Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 

Ugruntowanie swojej pozycji na rynku finansowym, zwiększenie szans awansu zawodowego oraz rozpoczęcia przygody zawodowej w bankowości.​

 

 Korzyści dla studenta

 
Po zrealizowaniu Studiów absolwent:
  1. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,.Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju firm indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę ze studiowanej dyscypliny.
  2. Wykazuje zdolność do zajmowania własnego stanowiska dotyczącego roli systemu bankowego w systemie ekonomicznym jako czynnika wspomagającego jego rozwój.
  3. Posiada umiejętność oceny czy i w jakim stopniu współczesne systemy bankowe z jego dwoma podstawowymi: bankowością centralną i bankowością komercyjną są w stanie spełniać oczekiwania społeczeństwa dotyczące realizowania w sposób odpowiedzialny i wiarygodny stawianych im zadań.
  4. Nabywa umiejętności organizowania pracy w zespole.
  5. Zna podstawowe zasady etyki w dziedzinie zarządzania i finansów, a także kodeks dobrych praktyk.
  6. Zdobywa wiedzę w zakresie systemowych (prawnych) rozwiązań w zakresie szacowania ryzyka kredytowego przez baki (komercyjne, spółdzielcze).
  7. Potrafi samodzielnie ocenić znaczenie operacji bankowych, produktów i usług bankowych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania gospodarki.
  8.  Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy podczas przeprowadzania analizy potrzeb wprowadzania nowych produktów i usług bankowych.
  9. Potrafi uwzględnić uwarunkowania ekonomiczno-prawne do osiągnięcia zamierzonych celów (np. w zakresie marketingu bankowego).
  10. Zna usługową rolę sektora bankowego (finansowego) dla gospodarki i gospodarstw domowych.
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 
Podniesienie kwalifikacji w oparciu o najnowsze metody nauczania.