Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw : Wykładowcy
Podyplomowe Studia Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
 
Agata_Adamska.jpg

Agata Adamska – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa (Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji) w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej a także na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła staże naukowe w Thames Valley University oraz Stirling University. Specjalizuje się w zagadnieniach ładu korporacyjnego, finansów przedsiębiorstw i rynku kapitałowego. Była wykładowcą na studiach MBA prowadzonych we współpracy z Oxford Brookes University. Autorka i współautorka wielu publikacji, m.in. książek „Teorie ładu korporacyjnego. Władanie i kontrola w złożonym świecie”, „Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych”, „Rola i zadania dyrektora finansowego” oraz „Marketing i finanse w przedsiębiorstwie. Od konfliktu do synergii”. Realizuje projekty doradcze i szkoleniowe.
agata.adamska@sgh.waw.pl
zdjecie K_Gemra.jpg

​dr Kamil Gemra - Partner zarządzający InnerValue, wiceprezes zarządu Domu Maklerskiego INC S.A. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów, adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Stypendysta Akademii Liderów Rynku Kapitałowego fundacji im. Lesława A. Pagi. Na rynku kapitałowym od 2009 r. zarówno jako inwestor, jak i uczestnik wielu procesów po stronie emitentów. W swojej pracy zawodowej, jak i naukowej zajmuje się finansowaniem przedsiębiorstw, rynkiem obligacji oraz komunikacją z inwestorami. Pracował jako doradca dla największych firm notowanych na GPW. Był współtwórcą serwisu dla inwestorów indywidualnych. Wielokrotnie jako ekspert rynkowy udzielał komentarzy dla biznesowych stacji telewizyjnych i innych mediów finansowych. Autor wielu publikacji edukacyjnych jak i naukowych, w tym książki „Obligacje jako źródło finansowania przedsiębiorstw”.


dr Łukasz Gębski ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Handlu Zagranicznego. W trakcie kariery zawodowej zajmował szereg stanowisk kierowniczych związanych z zarządzaniem inwestycjami kapitałowymi, doradztwem transakcyjnych na rynku kapitałowym oraz zarządzaniem bankiem komercyjnym o profilu detalicznym.
Pracę zawodową rozpoczął w firmie doradczej Central Europe Trust Polska. Od roku 1994 rozpoczął pracę w bankowości w Banku Handlowym w Warszawie SA (potem Bank Handlowy w Warszawie SA – member of Citigroup) gdzie do roku 2003 zajmował szereg pozycji managerskich. W roku 2004 dołączył do grupy BNP Paribas – gdzie pracował m.in. jako Członek Zarządu Cetelem Bank SA odpowiedzialny za sprzedaż, promocję i business development. Od 2008 pracownik akademicki oraz doradca ekonomiczny stowarzyszeń oraz zarządów firm z sektora consumer finance.
Od wiosny 2015 roku współpracuje z francuską grupą outsourcingową Armatis-lc odpowiadając za koordynację akwizycji w Europie Centralnej oraz integrację biznesu w Polsce.
Dr Łukasz Gębski jest osobą rozpoznawalną w sektorze finansowym. Od roku 2006 zasiadał we władzach Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Jako Przewodniczący Komitetu KPF zasiadał we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Finansowych EUROFINAS w Brukseli (2008–2010).

 

dr hab. prof. SGH Marcin Jamroży – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, doktor nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Podatków Instytutu Finansów SGH, kierownik Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych, kierownik Podyplomowych Studiów  Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami, doradca podatkowy, radca prawny, partner w Rödl & Partner, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego. Autor ok. 120 recenzowanych publikacji.dr Joanna Korpus – doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, adiunkt w Instytucie Rynków i Konkurencji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Swoje zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje na problematyce zarządzania strategicznego, fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw, źródłach przewagi konkurencyjnej oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Autorka ponad 70 publikacji na temat zarządzania przedsiębiorstwem (min.: J. Korpus, Czynniki podatności spółek na wrogie przejęcia, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013; Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Kluczowe czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń transakcji, red. J. Korpus, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2014), kierownik i uczestnik wielu projektów badawczych. Konsultant i wykładowca na studiach podyplomowych, MBA i studiach doktoranckich. Kierownik Studiów Podyplomowych SGH Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw.
e-mail: joanna.korpus@sgh.waw.pl

 Maciej Mikucki – Dyrektor ds. Finansowych Grupy Adamed
Maciej Mikucki (ur. 1971) w Grupie Adamed pełni funkcję dyrektora odpowiedzialnego za obszar finansów, IT oraz zakupów od kwietnia 2016 roku.
W latach 2008–2016 pracował dla Grupy Teva jako Dyrektor Finansowy w Polsce do 2012 roku, a następnie objął funkcję Dyrektora Finansowego odpowiedzialnego za obszar Europy Centralnej i Wschodniej. Pracował również dla The Coca-Cola Company (Węgry, Polska i Australia), Seagram (Czechy, Polska) oraz innych firm jak Ipsos (Europa Centralna i Afryka), Polglass czy Benckiser.
Jego językiem ojczystym jest polski, ale włada biegle angielskim oraz, w stopniu średniozaawansowanym, rosyjskim. Posiada umięjętności zarządzania na szczeblu regionalnym jak i pracy lokalnej oraz doświadczenie w procesach restrukturyzacji / rozwoju biznesu zdobyte w sektorze farmaceutycznym, FMCG, B2B oraz konsultingu.
Doktorant na SGH, którą ukończył w roku 1996 i na której prowadzi regularne zajęcia z finansów przedsiębiorstw oraz integracji w procesach fuzji i przejęć.

 dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH, pracownik Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 20 lat działa w środowisku HR. W doradztwie pracował w Neumann Management Institute, był współzałożycielem Prezesem Zarządu HRK Partners S.A., pełnił funkcję Dyrektora Personalnego – Pełnomocnika Zarządu.
Budował narzędzia zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz prowadził liczne projekty z obszaru budowy i optymalizacji organizacji. Obszary jego specjalizacji to budowanie strategii ZKL oraz projektowanie efektywnych systemów zarządzania. Jego doświadczenie obejmuje też doradztwo w projektach rozwoju (budowa systemów kompetencyjnych, ocen okresowych oraz narzędzi AC/DC) oraz realizację projektów zarządzania zmianami na poziomie regulacji prawnych (państwa), grup przedsiębiorstw i organizacji publicznych, poszczególnych przedsiębiorstw i grup pracowników. Prowadził systemów wynagradzania, dobrych praktyk ZKL, doradztwa zawodowego, rynku pracy, kompetencji menedżerskich i przywództwa.
Prowadził szereg konferencji oraz sympozjów. Jest autorem wielu książek i ponad 100 artykułów o tematyce Zarządzania Kapitałem Ludzkim.
Stale współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi w Polsce i za granicą.
katarzyna_Sermanowicz-Giza.png

Katarzyna Sermanowicz-Giza
Katarzyna jest Dyrektorem w Dziale Doradztwa Finansowego w firmie Deloitte. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie M&A. Specjalizuje się z projektach typu finansowe due diligence, vendor due diligence, zamknięcie transakcji, rozliczanie transakcji i doradztwo przy aspektach finansowych umów inwestycyjnych.
W swojej karierze brała udział i kierowała kilkudziesięcioma projektami due diligence, pracowała przy dużych międzynarodowych transakcjach w sektorze finansowym, FMCG, produkcyjnym.
Katarzyna ukończyła Wydział Ekonomiczny Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz absolwentem programu Advanced Management Programme prowadzonym przez IESE Business School University of Navarra. Katarzyna jest członkiem stowarzyszenia ACCA.

 Andrzej Staniszewski
Kierownik Projektu w Dziale Analiz i Oceny Powdrożeniowej Projektów Inwestycyjnych w Obszarze Kontrolingu Biznesowego PKN ORLEN. Od września 2006 r do grudnia 2016 r. pełnił stanowisko Analityka, następnie Starszego Analityka w Biurze Inwestycji Kapitałowych PKN ORLEN. Ponadto, od lipca 2011 r. do lutego 2016 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej ORLEN Transport.
Doświadczenie zdobył uczestnicząc w realizacji projektów kapitałowych realizowanych w ramach Grupy ORLEN w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw oraz projektów restrukturyzacyjnych: dez/inwestycje spółek, połączenia, restrukturyzacje, wykupy wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych, konsolidacje działalności, etc. dotyczących m.in.: AB Mazeikiu Nafta, Anwil, Basell ORLEN Polyolefins, Benzina, EkoNaft IKS Solino, ORLEN Automatyka, ORLEN Capital, ORLEN Centrum Serwisowe, ORLEN Budonaft, ORLEN Eko, ORLEN KolTrans, ORLEN Prewencja, ORLEN Projekt, Platinum OIL, Poilen, Rafineria Trzebinia, ORLEN Transport i wielu innych.
Posiada doświadczenia trenerskie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i zajęć. Z jego doświadczeń korzystała w trakcie seminariów kadra menedżerska m.in. takich firm, jak: Accenture, BAA Polska, Bank Millenium, CDM Pekao, Deutsche Bank PBC, Energetyka, ESRI Polska, Giełda Papierów Wartościowych, Novo Nordisk, PGE Energia Odnawialna, PKP, Plejada TFI, Private Wealth Consulting, Rank Progress, Shell, Bank Societe Generale, Synergies, Tauron Dystrybucja, X Trade Brokers etc.
Współpracuje ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowym Studium Metody Wyceny Spółki Kapitałowej oraz Podyplomowym Studium Fuzji i Przejęć Przedsiębiorstw. Autor publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstw.
Trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z wyceną spółek, analizą finansową, oceną projektów inwestycyjnych oraz realizacją projektów dez/inwestycji kapitałowych (M&A).
Absolwent Wydziału Zarządzania, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Studiów Podyplomowych w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firm w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim.
Marek Piotr Tarnowski – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunku Finance i Bankowość. Ukończył studia executive MBA (University of Minessota, Carlsson School of Management/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz Podyplomowe Studia Rachunkowości Zarządczej i Finansowej. Doświadczony menadżer zasiadający w zarządach i radach nadzorczych licznych spółek prywatnych, jak również publicznych notowanych na GPW w Warszawie. W przeszłości pełnił też funkcję dyrektora inwestycyjnego w funduszu venture capital – MCI Management S.A.
Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu w Ventus Investments S.A., Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 4funMedia S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej Polskich Inwestycji Publiczno-Prywatnych S.A.
Specjalizuje się w inwestycjach kapitałowych, ocenie projektów inwestycyjnych, ich rozwoju poprzez zwiększanie wartości rynkowej dla właścicieli oraz nadzorze właścicielskim.

 dr hab. Rafał Tuzimek, prof. SGH jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów (w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Institut Français de Gestion oraz IESE Business School University of Navarra. Uczestnik projektów badawczych realizowanych w SGH, wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych w SGH, prowadzi seminaria we  współpracy z  Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Francuskim Instytutem Gospodarki. W  ramach swoich doświadczeń brał udział w wielu projektach z  zakresu doradztwa finansowego. Doradzał między innymi przy transakcjach fuzji i przejęć, pierwszych ofertach publicznych, pozyskiwaniu kapitału z rynku prywatnego.

 

Katarzyna_Wawrzyniak.jpg

Katarzyna Wawrzyniak
Katarzyna jest Managerem w Dziale Doradztwa Finansowego w firmie Deloitte. Specjalizuje się z projektach typu finansowe due diligence, vendor due diligence. Posiada doświadczenie w projektach w branży dóbr konsumpcyjnych, nieruchomości oraz obrotu wierzytelnościami.
Katarzyna Wawrzyniak ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie i Marketing. Katarzyna rozpoczęła karierę w 2008 roku w Deloitte Polska (audyt).  Katarzyna dołączyła do zespołu Transaction Services w październiku 2012 roku.
Katarzyna jest członkiem stowarzyszenia ACCA oraz zdała wszystkie egzaminy na biegłego rewidenta.

 

 
Marek Błaszczyk, dr, Instytut Rynków i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH
 
Jacek Buczyński, analityk Deutsche Bank PBC SA
 
Jacek Grzywacz, prof. zw. dr hab., Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH
 
Marcin Jamroży, dr, Instytut Finansów, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH; partner w Rödl & Partner, radca prawny i doradca podatkowy

Sławomir Janiszewski, dr, partner Zarządzający EQUINOX CAPITAL PARTNERS

Marta Juchnowicz, prof. dr hab., Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH; konsultant w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych

Stanisław Łobejko, dr hab., Instytut Rynków i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH

Elżbieta Mączyńska, prof. zw. dr hab., Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, SGH; prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; przewodnicząca Komitetu Gospodarczego Myśli Strategicznej przy ministrze gospodarki
 
Artur Nowacki, dr, Katedra Prawa Handlowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny w dziale korporacyjnym/ECM w Kancelarii Allen & Overy

Marek Panfil, dr, Instytut Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH

Dorota Podedworna-Tarnowska, dr, Instytut Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH; podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Małgorzata Przybylska, dyrektor Biura Relacji Inwestorskich i PR, Polski Holding Nieruchomości SA

Magdalena Polańska, dyrektor Inwestycyjny, Avallon Sp. z o.o.

Ewa Spigarska, dr, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Marcin Stępień, dr, Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

Andrzej Szablewski, dr, Instytut Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH

Marek Szymański, dr, Wydział Zarządzania, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Władysław Szymański, prof. zw. dr hab., Instytut Rynków i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH