Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Gospodarka przestrzenna : Korzyści
studia podyplomowe "Gospodarka przestrzenna"
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
​Studia mają charakter interdyscyplinarny – podwyższają kwalifikacje i uzupełniają wiedzę osób zatrudnionych bądź chcących pracować w wydziałach i referatach zajmujących się gospodarka przestrzenną, gospodarką komunalną, rozwojem lokalnym i regionalnym, ochroną środowiska, przygotowywaniem inwestycji. Studia pogłębiają wiedzę mającą także zastosowanie w pracy w administracji rządowej, biurach projektowych, biurach obrotu nieruchomościami, firmach konsultingowych współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego. Przygotowują także do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
 

 Korzyści dla studenta

 
​Studia dają możliwość zdobycia szerokiej wiedzy w zakresie planowania przestrzennego, urbanistycznego oraz zarządzania przestrzenią. Atutem studiów jest nie tylko przekazywana wiedza, ale także umiejętności praktyczne wykorzystywane następnie w pracy zawodowej we wszystkich szczeblach administracji publicznej, w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Podczas procesu kształcenia zwracamy uwagę także na niezwykle istotne aspekty finansowe i ekonomiczne gospodarki przestrzennej.
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 
​Studia przygotowują do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracji szczebla rządowego, regionalnego i lokalnego oraz wyspecjalizowanych firm prywatnych. Absolwent Podyplomowych Studiów Gospodarki Przestrzennej jest przygotowany do przygotowania racjonalnego podejmowania decyzji, na bazie zdobytej wiedzy praktycznej, umiejętności i uzyskanych kompetencji społecznych. Ma wiedze obejmującą aktualne podstawy prawne gospodarki przestrzennej, uwarunkowania społeczno-gospodarcze jej realizacji, zna aspekty techniczne, rozumie także następstwa finansowe i ekonomiczne podejmowanych decyzji.