Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Dla Edukatorów Zdrowotnych w Zakresie Promocji Zdrowia, Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki Cukrzycy i Związanych z Nią Chorób Przewlekłych u Dzieci i Młodzieży : Korzyści
Podyplomowe Studia Dla Edukatorów Zdrowotnych w Zakresie Promocji Zdrowia, Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki Cukrzycy i Związanych z Nią Chorób Przewlekłych u Dzieci i Młodzieży
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
​​Właściwie ukierunkowana znajomość przepisów prawa w zakresie uprawnień i świadczeń na rzecz chorych przewlekle pozwoli na prawidłową i odpowiednio wczesną identyfikację i stosowne nadzorowanie pojawiających się nowych problemów dotyczących chorego np. w przypadku niewłaściwego działania systemu opieki zdrowotnej, zmiany sposobu terapii czy potrzeb pacjenta.

Ponadto placówki oświatowe, w których funkcjonują dzieci i młodzież są niewystarczająco przygotowane aby pomóc zarówno w radzeniu sobie z chorobami przewlekłymi, a także w wypracowywaniu chroniących przed  nimi zachowań prozdrowotnych. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia przewlekle chorego jest niezbędnym elementem egzystencji w szkole mającym bezpośrednie przełożenie na wyniki nauczania oraz  odnalezienie się w grupie rówieśniczej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, obowiązującym od kwietnia 2013r., dzieci z cukrzycą i innymi chorobami przewlekłymi zaliczone są do grupy dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, dla których dyrektor szkoły powinien zorganizować pomoc polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych. Dlatego proponowane studia podyplomowe mogą stać się niezwykle przydatne m.in. dla pracowników placówek oświatowych.
 

 Korzyści dla studenta

 
​Absolwenci studiów będą zorientowani na współuczestniczenie w definiowaniu problemów zdrowotnych, identyfikację czynników oddziałujących na zdrowie i  zachowania zdrowotne oraz będą umiejętnie wskazywać drogę do poprawy stanu zdrowia. Na stałe wpiszą się w model Zespołu Terapeutycznego realizującego postulat multidyscyplinarnego podejścia zapewniającemu choremu jak najszerszą pomoc, uwzględniającą różne (nie tylko medyczne) aspekty terapii. Właściwa opieka nad chorym i członkami jego rodziny jaką zaproponują. Absolwenci studiów podyplomowych pomogą zniwelować lęk związany z chorobą, zaoferują wsparcie tworząc spójny system opieki nad przewlekle chorym koordynując w ten sposób  pracę  Zespołu Terapeutycznego.
 
 

 Korzyści dla pracodawcy