Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Funkcjonowanie Rynku Energii : Funkcjonowanie Rynku Energii - Podyplomowe Studia - SGH
Podyplomowe Studia Funkcjonowanie Rynku Energii
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Podyplomowe Studia Funkcjonowanie Rynku Energii

 
Tematyka studium dotyczy istotnego dla gospodarki  zagadnienia,  a mianowicie rynku energii w Polsce. Wprowadzenie zasad rynkowych do tego obszaru, przez lata funkcjonującego w warunkach monopolu państwowego, jest nowym zjawiskiem w gospodarce światowej i unijnej, związany jest z poszukiwaniem przewag konkurencyjnych i korzyści z nich wynikających. Cena energii, jej dostępność i niezawodność dostaw, warunki konkurencji na rynku (w sferze produkcji energii, jej przesyłu, dystrybucji i handlu), ale także zagadnienia ochrony środowiska, roli i znaczenia innowacji i nowych technologii w pożądanych zmianach struktury bilansów energetycznych, będą przedmiotem szczegółowych, analiz, omówień i prezentacji.

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, uniemożliwiających prowadzenie zajęć w formie tradycyjnej, zajęcia prowadzone będą w trybie online.

 

 Dlaczego Warto

 
Program studiów kierowany jest do kadry zarządzającej przedsiębiorstw energetycznych, tj. wytwórców, przedsiębiorstw sieciowych, handlowych i pośredniczących w obrocie, firm doradczych, instytucji regulacyjnych, przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w nowych, innowacyjnych dziedzinach, z zastosowaniem nowoczesnych technologii i szukających nowych nisz rynkowych. Program studium kierowany jest także do pracowników instytucji i stowarzyszeń konsumenckich, bez których wiedzy i w konsekwencji świadomych wyborów rynkowych nie będzie możliwe wprowadzenie konkurencji na rynku energii. Rozwój rynku energii, niesie potencjalne nowe szanse dla społeczności lokalnych, w zakresie rozwoju systemu energetyki zdecentralizowanej, wykorzystującej rodzime zasoby energii odnawialnej, stąd program studiów może być przydatny dla samorządów i wpływać na rozwój lokalnych przedsiębiorczości.
 

 Opinie o kierunku

 

Studia godne polecenia. Znakomita kadra wykładowcza, która w sposób jasny i zrozumiały potrafi przekazać swoją wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną.

 

 Szczegółowe informacje

 

 ​
 

 Ważne dokumenty

 
 
 

 kontakt

 

Informacji udziela i zapisy przyjmuje

Karolina Nivette
tel. 22 564 9349, 22 564 9350
e-mail: Karolina Nivette

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
bud. M, pok. 33

 
​​​​
​​Rejestracja online
 

 9 ukończonych edycji

 
  • rekrutacja zimowa
  • współpracujemy z: Urzędem Regulacji Energii, Towarzystwem Obrotu Energią, Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem 
 

 Kierownik studiów

 
G_Wojtkowska-Lodej.jpg
dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH

Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej

Studia podyplomowe