Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe studia Bankowości i Finansów dla prawników : Wykładowcy
Podyplomowe studia  „Bankowości i Finansów dla prawników”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 

dr Piotr Czapiewski
Adiunkt w Instytucie Bankowości SGH i Zarządzający portfelem akcji w Aviva PTE Aviva Santander S.A. Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w której od roku 2007 prowadzi zajęcia o tematyce inwestycyjnej. Z grupą Aviva jest związany od roku 2010. Wcześniej pracował jako Główny analityk funduszu PTE Warta S.A. Ma 12 lat doświadczenia w pracy w departamentach inwestycyjnych, zarządzających aktywami funduszy emerytalnych. Posiada CFA charter i licencję dorady inwestycyjnego. Jest członkiem CFA Institute i CFA Society Poland.

dr Łukasz Gębski
Zainteresowania badawcze dr Gębskiego koncentrują się wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku consumer finance, innowacjami w sektorze fintech oraz fuzjami i przejęciami przedsiębiorstw. Doktor Gębski jest autorem szeregu analiz rynkowych i ekspertyz z zakresu funkcjonowania firm sektora pożyczkowego. Realizował liczne transakcje na rynku M&A. Poza pracą naukowo-dydaktyczną na SGH dr Gębski od wielu lat zajmuje kierownicze stanowiska w sferze realnej gospodarki. Był związany z Citibank, BNP Paribas, a aktualnie kieruje polskim oddziałem firmy Teleperformance - światowego lidera rynku outsourcingu.

dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH
Zainteresowania badawcze prof. Koleśnika koncertują się wokół stabilności finansowej, nadzoru bankowego, regulacji ostrożnościowych, operacji bankowych oraz europejskiego systemu bankowego.
Od 20 lat łączy działalność naukową z praktyką w polskim sektorze bankowym. W latach 2000–2002 był pracownikiem Biura Polityki Nadzorczej Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego Narodowego Banku Polskiego, zaś w latach 2003-2007 doradcą prezesa Związku Banków Polskich oraz sekretarzem Komitetu Doradczego ds. Regulacji Nadzorczych. Następnie związany z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym jako pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Analiz i Skarbu oraz pełniący obowiązki członka zarządu Funduszu. Od 2009 r. ponownie związany z Narodowym Bankiem Polskim m.in. jako pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego. W latach 2016-2017 był doradcą Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, członkiem Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii SA, a także prezesem zarządu Instytutu Analiz i Ratingu SA.
Swoim doświadczeniem praktycznym dzielił się podczas licznych konsultacji, szkoleń i warsztatów prowadzonych m.in. dla: Institute for International Research, Training Institute for Banking Supervision, Greenberg Traurig, KPMG oraz Salans FMC SNR Denton.
Posiada certyfikat Banku Francji w zakresie nadzoru bankowego: organizacji i zasad oraz certyfikat w zakresie pogłębionej analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego, wydany przez Narodowy Bank Polski.

dr Magdalena Kozińska
Doktor nauk ekonomicznych. Stopień naukowy zdobyła w Instytucie Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Laureatka licznych, prestiżowych nagród na najlepsze prace naukowe, w tym nagrody Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wyróżnienia Prezesa Narodowego Banku Polskiego w konkursie na najlepszą pracę doktorską. Zawodowo związana z instytucjami komercyjnymi oraz instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego. W swojej praktyce pracowała m.in. w obszarze bankowości dla klientów zamożnych (private banking). Aktualnie związana z bankiem centralnym, w którym zajmuje się tematyką zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym oraz stabilności finansowej. Zaangażowana we współpracę międzynarodową w zakresie wypracowywania optymalnego kształtu regulacji bankowych na szczeblu unijnym. Członek kilku kolegiów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków prowadzących działalność międzynarodową.

dr Piotr Kuszewski
Adiunkt w Instytucie Bankowości SGH. Jest absolwentem Northwestern University i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dr Kuszewski jest również menedżerem z doświadczeniem w obszarach inwestycji, finansów i ryzyka. W latach 2015-2016 zarządzał działalnością w Europie Środkowo-Wschodniej francuskiej grupy ubezpieczeniowej April. Od 2011 do 2015 r. był związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie był Prezesem Zarządu TFI BGK S.A., Dyrektorem Zarządzającym Pionem Inwestycji Infrastrukturalnych oraz Dyrektorem Departamentu Inwestycji Kapitałowych. Był zaangażowany w szereg dużych projektów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą, PE/VC i nieruchomościami. W latach 2007-2010 był wiceprezesem i CFO PZU Życie SA. Odpowiadał za obszar finansów i zarządzanie ryzykiem. Piotr Kuszewski zasiadał w radach nadzorczych PGE Dom Maklerski, Krajowy Fundusz Kapitałowy, Krakowska Fabryka Armatur i PZU Asset Management.

dr hab. Paweł Niedziółka, prof. SGH
W 1998 r. ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, zaś w 2010 r. stopień doktora habilitowanego. Obecnie zatrudniony jest w Instytucie Bankowości SGH na stanowisku profesora nadzwyczajnego, gdzie pełni funkcję Kierownika Zakładu Zarządzania Ryzykiem Finansowym. Łącząc pracę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z praktyką bankową, kieruje Zespołem Finansowania Strukturalnego w Banku Millennium S.A. (poprzednio związany z Credit Lyonnais Bank Polska i Bankgesellschaft Berlin). Jest Ekspertem PARP (ocena wniosków finansowanych ze środków UE) oraz Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Przewodniczącym Komitetu Wynagrodzeń Grupy Kęty SA. Autor ekspertyz sądowych z obszaru finansowania nieruchomości przychodowych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Bankowości i Finansów, Laureat II Nagrody w Konkursie Prezesa NBP na najlepszą pracę habilitacyjną oraz innych nagród za pracę naukową. Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich.

prof. zw. dr hab. Jerzy Nowakowski
Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją pracę naukową i dydaktyczną związał ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (wcześniej SGPiS).
Wieloletni Kierownik Katedry Bankowości, Dyrektor Instytutu Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych oraz Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w licznych gremiach naukowych m.in. jako Członek Komitetu Nauk o Finansach PAN. Odbył staże naukowe w Wielkiej Brytanii i Francji. Autor ponad 160 publikacji naukowych z zakresu finansów, bankowości i metod ilościowych.
Od lat łączy pracę naukowo-dydaktyczną z zaangażowaniem w praktykę gospodarczą, m.in. poprzez udział w pracach rad nadzorczych, w tym Rady BFG, BGK, PZU AM SA, NFI.

dr hab. Izabela Pruchnicka-Grabias, prof. SGH
Zatrudniona w Instytucie Bankowości na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Pełni funkcję kierownika Zakładu Bankowości Inwestycyjnej. Autorka około 150 krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu rynku finansowego, zarządzania ryzykiem finansowym oraz inżynierii finansowej. Jest laureatka I nagrody w Konkursie o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę habilitacyjną. Posiada doświadczenie w pracy w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych i niefinansowych, w tym m.in. w Societe Generale SA, Treasury Management Services Sp. z o.o., PGNiG Termika SA (członek Rady Nadzorczej). Jest autorką ekspertyz przygotowywanych dla takich instytucji jak: Biuro Analiz Sejmowych, Komisja Europejska, Kancelaria Prezydenta RP oraz biegłym sądowy w sprawach dotyczących bankowości, rynków finansowych oraz inżynierii finansowej (Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Sąd Okręgowy w Toruniu).
W 2015 r. otrzymała od Northeastern Illinois University prestiżowy tytuł Research Fellow jako efekt uznania dla jej badań naukowych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych. Wykłada tam do dzisiaj zagadnienia związane z inżynierią finansową w charakterze profesora wizytującego. Prowadziła badania i wykłady również na europejskich uniwersytetach, w tym w Słowacji, Portugalii, Hiszpanii i Włoszech.

dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse oraz profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kieruje Zakładem Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej w Instytucie Bankowości SGH.
W pracy naukowo-badawczej specjalizuje się w analizie rozwoju innowacji finansowych oraz modeli transformacji znaczenia banków jako pośredników finansowych. Jest autorem ponad 70 recenzowanych publikacji naukowych i opracowań eksperckich na temat ekonomii i finansów, w tym dwóch monografii. Stały prelegent wielu konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Alumni Global Village Programme - Lehigh University w USA oraz The European Money and Finance Forum (SUERF). Odbył staż naukowy w Victoria University of Wellington – School of Economics and Finance w Nowej Zelandii.
Posiada doświadczenie rynkowe jako członek Rady Nadzorczej Banku BPH oraz Banku Ochrony Środowiska, a także był zarządzającym ds. ryzyka w zagranicznym domie maklerskim. Pełnił również obowiązki Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

prof. zw. dr hab. Maciej S. Wiatr
Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W 1975 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, w 1985 r. stopień doktora habilitowanego, w 1995 r. tytuł naukowy profesora tytularnego, a w 1997 r. profesora zwyczajnego.
Autor 56 monografii, podręczników, książek i skryptów oraz ponad 140 recenzowanych artykułów naukowych, przede wszystkim z zakresu bankowości korporacyjnej, działalności kredytowej banków i oceny projektów inwestycyjnych.
Ma bogate doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. W latach 90-tych przez kilkanaście lat pracował też na stanowisku eksperta i doradcy Prezesa Banku PBK S.A., a następnie Banku BPH S.A.
Odbył ponadto szereg staży zagranicznych w m.in.: Wiener Institut fur Internationale Wirtschaftsvergleiche w Wiedniu, Uniwersytecie w Duisburgu, Mitteleuropaeische Handelsbanku, Deutsche Banku, Dresdner Banku, Hessische Landesbanku we Frankfurcie nad Menem, Programie DAAD w Duisburgu, Kolonii i Bochum, Uniwersytecie w Linzu, Wirtschaftsuniversitaet w Wiedniu oraz Banku Austria Creditanstalt w Wiedniu.

prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska
Dyrektor Instytutu Bankowości SGH, Przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN, Członek Korespondent PAN, Kierownik Podyplomowych Studiów Bankowości oraz Kierownik Podyplomowych Studiów Przedsiębiorczości dla Nauczycieli.
Stopień naukowy doktora uzyskała w 1997 r., doktora habilitowanego w 2000 r., a tytuł profesorski w 2004 r. W dorobku naukowym i popularno-naukowym posiada ponad 400 publikacji.
Od lat łączy pracę naukową z zaangażowaniem w praktykę. Była m.in.: Członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych (2000-2002), Członkiem Komisji Nadzoru Bankowego (2007), Prezesem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2007-2009), Członkiem Zarządu International Association of Deposit Insurers (2008-2009), Przewodniczącą Grupy Badawczej European Forum of Deposit Insurers (2008-2009), Członkiem International Relations Committee przy EBC (2009-2013), Członkiem Economic and Financial Committee przy Radzie UE (2009-2015), Członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego (2009-2015), Pełnomocnikiem Zarządu NBP do spraw wprowadzenia euro w Polsce (2013-2015), Przewodniczącą/Członkiem Komitetu Badań Ekonomicznych NBP (2014-2016), Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2016-2017), Przewodniczącą Rady Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (2016-2017).