Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

NOWY PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW BANKOWOŚCI

Program studiów przewiduje 176 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów i seminariów

Bloki tematyczne

System monetarny i finansowy
System bankowy i jego stabilność (12 godz.)
Polityka pieniężna (8 godz.)
Rynki finansowe (10 godz.)
Prawo bankowe (8 godz.)

Klienci i produkty bankowe
Segmentacja klientów w bankach (4 godz.)
Bankowość korporacyjna (8 godz.)
Bankowość detaliczna (8 godz.)
Bankowość hipoteczna (4 godz.)
Private banking (4 godz.)
Bankowość elektroniczna i płatności mobilne (6 godz.)
Innowacje bankowe (8 godz.)
Blockchain w świecie bankowości (4 godz.)
Architektura i eksploatacja bankowego CRM (4 godz.)
Etyka w działalności biznesowej (4 godz.)

Ryzyko i compliance
Analiza finansowa (8 godz.)
Ryzyko kredytowe (8 godz.)
Ryzyko rynkowe (8 godz.)
Ryzyko operacyjne (4 godz.)
Kapitał regulacyjny w banku (6 godz.)
Portfel inwestycyjny banku (12 godz.)
Elementy inżynierii finansowej (6 godz.)
Sieci neuronowe na rynku walutowym (4 godz.)
Compliance w bankowości (8 godz.)

Seminarium (20 godz.)

Razem (176 godz.)

Na zakończenie studiów słuchacz pisze pracę dyplomową z tematyki objętej powyższym programem.