Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia „Finanse dla menedżerów” : Wykładowcy
Podyplomowe Studia „Finanse dla menedżerów”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
Grono wykładowców stanowią specjalnie wybrani praktycy gospodarczy oraz pracownicy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z doświadczeniem praktycznym. Wśród prowadzących zajęcia m. in.:

prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz
Pracownik naukowy Zakładu Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. W latach 2008-2016 Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
Autor wielu książek i opracowań z dziedziny bankowości i obsługi finansowej przedsiębiorstw. W swoich publikacjach szeroko wykorzystuje doświadczenia nabyte podczas długoletniej pracy w bankach jako rewident oraz dyrektor pionów operacyjnych.


W-Rogowski.jpg
prof. nadzw. dr hab. Waldemar Rogowski

Dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH.
W latach 1999 – 2008 pracował jako Ekspert w agendzie ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. W latach 1998 – 2004 był konsultantem Banku Światowego. Wieloletni praktyk gospodarczy w obszarze zarządzania ryzykiem w wiodących instytucjach finansowych, m.in. w Banku PKO BP od 1997 do 2004 jako zastępca dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego, a następnie jako zastępca dyrektora Departamentu Klienta Korporacyjnego.
Od 15 lat w Biurze Informacji Kredytowej, piastował funkcje dyrektora obszarów Ryzyka oraz Klientów Korporacyjnych, obecnie w Departamencie Business Intelligence oraz jako Główny Analityk BIK.

R-Tuzimek.jpg
prof. nadzw. dr hab. Rafał Tuzimek

Profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w  Warszawie. Posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach: Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i  Marketing, a ponadto uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Absolwent IESE Business School - University of Navara.
Autor kilkunastu publikacji, artykułów oraz  książek z zakresu Finansów Przedsiębiorstw i Rynku Kapitałowego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa finansowego i  strategicznego - m.in. doradzał przy wprowadzaniu spółek na giełdę papierów wartościowych (IPO), fuzjach spółek giełdowych, przy transakcjach przejęć na rynku niepublicznym oraz prywatyzacjach, kierował kompleksowymi programami restrukturyzacyjnymi w wielu sektorach.
Członek Rad Nadzorczych spółek prywatnych oraz notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

dr Dorota Podedworna-Tarnowska
Kierownik Zakładu Aksjologii i Pomiaru Wartości w Instytucie Zarządzania Wartością w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
W latach 2013-2015 podsekretarz stanu - wiceminister w Ministerstwie Finansów odpowiedzialna za zarządzanie długiem publicznym, sprawująca nadzór między innymi nad regulacjami rynku finansowego, rachunkowości i audytu. W tym samym czasie pełniła funkcje przewodniczącej Komisji Nadzoru Audytowego w Polsce oraz Przewodniczącej Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych.
Ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie zawodowo związana od 1998 roku, gdzie uzyskała tytuł magistra na kierunku finanse i bankowość. W 2006 r. w tej uczelni uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora nauk ekonomicznych. Wybrana na prodziekana Studium Magisterskiego w kadencji 2012-2016. Od 2007 roku Kierownik Podyplomowych Studiów Doradztwa Finansowego.
Doświadczenie zawodowe, oprócz pracy naukowej i dydaktycznej, zdobywała między innymi w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zasiada również w radach nadzorczych spółek, obecnie w Dom Development SA pełni funkcję Przewodniczącej Komitetu Audytu. W przeszłości między innymi od 2008 do 2013 roku pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Banku BPH SA, gdzie była członkiem Komitetu Audytu i Komitetu Inwestycyjnego.
Absolwentka Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim, programu International Faculty Program w IESE Business School w Barcelonie. Ukończyła szereg kursów z zakresu audytu, rachunkowości i inwestowania. W 2012 odbyła staż naukowy w departamencie finansów w prestiżowym New York University Stern School of Business.
Autorka i współautorka licznych publikacji. Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki zarządzania finansami przedsiębiorstwa i instrumentów rynku finansowego.
Kilkukrotnie wyróżniana przez studentów SGH jako jeden z najlepszych wykładowców.

K-Gemra.jpg
dr Kamil Gemra
Partner zarządzający agencji relacji inwestorskich InnerValue oraz wiceprezes Partners & Ventures, autoryzowanego doradcy rynku NewConnect i Catalyst. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Stypendysta Akademii Liderów Rynku Kapitałowego fundacji im. Lesława A. Pagi. Na rynku kapitałowym od 2009 r. zarówno jako inwestor, jak i uczestnik wielu procesów po stronie emitentów czy innych instytucji finansowych. W swojej pracy zawodowej, jak i naukowej zajmuje się finansowaniem przedsiębiorstw, rynkiem obligacji oraz komunikacją z inwestorami. Był współtwórcą serwisu dla inwestorów indywidualnych, a następnie pełnił funkcję dyrektora ds. rynku pierwotnego w jednym z domów maklerskich. Wielokrotnie jako ekspert rynkowy udzielał komentarzy przed kamerami biznesowych stacji telewizyjnych. Autor kilkuset artykułów dotyczących rynku kapitałowego.


dr Mariusz Lipski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji SGH.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bankowości korporacyjnej, zdobyte na stanowiskach specjalistycznych oraz menadżerskich w czołowych bankach w Polsce. Na co dzień w swojej pracy zawodowej specjalizuje się w analizie finansowej, ocenie ryzyka oraz ocenie projektów inwestycyjnych. Uczestniczył w licznych procesach organizacji finansowania bankowego dla największych przedsiębiorstw w Polsce. Brał także udział w postępowaniach restrukturyzacyjnych podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym. Autor lub współautor wielu publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa, rynków finansowych oraz bankowości korporacyjnej.

Jolanta-Turek.jpg
dr Jolanta Turek
 
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji SGH.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas projektów doradczych (restrukturyzacja przedsiębiorstw, budowa strategii, optymalizacja sprzedaży, optymalizacja funkcji zakupowej) oraz będąc pracownikiem przedsiębiorstwa z sektora energetycznego (kontroling, finansowanie projektu). Naukowo specjalizuje się m.in. w zarządzaniu ryzykiem i finansach przedsiębiorstw.