Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Compliance : Wykładowcy
Podyplomowe Studia Compliance
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 


​Maciej Antoniak – adwokat, członek Departamentu Sporów Sądowych w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej. Specjalizuje się w postępowaniach spornych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi z zakresu prawa spółek, prawa umów handlowych, odpowiedzialności odszkodowawczej, prawa własności intelektualnej (w tym znaków towarowych), prawa nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy, jak też w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych. Doradza przedsiębiorcom w negocjacjach ugodowych i przed procesowych oraz w postępowaniach dotyczących przestępczości gospodarczej. Reprezentuje w szczególności menedżerów oraz członków organów spółek kapitałowych na wszystkich etapach postępowań karnych, działając zarówno jako obrońca, jak też jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych i prywatnych. Opracowuje strategie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. Doradza w przygotowaniu regulaminów wewnętrznych, zasad postępowania i procedur zgodności dla firm i organizacji. Koordynuje i doradza przedsiębiorcom w toku wewnętrznych postępowań wyjaśniających i audytów. 


Dorota_Boczkowska.jpg

Dorota Boczkowska
Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze nadzoru zgodności działalności z prawem i kontroli wewnętrznej różnych instytucji finansowych. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunkach: Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing, a następnie studia podyplomowe i doktoranckie prowadzone przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Wdrażała system compliance, obejmujący również system kontroli wewnętrznej, przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz ochronę danych osobowych, w KBL European Private Bankers S.A. - Oddział w Polsce, gdzie kierowała pracami Departamentu Compliance i Ryzyka przez cały okres funkcjonowania tej jednostki w Polsce. Od 2016 r. pełni funkcję Compliance Officera, kierującego pracami Wydziału Nadzoru w PFR Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. (poprzednia nazwa TFI BGK S.A.). Poprzednio pełniła także funkcję Compliance Officera w Money Makers TFI S.A., Amundi Polska TFI S.A., gdzie również od podstaw tworzyła system compliance, oraz w DWS Polska TFI S.A. należącym do Grupy Deutsche Bank. W trakcie praktyki zawodowej uczestniczyła w pracach zespołów roboczych organizowanych w ramach IZFiA i ZBP, opiniujących prace nad wdrażaniem do polskiego ustawodawstwa wymogów FATCA oraz unijnych aktów prawnych (dyrektyw UE: MIFID, AML, ZAFI), jak również w pracach nad dostosowywaniem działalności firm inwestycyjnych do wytycznych krajowego organu nadzoru. dr Marcin Chomiuk - radca prawny, partner kierujący Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP Drapała & Partners. Ekspert w zakresie prawa spółek, transakcji handlowych oraz doradztwa kontraktowego w projektach energetycznych. Specjalizuje się także w prawie kontraktów w sektorze przemysłowym, w tym dla branży motoryzacyjnej.
W swojej dotychczasowej karierze prowadził szereg restrukturyzacji korporacyjnych przedsiębiorstw w różnych sektorach gospodarki. Doradzał także przy formowaniu złożonych przedsięwzięć Joint Venture. Prowadzi doradztwo kontraktowe związane z realizacją kompleksowych inwestycji infrastrukturalnych.
Doradza generalnym wykonawcom, podwykonawcom i projektantom przy realizacji inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury energetycznej oraz budowy centrów handlowych.
Współautor komentarza do Kodeksu spółek handlowych w wydawnictwie C.H.Beck (3 wyd. 2020) oraz Beck-online.
Członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Handlowego wydawnictwa C.H.Beck.
Posiada wykształcenie prawnicze i ekonomiczne.

Pawel-Dudojc-wykladowca.jpgPaweł Dudojc - Counsel w Kancelarii PwC Legal. Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych i compliance, a także technologii finansowych oraz regulacyjnych (FinTech oraz RegTech). Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz w międzynarodowej kancelarii prawnej.
W trakcie pracy dla UKNF prowadził prawne oraz regulacyjne analizy podmiotów nadzorowanych. Opiniował oraz przygotowywał propozycje zmian w przepisach prawa. Obecnie wspiera klientów w zakresie compliance, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również w zakresie przeciwdziałania korupcji. Reprezentuje firmy w postępowaniach kontrolnych oraz w postępowaniach przed organami administracji. Paweł pracuje dla wiodących spółek z sektora finansowego, w tym dla podmiotów z branży FinTech oraz RegTech. Doradza również klientom z branży farmaceutycznej oraz sektora przemysłowego.
Jest autorem publikacji dotyczących problematyki regulacji, compliance oraz nowych technologii , m.in. w Harvard Business Review, a także jednego z pierwszych artykułów traktujących o odpowiedzialności agencji ratingowych, jak również o crowdfundingu udziałowym. Pełnił rolę eksperta krótkoterminowego w ramach projektu Unii Europejskiej w Azerbejdżanie. Prowadził szkolenia CEDUR, oraz występował w trakcie licznych wydarzeń branżowych. Uczestniczył w krajowych i zagranicznych szkoleniach dotyczących tematyki ryzyka oraz regulacji na rynku finansowym, w tym prowadzonych przez organy nadzoru w Irlandii oraz Francji.
Jest wykładowcą Podyplomowych Studiów Compliance oraz Podyplomowych Studiów Bankowości prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.


Jakub Galanty – absolwent Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie, Pôle Universitaire Léonard de Vinci w Paryżu – La Défense oraz London South Bank University. Od 2005 r. zajmował się budowaniem struktur i kultury compliance w regionie środkowoeuropejskim firmy Bayer, z uwzględnieniem różnic dla poszczególnych gałęzi przemysłu, jak farmacja czy chemia. Od 2012 r. kieruje pracami działu compliance, jakości oraz rejestracji w firmie Biogen Poland, w latach 2014–15 pełniąc równocześnie funkcję Compliance Officer’a dla 5 krajów regionu środkowoeuropejskiego. Aktywny członek Grupy ds. Etyki i Przejrzystości Związku Pracodawców INFARMA, pełniąc w niej rolę wiceprzewodniczącego w latach 2012–2014 oraz przewodniczącego od roku 2014 do 2017, skupiając się na sprawnym wdrażaniu Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych oraz Kodeksu Przejrzystości.

 dr Paweł Gołębiewski – dr nauk prawnych w zakresie prawa karnego formalnego i materialnego, funkcjonariusz policji w stopniu nadkomisarza. Przez kilkanaście ostatnich lat w Wydziale do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji zajmował się prowadzeniem postępowań przygotowawczych o skomplikowanym i wielowątkowym charakterze. Aktualnie funkcjonariusz Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Centralnego Biura Śledczego Policji.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, studia podyplomowe z zakresu Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ponadto Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej.
Autor kilkunastu publikacji dotyczących m.in. przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, działania na szkodę spółki kapitałowej, prawnych gwarancji bezpieczeństwa finansowego, nadzoru nad stabilnością systemu bankowego.

Błażej Koczetkow
Jest radcą prawnym, a wcześniej był adwokatem. Najpierw zdobywał doświadczenie w międzynarodowych kancelariach prawnych, a następnie podjął pracę we własnej kancelarii, obsługującej przedsiębiorców. W jej ramach nawiązał współpracę z firmą doradczą z zakresu ciągłości działania i analiz ryzyka. Występuje jako obrońca w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych. Pełnił też funkcję członka zarządu w spółce zatrudniającej ponad tysiąc osób. Interesuje się szczególnie odpowiedzialnością prawną w sferze gospodarczej w aspekcie behawiorystycznym.Jakub Kraszkiewicz posiada szerokie doświadczenie w obszarze audytów specjalnych i audytów zgodności. Był zaangażowany w realizację projektów związanych z analizą procesów i procedur, analizą transakcji gospodarczych, audytem wewnętrznym poprawności i zgodności z procedurami biznesowymi. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć na Nottingham Business School, posiada tytuł magistra Finansów i Bankowości na kierunku Ekonomia i Socjologia zdobyty na Uniwersytecie Łódzkim. Dyplomowany Audytor Wewnętrzny (CIA); Certyfikowany Menedżer Projektów (PMP) i Biegły ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE). Jest współautorem publikacji poświęconych nadużyciom oraz prelegentem na konferencjach z zakresu compliance oraz wykrywania i zapobiegania nadużyciom.
Chief Compliance Oficer międzynarodowej grupy farmaceutycznej Polpharma. Wcześniej był współtwórcą i Partnerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Ernst & Young.​Tomasz Kruk – absolwent studiów na MBA na SGH / University of Minnesota – Carlson School of Management oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat specjalizuje się w tematyce compliance. Od 7 lat pracuje w Zurychu, wprowadzając programy compliance w dużych organizacjach. Specjalizuje się w programach antykorupcyjnych, które wprowadza zarówno w Europie Zachodniej, jak i w Azji, na Bliskim Wschodzie, krajach byłego ZSRR, Bałkanach, Ameryce Łacińskiej. Członek Szwajcarskiego Klubu Alpinistycznego (SAC-CAS). Były harcerz.​dr Karol Lasocki – dr nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego, partner w kancelarii prawniczej K&L Gates. Kieruje praktyką Energetyki Innowacyjnej i Ochrony Środowiska oraz jest członkiem globalnej praktyki Compliance. Jego Klientami są międzynarodowe oraz polskie korporacje. Jest rekomendowany przez rankingi prawnicze Legal 500, Chambers & Partners i Ranking Rzeczpospolitej. Sprawował przez wiele lat funkcję prezesa zarządu British Alumni Society, a obecnie przewodniczy komisji rewizyjnej stowarzyszenia.

 Wojciech Niezgodziński – jest menedżerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY, odpowiedzialnym za przeprowadzanie audytów zgodności, projektów dochodzeniowych, a także projektów mających na celu wdrażanie praktycznych rozwiązań z zakresu zarządzania zgodnością (compliance).
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Rachunkowość. Posiada certyfikaty Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE). Jest także członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) oraz Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE).
Był zaangażowany w ponad 80 projektów, obejmujących przeprowadzanie audytów procesów biznesowych, weryfikację transakcji oraz analizę i ocenę systemów kontroli wewnętrznej. Brał także udział w audytach specjalnych i audytach zgodności prowadzonych dla spółek z różnych sektorów (m.in. sektora energetycznego, farmaceutycznego i budowlanego), w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada doświadczenie w analizie kosztów oraz szeroką wiedzę na temat rozwiązań w zakresie organizacji procesu zakupowego. Wdrażał systemy compliance i antykorupcyjne m.in. w dużej spółce produkcyjnej oraz sieci sklepów typu convenience. Jest także zaangażowany w prace doradcze w zakresie opracowania modelu oceny sygnałów ostrzegawczych i modyfikację metodyki proaktywnej oceny projektów dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Uczestniczy w opracowywaniu wyników Badania Nadużyć Gospodarczych. Jest także autorem szeregu artykułów, w tym m.in. w Harvard Business Review Polska oraz współtworzy Bloga Audytorów Śledczych, gdzie najczęściej porusza tematykę compliance i whistleblowingu. Jest również prelegentem na studiach podyplomowych i konferencjach z zakresu compliance (w tym m.in. Polsko-Niemieckiego Forum Compliance) oraz prowadzi szkolenia z cyklu „Certyfikowany Compliance Officer” oraz „Approved Compliance Officer”.
Bierze udział w pracach Koalicji Rzeczników Etyki – inicjatywy powołanej w ramach Programu Global Compact – „Biznes a prawa człowieka” mającej na celu wdrażanie i promocję wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka.
e-mail: wojciech.niezgodzinski@pl.ey.com

 ​Marcin Szczepański – dyrektor Działu Compliance w Siemens Sp. z o.o. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej. Od roku 2006 uprawnienia ACCA (od 2011 FCCA). W koncernie Siemensa od 2000 roku, początkowo na różnych pozycjach w obszarze finansów (m.in. Dyrektor Działu Treasury), w latach 2007–2009 uczestnik programu Global Commercial Excellence w centrali Siemensa w Monachium, a w okresie 2009–2012 Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu. Na obecnym stanowisku od 1.09.2012, odpowiedzialny za program compliance w Spółkach Siemensa w Polsce. Członek komitetu Compliance na Giełdzie Papierów Wartościowych, wiceprzewodniczący komisji Compliance przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Uczestnik w roli prelegenta, panelisty, czy też moderatora w wielu lokalnych i międzynarodowych konferencjach, warsztatach itp.

 Izabela Szczygielska – dr Izabela Szczygielska jest adwokatem, pracuje na stanowisku counsel w warszawskim biurze kancelarii K&L Gates, gdzie kieruje praktyką prawa pracy. Jest rekomendowana w rankingach Legal500. W latach 2011–2016 była adiunktem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadziła zajęcia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wcześniej pracowała m.in. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz dla UNDP.
W kancelarii K&L Gates zajmuje się doradztwem prawnym w pełnym zakresie związanym z prawem pracy, włączając indywidualne i zbiorowe prawo pracy, spory sądowe, zwolnienia indywidualne i grupowe, negocjacje ze związkami zawodowymi i zatrudnianie cudzoziemców. Dr Szczygielska wspiera klientów w opracowywaniu wewnętrznych polityk i strategii, włączając analizę dokumentacji wewnętrznej i dostosowywanie jej do przepisów polskiego prawa, opracowywanie polityk compliance, whistleblowingu i antymobbingowych. Reprezentuje klientów z różnych branż, zarówno polskie firmy jak i spółki z międzynarodowych korporacji.

 ​Marcin Trepka – członek globalnej praktyki prawa konkurencji w kancelarii prawniczej K&L Gates. Kieruje zespołem prawa konkurencji w Warszawie. Specjalizuje się w polskim oraz europejskim prawie konkurencji, w tym w zakresie porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej przez duże przedsiębiorstwa sieciowe, kontroli koncentracji przedsiębiorców oraz pomocy publicznej. Jest również znany ze swojej pracy w zakresie prawa konsumenckiego w szczególności z prowadzenia postępowań sądowych w sprawach konsumenckich oraz doradzania w złożonych sprawach przestrzegania przepisów konsumenckich. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji oraz sądami powszechnymi. Marcin ponadto aktywnie przyczynia się do rozwoju międzynarodowej polityki prawa konkurencji, pełniąc funkcje współkierującego międzynarodową grupą ds. karteli i leniency w Komisji Konkurencji ICC w Paryżu, wiceprzewodniczącego Komisji Konkurencji w Polsce oraz delegata Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji (Non-Governmental Advisor) do Międzynarodowej Sieci Konkurencji (ICN).

 ​Marcin Wolski – Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w sektorze finansowym w obszarze odpowiedzialnym za zgodność i zarządzanie ryzykiem braku zgodności. Aktualnie zajmuje stanowisko Head of Compliance dla Europy Centralnej w Arval BNP Paribas Group. Przed dołączeniem do Grupy BNP Paribas pracował jako Compliance Manager w Moneygram Payment Systems Poland a także w Departamencie Monitoringu Zgodności (Compliance) w Banku Handlowym w Warszawie S.A. gdzie był odpowiedzialny za identyfikację, ocenę, kontrolę, monitorowanie i doradztwo w zakresie ryzyka braku zgodności w działalności banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. Jako Compliance Manager odpowiadał m.in. za wdrożenie dyrektywy MiFID a także współtworzył Biuro ds. Zarządzania Usługami Maklerskimi. Ukończył studia magisterskie z zakresu Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej oraz studia podyplomowe z zakresu prawa rynku kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim.

 Radosław Wywiał – LL.M. Compliance Manager Sales Region Eastern Europe-CiS w MAN Truck&Bus. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wykształcenie prawnicze zdobywał w Polsce i w Niemczech. Początkowo związany z branżą telekomunikacyjną jako prawnik wewnętrzny, jesienią 2011r. dołączył do koncernu MAN. Odpowiada za nadzór i koordynację programu Compliance, obejmującego problematykę antykorupcyjną, antykartelową oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy, w spółkach MAN Truck&Bus na obszarze regionu „Europa Środkowo-Wschodnia – CiS”. Członek Komisji ds. Compliance działającej w ramach Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Prelegent na wielu konferencjach poświęconych tematyce Compliance. Za swoją publikację dotycząca Compliance został w 2015r. wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach konkursu „Pióro odpowiedzialności”.