Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe studia Studia podyplomowe CIMA&SGH: nowoczesne systemy rachunkowości w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi : Korzyści
Podyplomowe studia "Studia podyplomowe CIMA&SGH: nowoczesne systemy rachunkowości w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi"
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
​Studia Podyplomowe CIMA&SGH podwyższają kwalifikacje i poszerzają wiedzę osób zatrudnionych na stanowiskach::
 • specjaliści ds. controllingu
 • analitycy biznesowi
 • menedżerowie ds. planowania i analiz
 • menedżerowie ds. raportowania
 • osoby pracujące w działach księgowych i finansowych
 

 Korzyści dla studenta

 
​Mając kwalifikacje potwierdzone przez CIMA, słuchacze mają otwartą drogę do kreowania sukcesu przedsiębiorstwa. Dzięki solidnej wiedzy finansowej wpływają na decyzje strategiczne i zarządzają efektywnością. Studia Podyplomowe CIMA&SGH stanowią pierwszy etap do zdobycia tytułu Chartered Global Management Accountant (CGMA) - Kwalifikowany Globalny Księgowy Zarządczy.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz powinien posiadać podstawową wiedzę z obszarów ekonomii, finansów, i zarządzania w tym znać niezbędne narzędzia wykorzystywane do zarządzania współczesną organizacją. Powinien potrafić pozyskiwać i analizować informacje niezbędne do podejmowania decyzji menadżerskich, szczególnie na poziomie operacyjnym, w tym także identyfikować i zarządzać ryzykiem związanym z funkcjonowaniem organizacji we współczesnych uwarunkowaniach prawno-gospodarczych. Ponadto słuchacz posiądzie wiedzę na temat wpływu przepisów prawa na prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzę na temat interpretacji i stosowania zasad rachunkowości finansowej i zarządczej, oceny kondycji finansowej podmiotów gospodarczych, oraz zasad tworzenia efektywnych systemów informacyjnych wspomagających zarządzanie. Powinien także mieć podstawy do efektywnej integracji rozwiązań rachunkowości zarządczej z raportami zintegrowanymi. Ponieważ zajęcia w dużej mierze będą prowadzone w oparciu o case study słuchacze powinni rozwinąć umiejętność pracy w grupie.

Korzyści oferowane przez CIMA dla studentów Studiów Podyplomowych CIMA&SGH.

 1. zaproszenie studenta w Programie CIMA do CGMA Top Talents Club;
 2. bezpłatne podręczniki w wersji online z kodem do zasobów dydaktycznych online, dostępne dla studentów, którzy potwierdzą rejestrację na egzamin zewnętrzny BA2 w Centrum Pearson Vue;
 3. bezpłatny dostęp do wydarzeń/warsztatów prowadzonych przez Ekspertów CIMA w różnych miastach w Polsce;
 4. zaproszenie studenta w Programie CIMA do globalnej sieci liderów świata biznesu poprzez dostęp do cennych źródeł wiedzy oraz do platformy współdzielenia najlepszych praktyk biznesowych;
 5. zagwarantowanie studentowi w Programie CIMA uznania jego wiedzy potwierdzonej przez międzynarodowy charakter kwalifikacji CIMA przydatnej na wszystkich szczeblach organizacyjnych firm na całym świecie;
 6. student w Programie CIMA na Uczelni uzyskuje dostęp do zasobów online CIMA, w tym między innymi:
  1. własnego konta MyCIMA, dzięki któremu studenci otrzymują wsparcie w trakcie nauki,
  2. efektywnych i elastycznych technik studiowania, m.in. mind planning (materiały dotyczące przygotowań do certyfikatów, materiały przygotowujące do zawodu, studia przypadku, itp.),
  3. CIMA My Jobs, portalu z ofertami pracy dla studentów i członków CIMA,
 7. student w Programie CIMA jest zapraszany na Galę Awards Night & Christmas Party; letnie spotkanie Summer Special, jak również spotkania biznesowe typu MoneyTalks z udziałem CEO i CFO globalnych firm na świecie;
 8. wyniki egzaminów zewnętrznych studenta w Programie CIMA są brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród za najlepiej zdane egzaminy w całej społeczności CIMA na różnych poziomach Kwalifikacji;
 
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 
​Za opracowaniem kwalifikacji CIMA stoją dwa największe na świecie instytuty księgowe: AICPA – American Institute of Certified Public Accountants i CIMA. Oba instytuty pracują na to, aby specjalizacja z rachunkowości zarządczej stała się najbardziej poszukiwanym zawodem w świecie biznesu. Tym samym kwalifikacja CIMA to wiele więcej niż kurs zawodowy czy szkolenie z rachunkowości. Studia Podyplomowe CIMA&SGH stanowią pierwszy etap do zdobycia przez pracowników tytułu Chartered Global Management Accountant (CGMA) - Kwalifikowany Globalny Księgowy Zarządczy.
Kwalifikacja Profesjonalna CIMA jest wysoce ceniona przez pracodawców na całym świecie, z uwagi na jej praktyczne zastosowanie w biznesie. CIMA konsultuje się z czołowymi firmami by upewnić się, że sylabus odpowiada stale zmieniającym się potrzebom rynkowym. W tym celu CIMA stale aktualizuje sylabus. Najnowszy został przedstawiony w styczniu 2019 r.