Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Compliance : Program
Podyplomowe Studia Compliance
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 
Zajęcia są podzielone na moduły po pięć godzin lekcyjnych. W trakcie każdego zjazdu realizujemy maksymalnie cztery takie moduły. Ze względu na dostępność wykładowców liczba godzin może być niższa w trakcie niektórych zjazdów. W ciągu roku akademickiego mamy możliwość organizacji 12-14 zjazdów, co jest wystarczające do realizacji programu zajęć.

Przedmiot

Zakres zajęć

Liczba godzin lekcyjnych

Otoczenie prawne i regulacyjne organizacji

Wykłady i warsztaty dotyczące zagadnień regulacyjnych, takich jak: RODO, MDR, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, AML/KYC, MiFID II i regulacje dotyczące podmiotów działających na rynku inwestycyjnym,  regulacje atymonopolowe i podatkowe.

30

Etyka w biznesie i zasady ładu korporacyjnego

Wykład dotyczący etyki w biznesie oraz wykłady dotyczące ładu korporacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem roli managera compliance w procesie powoływania organów korporacyjnych spółek prawa handlowego.

15

Znaczenie i rola compliance w organizacji

Wykłady i warsztaty dotyczące organizacji funkcji compliance. W tym wykłady na temat szczególnej roli compliance w organizacjach takich jak: międzynarodowa korporacja, bank, towarzystwo ubezpieczeń, firma farmaceutyczna.

25

Metodyka tworzenia funkcji compliance w organizacji – płaszczyzna międzynarodowa, wspólnotowa i krajowa

Wykłady dotyczące harmonizacji funkcji compliance w międzynarodowych grupach kapitałowych. Wykład dotyczący międzynarodowych aspektów zarządzania ryzykiem zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw – FCPA, UK Bribery Act, etc. Analiza relacji regulacji międzynarodowych i krajowych.

15

Zadania Compliance Officera

Wykłady na temat planowania funkcji compliance, organizacji działu compliance.  

20

Narzędzia identyfikowania, oceny i monitorowania ryzyka oraz proces wdrażania compliance

Wykłady i warsztaty dotyczące oceny ryzyka oraz tworzenia funkcji compliance.

20

Nadużycia gospodarcze

Wykład i warsztat dotyczący zapobiegania nadużyciom gospodarczym.

10

Wewnętrzne Kodeksy / Polityki / Procedury / Wytyczne – jak skutecznie je zbudować, monitorować i egzekwować

Zajęcia związane z praktycznymi aspektami pracy managera compliance. W trakcie zajęć omówione zostaną praktyczne aspekty przygotowania regulacji wewnętrznych w takich obszarach jak: kodeksy etyczne, zapobieganie korupcji, sygnaliści, zapobieganie konfliktowi interesów, podatki.

20

Współpraca z organami nadzorczymi oraz kontrolnymi

Wykład dotyczący compliance w spółce giełdowej oraz wykład dotyczący działania compliance w podmiocie regulowanym.

10

Kontrola zewnętrzna – organy ścigania

Wykłady dotyczące przygotowania organizacji do współpracy z organami ścigania takimi jak CBŚ, CBA lub ABW w trakcie czynności kontrolnych.

10

Wykład na zaproszenie

Wykłady dotyczące tematyki compliance, które nawiązują do aktualnych zagadnień i zmian regulacyjnych.

15

Seminarium dyplomowe

Słuchacze są podzieleni na mniejsze grupy seminaryjne. Każdy ze słuchaczy musi zaprezentować tematykę pracy dyplomowej.

10Uwaga: zastrzegamy możliwość zmian / korekt programu.

  • Staramy się uruchamiać dwie grupy seminaryjne. Jedna grupa skupia słuchaczy, którzy chcą pisać prace związane z zagadnieniami zarządzania zgodnością w instytucjach finansowych. Druga grupa skupia osoby, które preferują tematykę niezwiązaną bezpośrednio z instytucjami finansowymi. W trakcie seminarium dyplomowego każdy ze słuchaczy ma obowiązek zaprezentowania tematyki swojej pracy dyplomowej.
  • Tematyka prac dyplomowych musi zostać zaakceptowana przez prowadzącego seminarium. Tekst pracy musi zostać przygotowany przez słuchacza studiów podyplomowych i spełniać wymóg oryginalności. Na początku drugiego semestru wysyłamy do słuchaczy szablon pracy dyplomowej wraz ze szczegółowym opisem wymogów.