Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia „Finanse Przedsiębiorstwa w Okresie Wprowadzania Zmian” : Korzyści
Podyplomowe Studia „Finanse Przedsiębiorstwa w Okresie Wprowadzania Zmian”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
​Studia adresowane są do:
osób, które zajmują się obecnie lub planują zajmować się w przyszłości zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, obsługą finansową przedsiębiorstwa oraz współpracą z przedsiębiorstwami w zakresie wprowadzania zmian – przeprowadzania fuzji i przejęć, reorientacji strategicznej przedsiębiorstwa, reorganizacji i kryzysu.
 

 Korzyści dla studenta

 

​Absolwent studiów:
Posiada wiedzę:

 • z zakresu finansów przedsiębiorstwa,
 • na temat wpływu czasu na wartość przedsiębiorstwa,
 • na temat procesu windykacji należności i jego wpływu na sytuację finansową organizacji,
 • na temat fuzji i przejęć,
 • na temat restrukturyzacji przedsiębiorstwa i jej finansowych aspektów.

Zna:

 • teorię trzech soczewek, 
 • instrumenty kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie,
 • zawartość sprawozdań finansowych przedsiębiorstw i posiada wiedzę z zakresu analizy finansowej,
 • metody i narzędzia zarządzania płynnością finansową
 • zasady prowadzenia negocjacji,
 • zagrożenia związane z wprowadzaniem zmian,
 • istniejące możliwości optymalizacji podatkowej,
 • finansowe aspekty reorganizacji,

Wie:

 • jak powinien wyglądać proces wprowadzania zmian,  
 • jakie odzwierciedlenie w księgach rachunkowych organizacji powinny mieć wprowadzane zmiany,
 • jaka jest rola przywództwa w okresie wprowadzania zmian,
 • na czym polega reorientacja strategiczna,
 • co to jest kryzys w przedsiębiorstwie i jak przebiega,

Ma podstawy wiedzy z zakresu prawa spółek.

Absolwent studiów potrafi:

 • wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesu zarządzania finansami organizacji,
 • wykorzystywać modele dyskryminacyjne do przewidywania trudności finansowych,
 • analizować, mierzyć i oceniać sytuację finansową przedsiębiorstwa,
 • ocenić, mierzyć i kształtować płynność finansową
 • wybierać modele, ścieżki i narzędzia windykacji
 • prowadzić negocjacje,
 • przewidzieć finansowe, w tym podatkowe i rachunkowe, skutki wprowadzanych zmian,
 • zarządzać finansami w okresie zmian,
 • przewidzieć skutki zmian formy prawnej działalności gospodarczej,
 • określić rolę i zadania przywódcy w okresie zmian,
 • określić potrzeby finansowe związane z fuzjami i przejęciami oraz skutki finansowe tych procesów,
 • przewidzieć i ocenić skutki finansowe reorientacji strategicznej,
 • przewidzieć i ocenić finansowe skutki reorganizacji,
 • rozpoznawać symptomy kryzysu i dostosowywać działania do jego rodzaju,
 • zaplanować, przewidzieć skutki i przeprowadzić restrukturyzację finansową.
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 

​Po zrealizowaniu studiów absolwent:

 1. Prawidłowo identyfikuje i dostrzega dylematy związane z wprowadzaniem zmian w organizacji.
 2. Umie uczestniczyć w przygotowaniach procesu wprowadzania zmian.
 3. Potrafi zorganizować proces zarządzania finansami w okresie wprowadzania zmian w organizacji.
 4. Zna i potrafi zastosować ogólne zasady zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.
 5. Potrafi pracować w grupie z innymi uczestnikami procesu wprowadzania zmian w organizacji.
 6. Zna i potrafi stosować różne narzędzia zarządzania płynnością finansową i windykacji.
 7. Posiada kompetencje do pracy na wszystkich szczeblach zarządzania finansami w okresie wprowadzania zmian.
 8. Posiada kompetencje do kierowania działem finansowym w okresie wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie.
 9. Posiada kompetencje do pracy w instytucjach współpracujących z przedsiębiorstwami w okresie wprowadzania zmian.