Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami : Wykładowcy
 Podyplomowe Studia Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
Kinga Baran, licencjonowany doradca podatkowy i Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego Mazars. Kinga jest cenionym ekspertem w zakresie podatku od towarów i usług. Wieloletnie doświadczenie zdobyła pracując w jednej z największych kancelarii podatkowych, w tym na stanowisku Dyrektora Departamentu Podatków Pośrednich. 
Uczestniczyła w sporządzaniu i weryfikowaniu ekspertyz, opinii dotyczących prawa podatkowego, również dla Sejmu RP. Przygotowywała i nadzorowała sporządzanie pism procesowych dla klientów będących w sporze z organami podatkowymi. Brała udział w audytach podatkowych największych spółek komercyjnych działających na polskim rynku, zyskując doświadczenie i praktyczną wiedzę.
Od wielu lat prowadzi wykłady dotyczące podatku od towarów i usług, w tym specjalistyczne szkolenia dla poszczególnych branż i rodzajów działalności. Jest autorem i współautorem licznych książek i publikacji w zakresie prawa podatkowego; publikowała m.in. na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, „Finansów Komunalnych”.

Dr hab Michał Bernardelli, pracownik Zakładu Metod Probabilistycznych w Instytucie Ekonometrii SGH, pełni również funkcję kierownika Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu SGH. W 2020 roku uzyskał habilitację w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia za cykl powiązanych tematycznie artykułów pt. Zastosowanie ukrytych modeli Markowa w ekonomii i finansach, ze szczególnym uwzględnieniem badań koniunkturalnych uzyskany w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. W 2008 uzyskał stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki ze specjalizacją matematyka stosowana uzyskany na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, temat pracy: Metody Dirichleta-Neumanna równoległego rozwiązywania dyskretyzacji zagadnień eliptycznych. Ukończył studia magisterskie na kierunki informatyka oraz matematyka na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego z ocenami celujący oraz bardzo dobry. Interdyscyplinarność jego prac naukowych opiera się w głównej mierze na wykorzystaniu aparatu informatycznego i matematycznego do rozwiązywania problemów w obszarach związanych z analizą i eksploracją danych, w szczególności w zagadnieniach Big Data, metodach predykcyjnych oraz optymalizacji.​

Stella Brzeszczyńska, ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podatkowe Studia Podyplomowe na SGH (dyplom z wyróżnieniem, specjalizacja – opodatkowanie obrotu nieruchomościami). Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Finansów oraz w spółkach doradztwa podatkowego. 
Od 2005 roku prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego, która specjalizuje w zagadnieniach podatkowych związanych z szeroko pojętym prawem nieruchomości. 
Jest autorką wielu publikacji prasowych oraz książek z zakresu prawa podatkowego, wydawanych w wydawnictwie C.H.Beck oraz  WoltersKluwer, w tym m.in.: Kazusy podatkowe dla aplikacji prawniczych (2016); Opodatkowanie obrotu nieruchomościami; Nieruchomość w firmie, Umowy w obrocie nieruchomościami; Nieruchomość. Aspekty cywilnoprawne i podatkowe (3 wydanie - 2017), Małżeńskie prawo majątkowe (praca zbiorowa; czwarte wydanie - 2017). Stale współpracuje m.in. z czasopismem Nieruchomości C.H. Beck. Jest także członkiem kolegium redakcyjnego Monitora Podatkowego. Prowadzi wykłady z prawa podatkowego dotyczące transakcji na rynku nieruchomości dla notariuszy, komorników, biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości. Jest także wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w zakresu prawa podatkowego, w tym postępowania podatkowego. 

Aleksandra Dziemaszkiewicz-Kwiecińska LL.M. Radca prawny, Menedżer Regionalny ds. Projektów Prawnych na obszar Europy kontynentalnej w Clifford Chance. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz w doradztwie prawno-podatkowym, które zdobywała w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech, w tym w firmach z grupy tzw. Wielkiej Czwórki i korporacjach międzynarodowych, a także jako prawnik in-house. Zajmuje się m.in. doradztwem w zakresie prawa spółek handlowych, umów gospodarczych, praw autorskich, prawa ochrony konkurencji, prawa pracy, prawa cywilnego oraz oceną skutków prawnych i podatkowych krajowych i międzynarodowych struktur właścicielskich  (fuzje i przejęcia, likwidacje, zakładanie oddziałów), identyfikowaniem i minimalizowaniem obszarów ryzyka. Uczestniczyła w licznych przeglądach prawnych i podatkowych podmiotów gospodarczych w Polsce (due diligence, sign-off). Posiada również praktyczne doświadczenie w reprezentacji Klientów przed organami administracji, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi oraz w planowaniu strategii postępowań z zakresu prawa podatkowego i szeroko pojętego prawa gospodarczego. Jest autorką publikacji w C.H.Beck, WoltersKluwer, Shaker Verlag, Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej, prowadziła szkolenia i wykłady m.in. w Warszawie, Krakowie, Berlinie, Frankfurcie nad Odrą, Brukseli i Utrechcie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British and European Legal Studies (współpraca Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Cambridge), LL.M. na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Mentorka w Fundacji Liderek Biznesu.

Dr Andrzej Dmowski, doktor nauk prawnych, Adwokat, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny, Biegły Rewident w Irlandii – Certified Public Accountant in Ireland, Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych - Certified Fraud Examiner, Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny - Certified Internal Controls Auditor, Biegły sądowy z zakresu finansów, Biegły sądowy z zakresu wyceny podmiotów gospodarczych, uprawniony do wykonywania czynności brokerskich, certyfikowany księgowy, absolwent University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies - Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na Podyplomowych Studiach Cen Transferowych, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji, Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego, wykładowca na kursach dla samorządów zawodowych: Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP), Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR), Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP). 
Od 2011 pełni funkcję jednego z Partnerów Zarządzających w grupie Russell Bedford. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach interdyscyplinarnych z zakresu prawa podatkowego, bilansowego oraz gospodarczego. Kluczowe zakresy specjalizacji: krajowe i międzynarodowe działania restrukturyzacyjne, aspekty podatkowe i bilansowe transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, planowanie finansowe i podatkowe w grupach kapitałowych, transakcje fuzji i przejęć, opodatkowanie transakcji na instrumentach finansowych pierwotnych i pochodnych, zagadnienia w podatkach bezpośrednich.

Dr hab. Paweł Felis, prof. SGH, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Od roku 1993 pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie Zakładu Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów​ w Instytucie Finansów. Zajmuje się problematyką finansów i opodatkowania przedsiębiorstw oraz podatków majątkowych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książkowych, m.in. Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych, Podatki od nieruchomości a polityka podatkowa gmin w Polsce, Finansowanie przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretyczno-praktyczne, Finansowa ocena inwestycji rzeczowych, Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw, System finansowy w Polsce, Finanse przedsiębiorstwa, Podstawy finansów, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, VAT w działalności gospodarczej, Propedeutyka finansów.​

Dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; dyrektor Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze RP w latach 2014-2016; od 2016 powołany na czteroletnią kadencję do Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikania Opodatkowania przy Ministrze Finansów RP; ekspert Komisji Europejskiej w zakresie budowania strategii przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego UwB; absolwent Uniwersytetu - Central Lancashire w Wielkiej Brytanii; adwokat i radca prawny w latach 2002-2016; stypendysta Uniwersytetu Columbia NYC, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie; Uniwersytetu Paryskiego (Sorbonna X); autor ponad 150 publikacji naukowych (w tym 7 monografii) z zakresu międzynarodowego i krajowego prawa podatkowego; redaktor naczelny czasopisma naukowego "Analizy i Studia CASP"; specjalizuje się w interdyscyplinarnym prawie podatkowym, strategiach przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania oraz wysokozaawansowanej inżynierii podatkowej.​

Iwona Georgijew, partner kierujący zespołem ds. Cen Transferowych Deloitte w Polsce oraz Europie Środkowej, członek Forum Cen Transferowych Unii Europejskiej (EU Joint Transfer Pricing Forum) – grupy eksperckiej doradzającej Komisji Europejskiej w sprawach podatkowych dotyczących cen transferowych. W ciągu ponad osiemnastu lat pracy zawodowej zdobyła doświadczenie jako wiodący w kraju ekspert w dziedzinie cen transferowych, realizując ponad 300 różnego rodzaju projektów. Od 2006 roku Publikacja Euromoney/Legal Media Guide to the World’s Leading Transfer Pricing Advisors regularnie uznaje ją za najlepszego doradcę ds. cen transferowych. Specjalizuje się w dziedzinie planowania transakcji wewnątrzgrupowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw, optymalizacji cen transferowych, zarządzaniu ryzykiem oraz Uprzednich Porozumień Cenowych (APA) i Procedur Wzajemnego Porozumiewania (MAP). Wynegocjowała pierwsze transgraniczne jednostronne porozumienie cenowe APA w Polsce, a także dwa pierwsze dwustronne porozumienia APA zawarte pomiędzy Polską a Szwajcarią i Wielką Brytanią. Prowadzi zespół Deloitte APA w Polsce, który wynegocjował 40% wszystkich porozumień APA wydanych w Polsce.

Dr hab. Grzegorz Gołębiowski, prof. AEH, ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej​. W latach 1994–2012 pracował w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obszar jego zainteresowań badawczych to finanse przedsiębiorstw (w szczególności funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw) oraz finanse publiczne (dług publiczny oraz zarządzanie i kontrola w sektorze finansów publicznych). W latach 2008–2016 wicedyrektor Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu oraz redaktor naczelny „Analiz BAS”. Od 2014 roku członek Rady Naukowej czasopisma „Finanse i Prawo Finansowe” Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2016 roku członek redakcji czasopisma „Analizy i Studia CASP” wydawanego przez Centrum Analiz i Studiów Podatkowych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej.

Marcin Grześkowiak, polski doradca podatkowy (nr wpisu 11419), absolwent ekonomii Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie następnie pracował jako asystent na katedrze Rachunkowości i Opodatkowania Przedsiębiorstw. Praktyczne doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym zdobywał pracując dla niemieckiej spółdzielni doradców podatkowych DATEV z Norymbergi oraz w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego TPA Horwath Sztuba Kaczmarek w Warszawie. Obecnie prowadzi własną kancelarię, specjalizując się w problematyce międzynarodowego prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich. Jest współautorem polskich i niemieckich książek oraz artykułów o tematyce związanej z prawem podatkowym oraz zarządzaniem kancelarią doradcy podatkowego.​
 
Dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, doktor nauk prawnych, profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Podatków Instytutu Finansów SGH, kierownik Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych, kierownik Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami, obecnie dyrektor Departamentu Cen Transferowych i Wycen, były członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, były członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego. Autor ok. 120 recenzowanych publikacji.
 
Michał Janowicz, manager w Crido Taxand, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z analizą porównawczą cen transferowych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie analizy statystycznej danych finansowych. Przeprowadził dziesiątki szkoleń dla doradców podatkowych i pracowników administracji podatkowej w zakresie metod doboru właściwych danych porównawczych, sposobów ich analizy oraz interpretacji otrzymanych wyników. Członek Grupy Roboczej ds. analizy porównawczej działającej przy Forum Cen Transferowych opracowującej rekomendacje dla Ministerstwa Finansów w zakresie sporządzania analiz porównawczych / benchmarkingowych. 
Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w firmie InfoCredit, gdzie był merytorycznie odpowiedzialny za budowę i rozwój specjalistycznych narzędzi analityczno-bazodanowych przeznaczonych do benchmarkingu cen transferowych. W latach 2014-2016 był liderem niewielkiego zespołu odpowiedzialnego za sporządzanie kompletnych analiz porównawczych na potrzeby dokumentacji cen transferowych. Samodzielnie sporządził setki analiz benchmarkingowych dla transakcji towarowych i usługowych, głównie w oparciu o zewnętrzne dane porównawcze. Od stycznia 2017 roku członek zespołu Cen Transferowych w Crido Taxand. 
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych SGH. Jest również wykładowcą na Podyplomowych Studiach Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami SGH oraz współautorem publikacji zatytułowanej „Dokumentacja podatkowa cen transferowych” (ISBN: 978-83-7804-328-7) w zakresie sporządzania analiz porównawczych / benchmarkingowych.

Aleksandra Jaszczuk, ​Dyrektor Zespołu Cen Transferowych w Moore Stephens Central Audit, międzynarodowy ekspert w dziedzinie transfer pricing. Ma ponad piętnastoletnie doświadczenie w zakresie cen transferowych, kontrolingu oraz audytu międzynarodowego, w tym 4 lata pracy dla dużych, międzynarodowych firm doradczo-konsultingowych, m.in. jako globalny manager ds. cen transferowych oraz globalny kontroler biznesowy dla czołowej grupy kapitałowej notowanej na giełdzie NASDAQ, a także jako konsultant oraz audytor wewnętrzny dla firm będących liderami z branży SSC. Ukończyła studia na Uniwersytetu Łódzkim, a także zdobyła tytuł MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN). Posługuje się językiem angielskim, francuskim i niemieckim.​ W MSCA odpowiada za całokształt prac prowadzonych w zakresie cen transferowych, gdzie jako priorytet przedkłada dostarczanie klientom światowej klasy produktów wyposażonych w zaawansowane analizy ekonomiczne, analizy łańcucha wartości oraz analizy porównawcze (tzw. benchmark studies).​

Dr hab. Mariusz Karwowski, profesor uczelni w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, biegły rewident. Doświadczony wykładowca i konsultant, autor lub współautor kilkudziesięciu książek i artykułów z zakresu rachunkowości. Sekretarz Kapituły Konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości, działającej w ramach Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Udział w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. „Opracowanie innowacyjnego produktu i technologii obejmujących inteligentne algorytmy, oprogramowanie oraz sensory do automatycznego alokowania przyczynowo-skutkowego kosztów z zastosowaniem nowoczesnego rachunku kosztów (NRK) w podmiotach o wysokim poziomie skomplikowania procesów technologicznych”.​

Mariusz Każuch, Dyrektor w zespole cen transferowych Deloitte. W latach 2016-2017 pełnił funkcję zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnego za negocjacje uprzednich porozumień cenowych (APA) oraz MAP, a także politykę cen transferowych i legislację. Jest doradcą podatkowym, był członkiem Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. W latach 2012-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego Ministerstwa Finansów, gdzie był odpowiedzialny za politykę podatkową, negocjacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i międzynarodową współpracę podatkową. Nadzorował proces negocjacji ponad 50 umów międzynarodowych, w tym 36 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Delegat Polski na wielu podatkowych grupach roboczych Unii Europejskiej i OECD, m.in. Grupy Roboczej nr 1 ds. umów podatkowych czy Grupy Roboczej nr 6 (ceny transferowe). Autor systemu opodatkowania wydobycia węglowodorów w Polsce oraz współautor systemu opodatkowania wydobycia miedzi i srebra. Uczestniczył w wielu projektach podatkowych, m.in. szkoleniach dla zambijskich i kenijskich władz podatkowych w zakresie projektowania systemów fiskalnych w sektorze wydobywczym. W 2015 członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego. Nadzorował proces wdrażania ustawodawstwa FATCA i CRS w Polsce. Był również zaangażowany w proces implementacji klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR). W latach 2015/2016 pracował w zespole cen transferowych niemieckiego Ministerstwa Finansów w Berlinie. Praktyczne doświadczenie w kontroli podatkowej gromadził jako inspektor kontroli skarbowej w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. W Deloitte uczestniczy w licznych projektach dotyczących Uprzednich Porozumień Cenowych, MAP oraz kontroli podatkowych dotyczących grup międzynarodowych funkcjonujących m.in. w takich sektorach jak energetyka, sektor motoryzacyjny, dobra konsumenckie, banki czy media.​

Maja Kowalewska, Magister Prawa (Uniwersytet Gdański) oraz absolwentka studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość (Szkoła Główna Handlowa). Wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów, w tym jako naczelnik w Departamencie Podatku od Towarów i Usług, obecnie z-ca dyrektora w Departamencie Cen Transferowych i Wycen.
Ekspert narodowy oddelegowany w latach 2011-2013 do pracy w Komisji Europejskiej w Luksemburgu. Uczestnik, w tym jako pełnomocnik, w rozprawach w polskich sprawach prejudycjalnych prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Delegat Polski na posiedzenia grup roboczych Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej oraz OECD.

Klara Kowalska, radca ministra w Wydziale Cen Transferowych oraz Unikania Podwójnego Opodatkowania Dochodów Podmiotów Powiązanych (Departament Kluczowych Podmiotów) w Ministerstwie Finansów. Zajmuje się prowadzeniem procedur wzajemnego porozumiewania się (MAP) na podstawie Konwencji Arbitrażowej i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jako polski delegat uczestniczy w posiedzeniach Grup Roboczych OECD. Wcześniej przez ponad 8 lat związana z firmami doradczymi. Ukończyła studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.​

Cezary Krysiakdoradca podatkowy w kancelarii Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.K., specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym, w szczególności w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, planowania podatkowego oraz rozwiązywania międzynarodowych sporów podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych. Przez ponad 12 lat w Ministerstwie Finansów RP był głównym negocjatorem polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (blisko 60 przeprowadzonych negocjacji) oraz umów o wymianie informacji podatkowych (FATCA, CRS). Jako dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej MF był odpowiedzialny za tworzenie i stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej, wdrożenie podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym. Nadzorował również stworzenie i wdrożenie przepisów w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Przez lata, jako polski delegat, współpracował z Komitetem ds. Podatkowych OECD, grupami roboczymi Rady UE oraz ONZ w szczególności w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, wymiany informacji podatkowych, preferencyjnych reżimów podatkowych oraz cen transferowych. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Międzynarodowych Strategii Podatkowych oraz Podyplomowych Studiach Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami SGH.

Dr Małgorzata Krysik, doktor ekonomii, pracownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH, specjalista z zakresu rozwiązań controllingu, rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów, egzaminator KIBR, autor badań własnych z zakresu budżetowania i rachunku kosztów, uczestnik projektów badawczych m.in. „Nowoczesne Zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ” autor artykułów i współautor książek, min.: Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (red.) G.K. Świderska, W. Więcław, Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza (red.) G.K. Świderska, Wycena przedsiębiorstwa – od teorii do praktyki (red.) M. Panfil, A. Szablewski, System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań (red.) E. Nojszewska.

Natalia Księżarek, absolwentka kierunku Finanse i Rachunkowość (spec. Finanse przedsiębiorstwa) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Senior Consultant w Dziale Transfer Pricing KPMG, współautorka publikacji "Dokumentacja podatkowa cen transferowych" (2019). Jej doświadczenie obejmuje szereg zagadnień dotyczących problematyki cen transferowych w tym m.in. doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z realizacji transakcji z podmiotami powiązanymi, sporządzanie dokumentacji grupowej i lokalnej oraz analiz benchmarkingowych. 

Monika Laskowska, Partner w zespole Cen Transferowych w biurze PwC w Warszawie. Specjalizuje się w obszarze łączenia zagadnień cen transferowych ze strategiami biznesowymi. Jest uznanym ekspertem w obszarze tworzenia pragmatycznych rozwiązań w kompleksowych sporach w zakresie cen transferowych, w tym przy wykorzystywaniu procedur międzynarodowych. Przed dołączeniem do PwC we wrześniu 2016, pełniła rolę właściwej władzy podatkowej w procedurach międzynarodowych dotyczących podatków dochodowych oraz zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów. Odpowiadała za wszelkie sprawy związane z TP. Podczas swojej dziesięcioletniej pracy w Ministerstwie Finansów była osobiście zaangażowana we wszystkie sprawy związane z międzynarodowymi procedurami podatkowymi (MAP i APA). Ponadto, tworzyła i wdrażała programy poprawy skuteczności przeciwdziałania unikaniu opodatkowania poprzez zastosowanie cen transferowych. Uczestniczyła w roli delegata krajowego w obradach grupy roboczej OECD ds. TP. Brała także udział w obradach Forum Cen Transferowych Unii Europejskiej - grupy eksperckiej utworzonej przy Komisji Europejskiej do spraw cen transferowych. W rezultacie międzynarodowej aktywności, jest rozpoznawalnym i uznanym przez zagraniczne władze podatkowe specjalistą w zakresie TP. Jest częstym prelegentem na tematycznych konferencjach, m.in. w International Fiscal Association, w Amerykańskiej i Brytyjskiej Izbie Handlowej oraz autorką kilku artykułów z zakresu cen transferowych.

Aleksander Łożykowski, radca prawny, dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów, pracownik Zakładu Podatków Instytutu Finansów SGH, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W Ministerstwie Finansów zajmował się analizami prawno-porównawczymi, a obecnie kieruje pracami departamentu podatków dochodowych. Wcześniej pracował w międzynarodowych kancelariach prawniczych, zajmując się doradztwem prawnym i regulacyjnym na rzecz największych instytucji finansowych oraz podmiotów związanych z rynkiem finansowym, dotyczącym w szczególności finansowania projektów. Prowadzi wykłady oraz badania dotyczące w szczególności opodatkowania dochodów przedsiębiorców.​

Andrzej Marczak​, doradca podatkowy nr wpisu 02222, prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się problematyką opodatkowania dochodów osobistych. Świadczy usługi przede wszystkim w zakresie optymalizacji opodatkowania dla międzynarodowej kadry kierowniczej, bieżących rozliczeń podatkowych, planowania struktur podatkowych, w tym z wykorzystaniem przyjaznych podatkowo jurysdykcji zagranicznych oraz w doradztwie związanym z zatrudnieniem pracowników, ubezpieczeniami społecznymi, prawem pracy oraz podatkami międzynarodowymi. Reprezentuje klientów w sprawach podatkowych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Partner w KPMG, gdzie kieruje zespołem Global Mobility Services. Członek Rady Nadzorczej International Fiscal Association (IFA), Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Został wybrany najlepszym specjalistą w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2013, 2014, 2015 i 2016 przez dziennik "Rzeczpospolita". Częsty komentator podatkowy w środkach masowego przekazu (TV, radio, prasa). Prelegent na licznych seminariach i konferencjach.

Prof. ALK dr hab. Artur Mudrecki, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Prawa Finansowego i Podatkowego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki praw człowieka, procedury administracyjnej oraz prawa podatkowego. Sędzia NSA, członek Komitetu Ekspertów w Ośrodku Studiów Fiskalnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Recenzent w czasopismach: Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego, Krytyki Prawa (2015-2016), Kwartalnika Prawa Podatkowego (2012-2015), Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego (2012 do nadał), Toruńskiego Rocznika podatkowego (2012 do nadal). Członek m.in. European Association of Tax Law Professors (EATLP), International Fiscal Association Polish Branch (IFA), Organization of Research on Public Finances and Tax Law of the Countries of Central and Eastern Europe – Association at the Białystok University Stowarzyszenia Prawa Finansowego AURES.

Andrzej Nikończyk, wspólnik kancelarii podatkowej Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy, doradca podatkowy, prawnik, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, Sędzia Sądu Dyscyplinarnego KIDP. Autor kilkuset artykułów i opracowań poświęconych problematyce prawa podatkowego w zakresie podatków pośrednich i zobowiązań podatkowych, współautor komentarzy podatkowych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT, zarządzaniu ryzykiem podatkowym, ogólnym prawie podatkowym oraz postępowaniach podatkowych. Doświadczony wykładowca z zakresu podatków (głównie podatek VAT), szkoli m.in. pracowników organów podatkowych i doradców podatkowych. 
Andrzej Nikończyk został wyróżniony przez Dziennik Gazetę Prawną w Rankingu Doradców Podatkowych 2011 zajmując III miejsce w zakresie podatku VAT.

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski, dyrektor Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w latach 2001–2013 r. kierownik Katedry Finansów, członek Senatu SGH, wybitny specjalista w zakresie finansów. W latach 2005–2012 był przez dwie kadencje Dziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył studia podyplomowe o profilu finansowo-menedżerskim w Scuola Superiore Enrico Mattei w Mediolanie. Głównym przedmiotem jego badań są zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstw, ich gospodarka finansowa i strategia finansowa. Do liczącego się dorobku naukowego, po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, zalicza ponad 140 różnego rodzaju opracowań naukowych, w tym 40 pozycji książkowych. Dotychczas pod jego kierunkiem prace doktorskie napisało i obroniło 20 osób. Kilkuletnia praca w Ministerstwie Finansów na stanowisku dyrektora Departamentu Spraw Majątkowych i późniejsza aktywność zawodowa w charakterze doradcy Prezesa Kredyt Lease SA – spółki należącej do Grupy Kapitałowej Kredyt Banku SA – oraz praca w Biurze Finansowym Kancelarii Sejmu dodatkowo pogłębia jego zainteresowania finansami. Wieloletnia praca w sektorze finansowym daje możliwość nie tylko konfrontowania teorii z praktyką, ale także asumpt do nowych przemyśleń na temat finansów, co wzbogaca zainteresowania badawcze profesora i podnosi poziom pracy dydaktycznej.
 
Piotr Piontkowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (Promocja XXV) oraz Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Rewizji Finansowej UW. Przyjęty do programu Akademii Oceny Skutków Regulacji (projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów). Główny specjalista w Wydziale Cen Transakcyjnych oraz Porozumień Cenowych Departamentu Kluczowych Podmiotów w Ministerstwie Finansów. Ekspert wiodący i przewodniczący polskiej delegacji na Wspólne Forum UE ds. cen transferowych (EU Joint Transfer Pricing Forum), oraz delegat krajowy w ramach bieżących prac gremiów międzynarodowych (m.in. OECD, IOTA). Prowadzi szkolenia z zakresu cen transferowych dla polskiej administracji skarbowej.

Andrzej Podszywałow, ekonomista, absolwent WNE UW w dziedzinie Cybernetyka ekonomiczna i informatyka oraz MBA w dziedzinie zarządzania. Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie (1999-2019) w zakresie: "wyceny wartości niematerialnych (znaki towarowe, patenty, know-how), wyceny instrumentów kapitałowych i finansowych (akcje, udziały, opcje) oraz analizy ryzyka w zarządzaniu". Arbiter Komisji Prawa Autorskiego (od 2011). Członek Specjalistycznego Zespołu ds. oceny wniosków w programach: Kreator innowacyjności i Patent Plus w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (w latach 2010-2014). Współzałożyciel Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych oraz członek Rady Programowej Stowarzyszenia ​​(2012-2017). Ekspert w dziedzinie wyceny dóbr niematerialnych (od 1999 r.). Właściciel serwisu www.wycenapraw.pl​

Karolina Puczyńska-Łada, Tax manager na Region Europy Środkowo-Wschodniej w Grupie Saint-Gobain. Licencjonowany doradca podatkowy z ponad 17-letnim stażem. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła w Zespole Cen Transferowych Deloitte, później związana z Działem Podatkowym Ernst & Young. Doświadczenie zdobyte w firmach doradczych obecnie pogłębia i weryfikuje w praktyce, koordynując kwestie podatkowe w regionie w międzynarodowej grupie kapitałowej. Współzałożycielka, a  w latach 2012-2016 również wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Aktywnie bierze udział w procesie konsultacji publicznych aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego, uczestniczyła również w procesie konsultacji publicznych zmian do Wytycznych OECD. Autorka artykułów w prasie podatkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych a szczególnie cen transferowych.

Sylwia Rzymkowska​, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych. Od ponad 15 lat zajmuje się cenami transferowymi. Wiedzę i praktykę nt. regulacji transfer pricing pozyskała w pracy w firmach doradczych, Ministerstwie Finansów w zespole ds. uprzednich porozumień cenowych, a także jako specjalista ds. cen transferowych w polskiej grupie kapitałowej. Pozarządowy ekspert we Wspólnym Forum ds. Cen Transferowych przy Komisji Europejskiej. Ekspert Business Centre Club w obszarze cen transferowych. Autorka publikacji z zakresu cen transferowych oraz opinii legislacyjnych w tym zakresie.

Ewelina Stamblewska-Urbaniak, Partner w Dziale Cen Transferowych firmy Crido Taxand. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu cen transferowych. Jej zawodowe doświadczenie obejmuje m.in. planowanie rozliczeń grupowych, opracowywanie oraz implementację polityk cen transferowych, restrukturyzacje działalności i wyceny odszkodowania z tego tytułu (exit payment), wyceny transakcji towarowych, usługowych, finansowych oraz WNiP, alokację zysku do zakładu, dokumentowanie usług niematerialnych dla celów obrony kosztów podatkowych, kontakty z organami podatkowymi, opracowywanie i weryfikację dokumentacji podatkowej. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym i członkiem ACCA oraz absolwentką studiów podyplomowych na SGH w zakresie wyceny spółek kapitałowych.

Konrad Szpadzik, Zastępca Dyrektora Departamentu Kluczowych Podmiotów w Ministerstwie Finansów, specjalista z zakresu cen transferowych. Odpowiedzialny za prowadzenie procedur uprzednich porozumień cenowych (APA) i procedur wzajemnego porozumiewania się (MAP) w imieniu Ministra Finansów. ​Współpracuje z terenowymi organami podatkowymi w sprawach dotyczących kontroli cen transferowych.
Jako polski delegat uczestniczy w posiedzeniach Inclusive Framework on BEPS i Grup Roboczych OECD.

Michał Szwed, Partner w Dziale Cen Transferowych firmy konsultingowej Crido Taxand. Specjalizuje się w tematyce cen transferowych od 2005 roku. Posiada szerokie doświadczenie w krajowych i międzynarodowych projektach, takich jak strukturyzowanie i wdrożenie modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych, opracowywanie polityki cen transferowych oraz wewnętrznych procedur zarządzania cenami transferowymi, opracowywanie kalkulacji cen transferowych, wspieranie klienta podczas kontroli podatkowych, alokacja dochodu do oddziału, przeprowadzanie analiz porównawczych i wycen. Specjalizuje się w doradztwie dla branży energetycznej. Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Rachunkowość.​

Dr Agnieszka Tłaczałapracownik Zakładu Podatków Instytutu Finansów SGH. Wykładowca akademicki (Zaawansowana rachunkowość finansowa, Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, Rachunkowość podatkowa, Sprawozdawczość finansowa). Autorka i współautorka artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz książek, m.in.: Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów (współautor I. Olchowicz), wyd. 3, Difin 2015, Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR (współautor I. Olchowicz), wyd. 2, Difin 2008, Analiza finansowa przedsiębiorstwa (współautorzy G. Gołębiowski, A. Grycuk, P.Wiśniewski), wyd. 2.Difin 2016.

Paweł Trojanekabsolwent Wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego, oraz studiów podyplomowych Polskiej Akademii Nauk z zakresu finansów i rachunkowości. Doradca podatkowy z ponad 28 letnim stażem w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Ponad 15 lat doświadczeń zgromadził, jako dyrektor działu doradztwa podatkowego i tax partner w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych obsługujących Klientów w tym ponadnarodowe korporacje w szczególności ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, krajów skandynawskich i Izraela.  Obecnie prowadzi kancelarię w Warszawie, wspomagając podmioty krajowe i zagraniczne w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z realizacji transgranicznych transakcji z podmiotami powiązanymi. Reprezentuje podatników w postępowaniach podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi, współpracuje jako ekspert z uznanymi kancelariami m.in. radców prawnych i adwokatów. Wykładał międzynarodowe prawo podatkowe dla przedstawicieli biznesu, profesjonalistów oraz dla administracji państwowej m.in. w Warszawie, Kopenhadze, Rzymie, Paryżu, Berlinie, Monachium. Był współorganizatorem i uczestnikiem paneli dyskusyjnych szeregu konferencji naukowych m.in. na UW, Akademii Leona Koźmińskiego, SGH. W kręgu jego zainteresowań naukowych leżą zależności pomiędzy prawem podatkowym a prawem karnym skarbowym, zagadnienia cen transferowych w tym aspekty proceduralne. „Prawo podatkowe wobec kultury i sztuki” to temat, któremu poświęcił szeregów wykładów dla instytucji kultury, w tym zakresie publikował w Wolters Kluwer. Od lat uczestniczy w pracach samorządu doradców podatkowych. prawem podatkowym a prawem karnym skarbowym.​
 
Dr hab. Rafał Tuzimekprof. uczelni Zakładzie Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów
Instytutu Finansów​ Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doświadczony praktyk w zakresie fuzji i przejęć. Prezes Zarządu w Navigator Capital S.A. Prezes Domu Maklerskiego Navigator. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa finansowego i strategicznego m.in. doradzał przy wprowadzaniu spółek na Giełdę Papierów Wartościowych (IPO), fuzjach spółek giełdowych, przy transakcjach kupna sprzedaży na rynku niepublicznym oraz prywatyzacjach, a także kierował kompleksowymi programami restrukturyzacyjnymi w wielu sektorach. Doradzał m.in. takim klientom jak: Wielton, Aplisens, Koelner, Jutrzenka, Polska Grupa Farmaceutyczna, PKM Duda, Fota, Pamapol, Hydrapres, Huta Stalowa Wola, Unimil, Telmax, Ster-Projekt, Polifarb Cieszyn-Wrocław, ZPM Mróz, Animex, Huta Szkła Okiennego Kara, Gryf. Przed założeniem Navigator Capital pracował w Credit Lyonnais i Arthur Andersen (Departament Corporate Finance). Członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i IESE Business School - University of Navarra. Doktoryzował się w Szkole Głównej Handlowej. W roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Obecnie prowadzi wykłady w zakresie corporate finance. Autor licznych publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstw, metod wyceny przedsiębiorstw oraz zarządzania wartością firmy.​

Dariusz Wasylkowski, adwokat, doradca podatkowy, starszy wspólnik w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Doradza w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego, optymalizacji podatkowej, M&A oraz cen transferowych. Jest także członkiem Permanent Scientific Committee w International Fiscal Association (w latach 2008-2013 był Przewodniczącym Zarządu Polskiego Oddziału IFA). Zasiada w Radzie Doradczej Forum Europejskiego działającego przy International Bar Association. W 2014 r. został powołany w skład Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego działającej przy Ministrze Finansów.

Dr Sebastian Wawrzak, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Doradca podatkowy, nr wpisu 11825. Wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych w latach 2016-2017, członek Komitetu Podatkowego Pracodawców RP. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Autor ustaw podatkowych. Pracował w Wydziale ds. Uprzednich Porozumień Cenowych w Ministerstwie Finansów. Laureat II edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego – Laboratorium Idei. Specjalizuje się w zakresie podatków, finansów, polityki gospodarczej i strategii przedsiębiorstw. Doświadczenie zdobywał na różnych szczeblach administracji państwowej i podatkowej: Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Finansów, Izba Skarbowa oraz Urząd Skarbowy. Praktykę w biznesie zdobywał zajmując się polityką podatkową w PKP Intercity S.A. oraz firmie consultingowej PKF Consult. Autor kilku publikacji z zakresu ekonomii i podatków. Był również ekspertem: Joint Transfer Pricing Forum przy Komisji Europejskiej.

Dr hab. Aleksander Wernerprof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – doktor habilitowany nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw SGH, doradca podatkowy, radca prawny, były pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz prawie gospodarczym, członek Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania.​

Izabela Wójcik, Naczelnik Wydziału w Departamencie Kluczowych Podmiotów w Ministerstwie Finansów, specjalistka z zakresu cen transferowych, doradca podatkowy. Odpowiedzialna za prowadzenie procedur uprzednich porozumień cenowych (APA) w imieniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Współpracuje z terenowymi organami podatkowymi w sprawach dotyczących kontroli cen transferowych.
Jako polski delegat uczestniczyła w posiedzeniach Grup Roboczych OECD i Joint Transfer Pricing Forum UE. Posiada również wieloletnią praktykę zawodową w departamentach podatkowych instytucji finansowych.