Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Handlu Zagranicznego : Wykładowcy
Podyplomowe Studia Handlu Zagranicznego
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa
jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS. Od 2002 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 2014 r. tytuł profesora nauk ekonomicznych. Działalność badawczą z sukcesem łączy z pracą eksperta na rzecz przedsiębiorstw, organów administracji publicznej (m.in. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy), Komisji Europejskiej i organizacji międzynarodowych (m.in. WHO, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, OECD).  Współpracuje z wieloma uczelniami w kraju i za granicą, m.in. z Harvard Business School, Northeastern Illinois University (USA), Manchester Metropolitan University (Wlk. Brytania), Universiteit Maastricht (Holandia), Universität Hamburg (Niemcy), Korea Development Institute (Korea Płd.).
Prowadzi badania naukowe dotyczące konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarek, zagranicznych inwestycji bezpośrednich, handlu międzynarodowego oraz transferu technologii; jest autorką licznych publikacji dotyczących problematyki handlu zagranicznego, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, globalnych łańcuchów wartości i innowacyjności. Od 2006 r. koordynuje badania dotyczące konkurencyjności polskiej gospodarki, których rezultatem jest wydawana co roku monografia w języku polskim i angielskim pt. “Polska. Raport o konkurencyjności”. 

dr hab. Ewa Baranowska-Prokop, prof. SGH
Pracownik Katedry Marketingu Międzynarodowego.  Od lat zajmuje się problematyką marketingową na rynkach międzynarodowych i globalnych w tym szczególnie nowymi strategiami wejścia na rynki zagraniczne, jakimi są transakcje wiązane. Prowadzi wykłady z dziedziny marketingu międzynarodowego oraz zarządzania marketingiem na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
Odbyła liczne staże naukowe, w tym m.in. w Erasmus University (Holandia), Brunel University of West London (Wielka Brytania), Helsinki School of Economics (Finlandia) oraz Kellogg Graduate School of Management – Northwestern University (USA). Od lat włącza się w działania na rzecz umiędzynarodowienia SGH, m.in. jako koordynator programów podwójnego dyplomu (Szwajcaria, Niemcy) oraz opiekun kierunku Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie (w języku polskim i angielskim).
Jest autorką (lub współautorką) licznych publikacji z dziedziny marketingu, m.in.: „Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie” (Difin, 2002), „Marketing na rynku instytucjonalnym” (PWN, 2003), „Marketing międzynarodowy – instrumenty, tendencje, wyzwania” (Oficyna Wydawnicza SGH, 2007), „Problemy transakcji offsetowych” (SGH, 2009), „Entrepreneurial Marketing and International New Ventures” (Routledge, 2020).

dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH
Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przewodnicząca komisji rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności, kierowniczka studiów podyplomowych „Lean w usługach”. Członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Rady Programowej miesięcznika „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, kwartalnika „Transport and Logistics”, „Kobieta i Biznes”. Ekspertka United Nations  Global Compact w zakresie odpowiedzialnego transportu i zrównoważonych miast oraz członkini Rady Programowej UNGC . Inicjatorka wdrażania filozofii Lean w firmach logistycznych. Propagatorka EDI. Autorka rankingu branży TSL, publikowanego w cyklu corocznym od 25 lat, obecnie we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną i firmą Clue. Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet (2006-2012), obecnie honorowa prezeska. Ściśle współpracuje z praktyką. Autorka wielu publikacji z zakresu handlu zagranicznego, logistyki,  zarządzania różnorodnością, negocjacji, zrównoważonego rozwoju i nowych technologii. Globtroterka, joginka, miłośniczka żeglarstwa i turystyki rowerowej.

dr hab. Marzanna Witek-Hajduk, prof. SGH
jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Jest kierownikiem Katedry Biznesu Międzynarodowego w Kolegium Gospodarki Światowej SGH w Warszawie. M. Witek-Hajduk jest autorką/współautorką licznych publikacji na temat internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw (np. Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Internet a zagraniczna ekspansja przedsiębiorstw). Uczestniczyła w realizacji wielu projektów badawczych, w tym także o zasięgu międzynarodowym. Była też kierownikiem pierwszego w Polsce projektu badawczego dotyczącego międzynarodowych transakcji gospodarczych (Transakcje handlu zagranicznego polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej). M. Witek-Hajduk ma też duże doświadczenie praktyczne: przez wiele lat pracowała w handlu zagranicznym, a także szkoliła i doradzała przedsiębiorstwom w tym zakresie.

dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH
zainteresowania naukowe dr hab. prof. SGH Grażyny Wojtkowskiej- Łodej obejmują międzynarodowe stosunki ekonomiczne oraz zagadnienia integracji europejskiej, w tym w szczególności  problematykę handlu, energii i środowiska naturalnego. Jest autorką lub współautorką wielu książek i artykułów w ramach tej problematyki badawczej. Ważniejsze ostatnie publikacje:  Selected Aspects of Functioning of Poland in the European Union. The Balance of ten years  of Memebership, edited by G. Wojtkowska-Łodej H. Bąk, Warsaw School of Economics Press, Warsaw 2015; G. Wojtkowska-Łodej, T. Motowidlak, A. T. Szablewski,   "Wybrane problemy zrównoważonego rozwoju elektroenergetyki", Elipsa, Warszawa, 2018; G. Wojtkowska-Łodej, H. Nyga-Łukaszewska, Convergence or divergence of the European Union's energy strategy in the Central European countries? CES Working Papers, 2019,  Edited by Centre for European Studies Alexandru Ioan Cuza University of Iasi.
Pełni Funkcję Dyrektora Instytutu Międzynarodowej Polityki Gospodarczej SGH.

dr Łukasz Dawid Dąbrowski
adwokat, adiunkt w Katedrze Integracji i Prawa Europejskiego Kolegium Gospodarki Światowej. Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) i Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ESIL). Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym reprezentacją w postępowaniach administracyjnych i cywilnych we wszystkich rodzajach sądów. Autor publikacji z zakresu międzynarodowego prawa karnego i prywatnego, międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz prawa telekomunikacyjnego.

dr Marcin Król
Pracownik naukowy SGH, specjalista w dziedzinie transportu, były praktyk. Publikuje w czołowych światowych czasopismach naukowych z obszaru transportu (takich, jak „Research in Transportation Economics”, „Research in Transportation Business and Management”, „Journal of Transport Geography” i in.).

dr Katarzyna Sum
jest adiunktem w Katedrze Finansów Międzynarodowych SGH. Posiada 15 letnie doświadczenie w realizacji badań i projektów naukowych oraz ekspertyz z zakresu finansów i bankowości. Jest autorką licznych publikacji dotyczących tematyki międzynarodowych rynków finansowych, nadzoru bankowego oraz funkcjonowania strefy euro. Jest laureatką nagrody Prezydenta za najlepszą pracę doktorską z zakresu Gospodarka i polityka gospodarcza. Była naukowcem wizytującym i mówcą seminaryjnym w wielu międzynarodowych instytucjach m.in. Australian National University, Bocconi University (Włochy), Concordia University (Kanada), Corvinus Business School (Węgry), Fordham University (USA), Uniwersytecie w Antwerpii (Belgia), Uniwersytecie Trinity w Dublinie (Irlandia) oraz Uniwersytecie w Glasgow (Wielka Brytania). Jest również autorką programu dydaktycznego z zakresu rozliczeń międzynarodowych, opracowanego w ramach projektu „Globalna SGH” podczas pobytu naukowego na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie.