Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Dla Edukatorów Zdrowotnych w Zakresie Promocji Zdrowia, Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki Cukrzycy i Związanych z Nią Chorób Przewlekłych u Dzieci i Młodzieży : Program
Podyplomowe Studia Dla Edukatorów Zdrowotnych w Zakresie Promocji Zdrowia, Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki Cukrzycy i Związanych z Nią Chorób Przewlekłych u Dzieci i Młodzieży
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

​tematyka studiów:

  1. Zachowania prozdrowotne w zakresie cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży,
  2. Leczenie cukrzycy, w tym insulinoterapia, zasady właściwego żywienia, fizykoterapia itd.,
  3. Anatomia, fizjologia i patofizjologia wybranych układów i narządów wewnętrznych,
  4. Ratownictwo  medyczne,
  5. Psychologia z elementami psychoanalizy,
  6. Pedagogika z metodyką nauczania,
  7. Psychoprofilaktyka i komunikacja interpersonalna,
  8. Organizacja świadczeń zdrowotnych na rzecz osób chorych przewlekle w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz w prywatnej ofercie produktowej.

​Przedmiot​

Liczba godz. teoretycznych​​ Liczba godz. praktycznych​​
Promocja zdrowia i profilaktyka cukrzycy u dzieci i młodzieży​ ​12 ​10
Ratownictwo medyczne – pierwsza pomoc​​ ​8 ​8
​Cukrzyca  u dzieci i młodzieży;  choroby sprzyjające jej rozwojowi oraz wikłające jej przebieg​ ​40 ​16
Zaburzenia depresyjne egzogenne jako efekt i powikłanie procesu diagnostyczno-terapeutycznego u dzieci z cukrzycą​​ ​16 ​0
Ustawodawstwo w edukacji zdrowotnej​​ ​8 ​0
Świadczenia zdrowotne na rzecz osób chorych przewlekle w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz w ofercie produktowej placówek niepublicznych – zakres, jakość, dostępność​​ ​8 ​8
Metodyka nauczania w edukacji zdrowotnej​​ ​8 ​0
Rola edukatora w systemie ochrony zdrowia, ze specjalnym uwzględnieniem  cukrzycy i  związanych z nią innych chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży​​ ​16 ​4
Żywienie dziecka chorego na cukrzycę i inne, związane z nią choroby przewlekłe​​ ​16 ​4
​Egzamin dyplomowy​ ​2 ​0
​​Razem 184​ ​
  
Program obejmuje 184 godziny zajęć dydaktycznych.

Kierownik Studiów w porozumieniu z Koordynatorem ma prawo wprowadzania zmian w programie danej edycji stosowanie do profilu zawodowego słuchaczy, ich przygotowania merytorycznego i zainteresowań. Zmiany mogą dotyczyć max. 20% treści programowych i wymagają zatwierdzenia przez Dziekana Kolegium.