Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia „Corporate Governance, Risk and Compliance Management” : Wykładowcy
Podyplomowe Studia „Corporate Governance, Risk and Compliance Management”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
dr hab. Maria Aluchna, prof. SGH – kierownik Katedry Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Produktami Usługami przy Katedrze Teorii Zarządzania SGH.
Specjalizuje się w problematyce ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu i  zarządzania strategicznego. Stypendystka między innymi Deutscher Akademischer Austauschdienst, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Soros Foundation, Volkswagen Foundation i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Stażystka London Metropolitan Business School oraz Sydney University School of Business. Obecnie prowadzi zajęcia między innymi  z Nadzoru korporacyjnego, Odpowiedzialnego Zarządzania i Zarządzania strategicznego, a także zajęcia z zakresu wybranych zagadnień zarządzania i ładu korporacyjnego na studiach MBA, podyplomowych, doktoranckich, magisterskich, licencjackich oraz w ramach szkoleń dla przedsiębiorstw.

dr Edyta Banach – dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, regionalny kierownik ds. zgodności (compliance) w amerykańskiej firmie farmaceutycznej odpowiedzialna za całość procesów compliance w Polsce, Czechach, na Słowacji i Ukrainie. Pracowała również w Rosji i w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, Francji oraz Północnej Afryce, gdzie projektowała i wdrażała narzędzia compliance. Od 7 lat związana z branżą farmaceutyczną początkowo jako doradca podatkowy, następnie jako Compliance Oficer. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała również w międzynarodowych firmach doradczych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Instytutu Nauk Prawnych PAN.
 
Paweł Chodziński – adwokat i doradca podatkowy. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z międzynarodowym doradztwem podatkowym. Zajmuje się również pełnym spektrum zagadnień z zakresu etyki i compliance oraz przeciwdziałania praktykom korupcyjnym, a także postępowaniami dotyczącymi nadużyć oraz przestępstw gospodarczych. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa dotyczącego zagadnień związanych z przestępstwami karno-skarbowymi, jak również przestępstwami korporacyjnymi, w tym również śledztwami wewnętrznymi oraz postępowaniami prowadzonymi przez organy państwa. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie doktorantem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Małgorzata Duszyńska – radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w międzynarodowej kancelarii prawnej obsługującej zagranicznych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski, a także w sektorze finansowym,  świadcząc bieżącą obsługę prawną na rzecz instytucji finansowych – banku oraz firm pożyczkowych. Doświadczony specjalista i audytor w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych. Obecnie radca prawny w Viacom International Media Networks Poland, któremu powierzona została praktyka ochrony danych osobowych, w tym aktywny udział we wdrażaniu RODO w organizacji.

Piotr Falarz - adwokat w międzynarodowej kancelarii prawnej, praktyk specjalizujący się w prowadzeniu dochodzeń wewnętrznych, sprawach karnych gospodarczych oraz compliance. Doradza również w sprawach związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz w sporach prawnych i sprawach dotyczących korupcji w biznesie. Wspiera podmioty gospodarcze we wdrażaniu środków zapobiegawczych m.in. w postaci programów antykorupcyjnych, wewnętrznych procedur, szkoleń pracowników oraz instrukcji dotyczących zarządzania kryzysowego mających na celu zminimalizowanie skutków zakłócenia działalności gospodarczej. Posiada doświadczenie nabyte podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych w zakresie doradztwa klientom na gruncie Amerykańskiej Ustawy o Praktykach Korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA). Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentem Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Barbara Filemonowicz, LL.M. – Radca prawny i doradca podatkowy. Specjalizuje się w reprezentacji przedsiębiorców przed organami podatkowymi, sądami powszechnymi i administracyjnymi, ocenie ryzyka podatkowego i strategiach jego minimalizacji. Działa w doradztwie podatkowym i obsłudze prawnej oraz szkoli członków zarządu, dyrektorów finansowych i pracowników pionów finansowo-księgowych. Działa na rzecz przedsiębiorców w celu minimalizacji ryzyka podatkowego, wdrażając procedury i przygotowując do postępowań i kontroli. Specjalista z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR). Pracowała w firmach tzw. wielkiej czwórki, nie tylko doradzając, ale również uczestnicząc w projektach lobbyingowych oraz śledczych. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytetu w Lyonie Jean Moulin III na kierunku European Business Law.
 
Monika Gorgoń – radca prawny, Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie  S.A. (GPW),  Przewodnicząca Komitetu ds. Compliance przy GPW oraz Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej GPW Benchmark S.A. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych w języku angielskim LL.M. in International Commercial Law  na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) prowadzonych przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie i Apsley Business School of London. Posiada certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska oraz certyfikat  ACO (Approved Compliance Officer) i ACE (Approved Compliance Expert)  nadawany przez Instytut Compliance we współpracy z Viadrina Compliance Center (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą). Doświadczenie jako radca prawny oraz compliance officer zdobywała w sektorze IT, telekomunikacyjnym oraz finansowym. Gościnie prowadzi wykłady z tematyki compliance na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

mgr Rafał Jakubowski – mgr nauk prawnych z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze compliance w sektorze bankowym. W 1999 r. pracował w Departamencie Prawnym Citibank Poland S.A. W latach 2000-2002 zajmował stanowisko Compliance Officera oraz Prawnika w Deutsche Bank Polska S.A., gdzie od podstaw utworzył jeden z pierwszych w Polsce departamenów compliance. W tym okresie był również odpowiedzialny za obsługę prawną Deutsche Bank Securities Polska S.A. Następnie, począwszy od końca roku 2002 tworzył, rownież od podstaw, Departament Compliance w Société Générale S.A. Oddział w Polsce. W polskim oddziale Société Générale spędził ponad 18 lat zajmując stanowisko Dyrektora Departamentu Compliance, Koordynatora ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu oraz Członka Extended Executive Committee. W roku 2017 otrzymał nagrodę Dyrektora Generalnego polskiego oddziału Société Générale za wyjątkowy wkład w rozwój Société Générale w Polsce. Od roku 2019 wykładowca na podyplomowych studiach „Corporate Governance, Risk and Compliance Management” w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2019 – 2021 członek Prezydium Rady Bezpieczeństwa Banków przy ZBP. Od marca 2021 r. pracuje w Société Générale w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich gdzie nadzoruje działalność Société Générale na całym Bliskim Wschodzie jako Dyrektor Regionaly Compliance oraz Financial Crime, Middle East. Jest rówież członkiem ścisłego Executive Committee Société Générale na Bliskim Wschodzie. Prelegent na licznych konferencjach oraz autor artykułów o tematyce związanej z compliance. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Studiów Europejskiego Prawa Bankowego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Posiada trzy certyfikaty ACAMS w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, sankcji i embarg oraz antykorupcji.

Adrian Janus - radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz podyplomowych studiów "Corporate Governance, Risk and Compliance Management" organizowanych przez SGH. Wiedzę zdobywał także w zagranicznych ośrodkach akademickich (Uniwersytet Erazma w Rotterdamie). Autor publikacji dotyczących m.in. problematyki organizacji i finansowania systemu ochrony zdrowia. Alumn projektu „Liderzy Ochrony Zdrowia” Fundacji im. Lesława A. Pagi. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Prokurent i Kierownik Działu Prawnego Grupy Scanmed S.A. Specjalizuje się w prawie medycznym, ochronie danych osobowych oraz prawie gospodarczym i handlowym.

Krzysztof Krak – ponad 25 lat był związany z organami ścigania, od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, najpierw dyrektora Departamentu Analiz, gdzie nadzorował zadania analityczne biura oraz min. odpowiadał za stworzenie procedur i systemu anonimowego zgłaszania podejrzeń korupcji. Pełnił także funkcję dyrektora Gabinetu Szefa CBA i nadzorował działania edukacji oraz prewencji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro, koordynował „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”. Pracował w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i pełnił funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol.
Prelegent na wielu konferencjach i seminariach poświęconych problemowi zwalczania i zapobiegania korupcji oraz crime and intelligence analysis.
Autor publikacji i poradników dotyczących problemów zapobiegania korupcji oraz ochrony sygnalistów.

Zuzanna Kopaczyńska–Grabiec, LL.M. - radca prawny, od 2014 roku kieruje Departamentem Prawnym i Compliance w Wonga.pl, spółce oferującej pożyczki online. Autorka licznych publikacji, prelegentka oraz mentor na wydarzeniach gromadzących społeczność przedsiębiorców i właścicieli start-up’ów. Certyfikowany Compliance Officer. Laureatka nagrody Rising Stars 2016 oraz GC Powerlist Central and Eastern Europe Teams 2018. Stypendystka Universita degli studi w Maceracie oraz Uniwersytetu Ernst Arndt Moritz w Greifswaldzie. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim, studiów LL.M. na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Executive MBA na Państwowej Akademii Nauk. W 2018 roku, praca przygotowana w ramach studiów MBA otrzymała I nagrodę w konkursie poświęconym etyce biznesu - Verba Veritas. Członek Komisji Etyki w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz branżowych stowarzyszeń.

Jakub Kutzmann – adwokat. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowych kancelariach prawnych (ostatnio Weil, Gotshal & Manges). Specjalizuje się w prawie nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w wymiarze międzynarodowym. Uznawany przez prestiżowe wydawnictwa rankingowe Chambers & Partners i Legal 500 za jednego z najlepszych polskich specjalistów w dziedzinie nieruchomości. Od 2016 roku doradca prawny grupy NEPI Rockcastle plc (general counsel) w Europie środkowo-wschodniej, odpowiedzialny między innymi za sprawy związane z ochroną danych osobowych, compliance i corporate governance. Studiował nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentem wydziału prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.
 
Michał Lisawa, LL.M. – adwokat, starszy prawnik w dziale prawa pracy kancelarii CMS Cameron McKenna. Na co dzień doradza polskim i międzynarodowym klientom w sprawach związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników, dokumentacją i politykami HR, restrukturyzacją oraz sporami pracowniczymi. Posiada także wieloletnie doświadczenie w doradztwie na temat relacji ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników. Autor licznych artykułów prasowych i komentarzy telewizyjnych z zakresu prawa pracy. Wielokrotny prelegent na konferencjach naukowych i seminariach branżowych. Członek Sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent wydziałów prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Edynburskiego oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Karol Majewski – biegły rewident, biegły ds. zapobiegania nadużyciom (CFE – Certified Fraud Examiner). Jest członkiem amerykańskiego stowarzyszenia ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) oraz członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Specjalizuje się w forensic accounting i przeciwdziałaniu nadużyciom. Ma doświadczenie w przeprowadzaniu audytów sprawdzających, audytów śledczych, finansowych i wewnętrznych.
Realizował projekty dla firm z branż: e-commerce, private equity, branży finansowej, telekomunikacyjnej, energetycznej, wydobywczej, produkcyjnej, budowlanej, transportowej, medycznej, FMCG, reklamowej oraz sektora państwowego (w tym spółki komunalne).
Pracował w Deloitte Forensic i w Mazars Audyt. Będąc w Komisji Nadzoru Finansowego, nadzorował spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zdobywał doświadczenie pracując w Belgii i Hiszpanii.
Karol ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz studia podyplomowe z rachunkowości i finansów. Studiował również w Paryżu.
Obecnie prowadzi własną kancelarię pod firmą Majewski Audyt.
 
dr Jarosław Oleszczuk – jego doświadczenie obejmuje 3 lata praktyki lekarskiej, 5 lat kariery doradczej w McKinsey & Company w Warszawie i Chicago oraz 10 lat zarządzania w międzynarodowych korporacjach farmaceutycznych. Jest autorem/współautorem ponad 100 publikacji w światowych periodykach naukowych. Jest absolwentem Lester B. Pearson College of the Pacific (Kanada). Ukończył studia medyczne w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, doktorat obronił w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, zdobywając Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania jednostkami ochrony zdrowia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2010–2014 był związany z Związkiem Pracodawców INFARMA, jako członek rady nadzorczej, a następnie członek zarządu i skarbnik. Kierował też pracami LAWG – zrzeszeniem amerykańskich firm farmaceutycznych w Polsce.

Karolina Pilwińska – radca prawny, regionalny kierownik ds. zgodności (compliance) w amerykańskiej firmie farmaceutycznej odpowiedzialna za całość procesów compliance w Polsce, Czechach, na Słowacji. Poprzednio odpowiedzialna za obsługę prawną i compliance na jedenastu rynkach Europy Środkowej i Wschodniej w szwajcarskim koncernie farmaceutycznym. Doświadczenie zdobywała także w polskim przemyśle farmaceutycznym i kancelariach prawnych specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma. Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

dr Maria Roszkowska-Menkes – adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania, sekretarz i wykładowca na Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach. Wcześniej związana z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie pełniła funkcję koordynatora ds. promocji i portalu. Specjalizuje się w problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, w szczególności w odniesieniu do zarządzania strategicznego, modeli biznesowych oraz raportowania danych pozafinansowych.  Wykładowca/trener na studiach podyplomowych i szkoleniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (SGGW, WSE, UMK, PARP).

Anna Sajewicz - Anti-Money Laundering & Financial Crimes Compliance Officer w Elavon Financial Services DAC. Zajmuje się nadzorem nad rozwiązywaniem problemów związanych ze zgodnością AML i inwestygacjami, prowadzącymi do złożenia raportów o podejrzanych transakcjach. Była odpowiedzialna za koordynację odpowiedzi audytowej operacyjnych działów firmy oraz proaktywne ulepszanie procedur i kontroli m.in. w zakresie operacyjnego AML. Interesuje się również innymi dziedzinami Compliance, m in. ochroną danych osobowych oraz wpływem polityki międzynarodowej na prawodawstwo w zakresie AML. Magister stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Skończyła podyplomowe studia Corporate Governance, Risk Management and Compliance Management w Szkole Głównej Handlowej.

dr Robert Sroka – dyrektor ds. Odpowiedzialnego Inwestowania na Europę Środkową i Wschodnią w Abris Capital Partners. Wcześniej pracował w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć oraz Zespole Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju EY.
W latach 2009 – 2014 stał na czele Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji w Zespole opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów ds. CSR.
Od 2016 do 2017 roku członek Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów, w ramach którego przewodniczył Grupie roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.
Wykładowca etyki biznesu, CSR i odpowiedzialnego inwestowania na studiach MBA oraz podyplomowych. Nagrodzony „Piórem Odpowiedzialności” przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za najlepszy artykuł ekspercki na temat etyki biznesu w Polsce w 2014 roku. Autor książki „Etyka i prawa człowieka w biznesie. W poszukiwaniu metody”.

Dominika Stępińska-Duch – adwokat - partner w Kancelarii Raczkowski Paruch. Specjalizuje się w postępowaniach karnych gospodarczych, również w aspekcie transgranicznym. Doradza Klientom w kwestiach związanych z budową, wdrażaniem i monitorowaniem procedur compliance. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza Spółkom w przeciwdziałaniu nadużyciom oraz wspiera Klientów w sytuacjach kryzysowych, gdy nadużycia występują. Prowadzi szkolenia z obszaru compliance i odpowiedzialności karnej kadry zarządzającej. Jest oficerem International Bar Association, członkiem założycielem International Academy of Financial Crime Litigators, European Criminal Bar Association Advisory Board oraz Sekretarzem Generalnym European Fraud and Compliance Lawyers. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, American Law Center, University of Florida’s Fredric G. Levin College of Law oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Michał Synowiec - Counsel w Kancelarii DLA Piper Giziński, Kycia sp.k. – jest radcą prawnym oraz absolwentem studiów MBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu prawa pracy dla międzynarodowych korporacji, spółek Skarbu Państwa, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych we wszystkich obszarach prawa pracy, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym rozwiązywania umów o pracę i roszczeń z tym związanych, godzin nadliczbowych, mobbingu, dyskryminacji oraz umów o zakazie konkurencji.  Ponadto udziela wsparcia prawnego w zakresie dochodzeń wewnętrznych w przypadkach podejrzenia o molestowanie, mobbing, oszustwa, kradzieże, korupcję czy czyny nieuczciwej konkurencji.

Małgorzata Szwaj – radca prawny i wspólnik w warszawskim biurze Linklaters, gdzie kieruje praktyką prawa konkurencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania krajowych i unijnych reguł kontroli koncentracji, doradza w zakresie porozumień antykonkurencyjnych, w tym karteli, nadużycia pozycji dominującej, pomocy publicznej, a także innych zagadnień prawa europejskiego, włączając przepisy o swobodnym przepływie towarów i usług. Reprezentuje klientów przed polskim organem ochrony konkurencji (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), polskimi sądami i Komisją Europejską. Od wielu lat jest uznawana za najlepszego prawnika w zakresie prawa konkurencji w Polsce przez Chambers Europe i Legal 500, międzynarodowe rankingi kancelarii prawnych. Jednocześnie ostatnie polskie rankingi kancelarii prawnych dziennika Rzeczpospolita oraz Polityki Insight uznały Małgorzatę Szwaj oraz warszawski zespół Linklaters za lidera w dziedzinie prawa konkurencji.

Adam Śliwiński (dr  hab. inż. prof. SGH) – obecnie profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Ryzyka i Ubezpieczeń w Instytucie Ryzyka i Rynków Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Politechniki Lubelskiej Kierunek Zarządzanie i Marketing. Studia magisterskie realizowane na zasadzie toku indywidualnego (wykłady na UMCS i KUL w Lublinie). Absolwent University of Central Lancashire Wielka Brytania z dyplomem Master of Business Administration oraz Cambridge University, Judge Business School, Ignite 2012 Programme.
W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych prezentując, przed Komisją Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie rozprawę doktorską pt.: "Regionalne zróżnicowanie składek ubezpieczeniowych i ich wpływ na rentowność Towarzystw ubezpieczeń na życie". Od 2001 roku związany z praktyką biznesową. Początkowo współpracował z Pocztą Polską jako główny specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych. Jednym z najważniejszych realizowanych projektów biznesowych było powołanie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Od 2002 do 2011 współpracował z Towarzystwem. Od 2007 do 2009 roku pracował w londyńskiej firmie inwestycyjnej gdzie zajmował stanowisko Non-Executive Director (po akceptacji przez brytyjski nadzór finansowy). W 2013 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, specjalność finanse.
W dotychczasowej karierze współpracował również z wieloma przedsiębiorstwami w Polsce i zagranicą w charakterze doradcy w procesie tworzenia strategii oraz zarządzania finansami, w tym instytucje z Londyńskiego City. Stypendysta British Council oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – roczny staż naukowy realizowany na University College London, School of Slavonic and East European Study. Odbył również staż naukowy na City University w Londynie w Cass Business School. Jest członkiem British Association of Slavonic and East European Studies oraz The Chevening Scheme UK. Biegle posługuje się jezykiem angielskim.

Dominik Thier - Radca prawny, Dyrektor Departamentu Zgodności w DNB Bank Polska S.A. Specjalizuje się w prawie bankowym (m.in. outsourcingu bankowy, IT), przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i sankcjach międzynarodowych, prawie rynku instrumentów pochodnych oraz zagadnieniach związanych z implementacją regulacji europejskich, takich jak RODO i MiFID / MiFIR. W bankowości pracuje od 2001 roku, wcześniej jako in-house lawyer, świadcząc pomoc prawną zarówno w bankowości korporacyjnej, jak i w detalicznej, a obecnie zarządzając obszarami Compliance i AML.
Członek grup roboczych ds. Rynków OTC oraz ds. Nieskarbowych Papierów Dłużnych przy Związku Banków Polskich.
Wykładowca na konferencjach i warsztatach dotyczących systemu kontroli wewnętrznej, AML, funkcji compliance oraz RODO. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia z zakresu prawa amerykańskiego przy University of Florida Levin College of Law.
 
Marcin Tomasik – adwokat, partner w kancelarii Tomasik Jaworski Sp. p. (TJSP).  Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie dla przedsiębiorców z branż regulowanych (farmaceutycznej, medycznej, żywieniowej) oraz w doradztwie w sprawach compliance i postępowaniach karnych. Przed założeniem kancelarii TJSP przez kilka lat kierował zespołem prawa farmaceutycznego w warszawskim biurze renomowanej, międzynarodowej kancelarii prawnej.
Od wielu lat jest rekomendowany jako ekspert w dziedzinie Life Sciences w międzynarodowych rankingach prawniczych (Chambers Europe, PLC Which Lawyer?, LMG Life Sciences). Jest również laureatem Client Choice Awards w kategorii Life Sciences & Healthcare w 2014 i 2015 r. w Polsce.
Marcin Tomasik jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie,  absolwentem WPiA UW,  Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, organizowanego we współpracy z Cambridge University  oraz Centrum Prawa Amerykańskiego, organizowanego we współpracy z University of Florida. Był stypendystą na Erasmus Universiteit w Rotterdamie.
 
Anna Werner – radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także studia podyplomowe na University of Florida, Levin College of Law, uzyskując tytuł LL.M. Posiada ponad 14 letnie doświadczenie pracy w korporacjach międzynarodowych. Specjalizuje się w prawie bankowym, finansowym i kwestiach regulacyjnych. Jest dyrektorem departamentu prawnego w międzynarodowym banku, gdzie odpowiada za obsługę prawną wszystkich linii biznesowych, w tym kwestie konsumenckie. Karierę zawodową rozpoczynała w jednej z międzynarodowych kancelarii prawnych, gdzie przez blisko 9 lat pracowała w departamencie bankowości i finansów..
 
dr Maciej Wieloch – pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent kierunku Bankowość i Finanse oraz Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Linkoping w Szwecji. Stypendysta programu DISP w Kopenhadze oraz Uniwersytetu w Genui. Absolwent programu EMBA w Francuskim Instytucie Zarządzania (IFG). Posiada doświadczenie szkoleniowe i doradcze. Autor publikacji naukowych i prelegent na lokalnych i międzynarodowych konferencjach naukowych.
 
Radosław Wywiał LL.M. Compliance Officer Region Eastern Europe-CiS  w MAN Truck&Bus – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wykształcenie prawnicze zdobywał w Polsce i w Niemczech. Początkowo związany z branżą telekomunikacyjną jako prawnik wewnętrzny, jesienią 2011r. dołączył do koncernu MAN. Odpowiada za nadzór i koordynację programu Compliance, obejmującego problematykę antykorupcyjną, antykartelową oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy, w spółkach MAN Truck&Bus na obszarze regionu „Europa Środkowo-Wschodnia – CiS”.  Członek Komisji ds. Compliance działającej w ramach Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Prelegent na wielu konferencjach poświęconych tematyce Compliance. Za swoją publikację dotycząca Compliance został w 2015r. wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach konkursu „Pióro odpowiedzialności”.

Magdalena Ziółkowska – jest radcą prawnym w OIRP w Warszawie. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywała m. in. pracując blisko 10 lat w wiodącej międzynarodowej kancelarii prawnej z siedzibą w Londynie, a wcześniej w renomowanej polskiej kancelarii. Od 4 lat współpracuje z największym w Polsce operatorem telekomunikacyjnym, gdzie kieruje obszarem Compliance, a jednocześnie odpowiada za całość procesów zgodności spółki, w tym przygotowywanie i wdrażanie procedur oraz innych narzędzi compliance. Ukończyła liczne szkolenia w przedmiocie AML, compliance i przeciwdziałania korupcji oraz posiada szereg certyfikatów w tym zakresie (m. in. ma uprawnienia Certyfikowanego Compliance Officera nadawane przez Instytut Compliance). Prowadziła liczne szkolenia w obszarze swojej praktyki, a także jest autorką licznych publikacji i komentarzy do prasy branżowej. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
 
Magdalena Zwolińska – specjalizuje się w projektach związanych z zarządzaniem kryzysem i zagrożeniami dla reputacji. Doradzała w kryzysach takich jak m.in. strajki, redukcje zatrudnienia, awarie, wycofanie produktu z rynku, mobbing, spory sądowe, wypadki w miejscu pracy, protesty społeczne. Poza obsługą istniejących kryzysów, opracowuje dla klientów narzędzia do monitorowania zagrożeń reputacyjnych i kryzysowej prewencji. Jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, ze specjalizacją marketing medialny i public relations. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży PR.