Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe studia Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kierowanie rozwojem i coaching : Korzyści
Podyplomowe studia "Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kierowanie rozwojem i coaching"
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
​Jakie są moje mocne strony? Dlaczego nie mogę znaleźć satysfakcjonującej mnie pracy? Jak pokierować swoim życiem? Jak zaplanować swoją karierę? W jakich zawodach będzie można znaleźć pracę za kilka lat? Do jakich szkół iść? Jak doskonalić talenty moich pracowników?
Te pytania w obliczu zmian na rynkach pracy zadaje sobie coraz większa rzesza osób. Wzrasta więc stale znaczenie zawodów związanych z doradztwem zawodowym. Rozpoczynający karierę zawodową, ale i doświadczeni pracownicy, czy pracobiorcy coraz częściej korzystają z usług coachów. Poszukiwani są także eksperci w obszarze zarządzania rozwojem, zarządzania kompetencjami, czy zarządzania talentami. Nasze studia podwyższają wiedzę i rozwijają umiejętności pracowników na tych stanowiskach - w obszarach, których znaczenie z roku na rok rośnie.

Po ukończeniu studiów słuchacz:
- rozwinie kompetencje w obszarach, których znaczenie z roku na rok rośnie,
- będzie doskonalił się łącząc wiedzę teoretyczną z ćwiczeniem praktycznych umiejętności,
- będzie miał szansę poprawy swojej sytuacji na rynku pracy.

 

 Korzyści dla studenta

 

​Dobór przedmiotów do programu studiów i sposób ich prowadzenia powoduje, że od słuchaczy nie wymagamy wykształcenia ekonomicznego. Wśród słuchaczy mamy absolwentów kierunków ekonomicznych, ale także wielu absolwentów kierunków humanistycznych, technicznych i innych, pracowników przedsiębiorstw, instytucji publicznych (centralnych i lokalnych), organizacji pozarządowych, menedżerów i właścicieli firm, przedstawicieli instytucji rynku pracy, środowisk szkolnych, tzw. „wolnych strzelców” ( w tym coachów, doradców zawodowych, specjalistów z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim) pragnących rozwijać swoje kompetencje z tematyki studiów, jak i osoby, które dopiero planują rozpocząć działalność w obszarach związanych z zarządzaniem kompetencjami, doradztwem zawodowym, coachingiem i kierunkach pokrewnych.

Efektami kształcenia na studiach jest:

 1. Przekazanie wiedzy na temat metod analizy konkurencji oraz zasad budowy strategii konkurencji i jej oceny, Przedstawienie założeń teoretycznych oraz aspektów praktycznych strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim. Przekazanie wiedzy na temat budowy, wdrażania i oceny skuteczności strategii personalnej.
 2. Zaznajomienie studentów z prawidłowościami przemian na rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Przekazanie wiedzy na temat polityk i narzędzi rynku pracy.
 3. Przedstawienie wykorzystywanych w praktyce narzędzi rekrutacji, selekcji i wdrożenia pracowników. Wykształcenie umiejętności w zakresie opracowania i wdrożenia procesu doboru pracowników i nowoczesnych narzędzi HR. Przekazanie wiedzy na temat strategii, technik i narzędzi zarządzania talentami w organizacji. Wykształcenie umiejętności zarządzanie przez cele w zarządzaniu kapitałem ludzkim
 4. Wykształcenie umiejętności opracowania strategii rozwoju kompetencji pracowników. Zaznajomienie studentów z narzędziami identyfikacji potrzeb kompetencyjnych na poziomie organizacji, stanowiska pracy i indywidualnym. Przekazanie wiedzy na temat metod planowania i projektowania programów rozwoju kompetencji. Wykształcenie umiejętności zaprojektowania i wdrożenia narzędzi ewaluacji efektywności programów rozwoju kompetencji. Przekazanie wiedzy na temat typologii kultur organizacyjnych oraz sposobów budowy kultury organizacyjnej sprzyjającej uczeniu się.
 5. Kształtowanie umiejętności wykorzystania efektywnych metod diagnozy kompetencji z wykorzystaniem narzędzi Assessment/Development Centre.
 6. Zapoznanie studentów z typologią i rodzajami coachingu. Zaprezentowanie metod coachingowych oraz narzędzi stosowanych w coachingu. Wykształcenie umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych z zastosowaniem odpowiednich technik adekwatnych dla poszczególnych typów coachingu.
 7. Przekazanie wiedzy z zakresu metodyki doradztwa zawodowego we współczesnej gospodarce. Kształtowanie umiejętności stosowania warsztatu pracy w doradztwie personalnym adekwatnego do potrzeb klienta doradcy zawodowego.
 8. Poradnictwo osobom pozostającym w trudnej sytuacji zawodowej – metody współpracy i aktywizacji.
 9. Rozwinięcie i doskonalenie kluczowych umiejętności osobistych, społecznych i metodycznych skutecznego doradcy zawodowego, coacha i specjalisty ds. kierowania rozwojem. Przekazanie wiedzy na temat ich warsztatu pracy.
 10. Przekazanie wiedzy na temat  różnych aspektów komunikacji interpersonalnej w sytuacjach i rolach zawodowych. Rozwój umiejętności werbalnych i pozawerbalnych w kontekście efektywnej komunikacji. Wdrażanie do samodoskonalenia poprzez praktyczną analizę różnych sytuacji i zachowań (stylów, modeli) komunikacyjnych. Rozwijanie umiejętności prezentacji i autoprezentacji. 
 11. Przekazanie wiedzy dotyczącej wpływu stresu na efektywność działania. Zwiększenie samoświadomości w zakresie własnego stylu reagowania w sytuacji stresu . Rozwijanie umiejętności pozwalających na skuteczne radzenie sobie ze stresem w różnych sytuacjach zawodowych.
 12. Przedstawienie wykorzystywanych w praktyce narzędzi niezbędnych w pracy trenera biznesu. Wykształcenie umiejętności w zakresie opracowania i zastosowania aktywnych metod  i narzędzi dydaktycznych w kontekście efektywności procesu rozwoju kompetencji.
 13. Rozwijanie umiejętności opracowania  projektu wdrożeniowego z wybranego obszaru doradztwa zawodowego, kierowania rozwojem i coachingu.
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 
​​W trakcie studiów uczestnicy opracowują przy pomocy ekspertów konkretne projekty usprawnień oraz wdrożeń do praktyki. Mogą je wykorzystać na potrzeby instytucji, dla których pracują.
Opracowania te są głównym warunkiem zaliczenia studiów.