Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Gospodarka przestrzenna : Gospodarka Przestrzenna | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
studia podyplomowe "Gospodarka przestrzenna"
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Podyplomowe Studia Gospodarka Przestrzenna

 
Podyplomowe Studia Gospodarki Przestrzennej to program kształcenia dający interdyscyplinarne przygotowanie kadry administracji publicznej do pełnienia funkcji kierowniczych i wykonawczych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego i w innych podmiotach specjalizujących się w problematyce gospodarki przestrzennej. Proces kształcenia obejmuje szeroki zakres zagadnień obejmujący: podstawy prawne gospodarki przestrzennej, społeczno-gospodarcze uwarunkowania jej realizacji, aspekty finansowe i ekonomiczne, a także wybrane elementy zarządzania strategicznego jednostka samorządu terytorialnego. Atutem studiów jest umiejętne łączenie teorii i praktyki omawianej problematyki.

Zapraszamy – staramy się także pomagać w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez słuchaczy w trakcie procesu kształcenia.

 

 Dlaczego Warto

 
Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, urbanistyki, zarządzania przestrzenią. W szczególności mają na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych pracowników administracji publicznej – samorządowej i rządowej, firm doradczych współpracujących z gminami, powiatami i samorządowymi województwami, biur projektowych, a także innych osób zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej. Proces kształcenia daje wiedzę w zakresie sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oceny projektów inwestycyjnych i przygotowania dokumentów strategicznego zarządzania gminą.
 

 Szczegółowe informacje

 

 ​
 

 Ważne dokumenty

 
 
 

 kontakt

 

​mgr Wioletta Krasuska-Wojtkowska
tel. 22 564-9302
tel. 502-085-703
e-mail: Wioletta Krasuska-Wojtkowska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
ul. Madalińskiego 6/8 M, pok. 307

 

 

 Nowy Kierunek

 
  •  rekrutacja zimowa
 

 Kierownik studiów

 
Studia podyplomowe