Izraelski
Praktyk, dyrektor Działu Likwidacji Szkód w DSV International Shared Services Sp. z o.o.