Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Audyt Śledczy – Rachunkowość i Kontrola : Korzyści
Podyplomowe Studia Audyt Śledczy – Rachunkowość i Kontrola
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
Studia stwarzają możliwość zdobycia lub poszerzenia zarówno wiedzy jak i umiejętności ważnych dla wykonywania zadań w obszarze audytu śledczego. Podyplomowe Studia Audyt Śledczy – Rachunkowość i Kontrola stanowią dobrą podstawę merytoryczną dla podejmowania się zadań złożonych w praktyce, nie rzadko wymagających uczestnictwa w zespołach, w których rozumienie zagadnień i umiejętność kompetentnego komunikowania rozwiązań, czy też ich możliwych wariantów, jest sprawą kluczową. Ponieważ audyt śledczy wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, studia rozwijają umiejętności interpersonalne i warsztatowe, dzięki którym słuchacz może podjąć działania samodzielnie lub w zespole, w odniesieniu do biznesu obarczonego ryzykiem nadużyć, fraudów i prania brudnych pieniędzy. Przed absolwentem, po uzyskaniu kompetencji przewidzianych w efektach kształcenia dla tych Studiów mogą otworzyć się nowe perspektywy zawodowe, także w skali międzynarodowej.
Mając na uwadze fakt, iż program Studiów obejmuje bloki zagadnień, z których praktycznie każdy  przewiduje analizy przypadków, absolwent Studiów może pozyskać kompetencje, dzięki którym w praktyce ma szanse stać się partnerem w wielu działaniach związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom, których diagnozowanie wymaga kompetencji merytorycznych odnoszących się do funkcjonowania różnych systemów informacyjnych występujących zarówno w przedsiębiorstwie jak i jego otoczeniu. Absolwent może skutecznie wspomagać wprowadzanie w przedsiębiorstwie zasad określonych przez programy etyczne.
 

 Korzyści dla studenta

 
​Studia rozwijają umiejętności w zakresie dostrzegania i rozumienia przesłanek i różnych zdarzeń gospodarczych, nie rzadko w naturze wyjątkowo złożonych i wymagających stosowania profesjonalnego, standaryzowanego podejścia audytowego, właściwych metod i profesjonalnego zachowania oraz języka opisu czynności, podejmowanych w czasie wykrywania przypadków nadużyć gospodarczych.
Dostarczają wiedzy prawnej, controllingowej, z obszaru rachunkowości i IT, w zakresie rozwiązań ważnych dla kształtowania procesu audytowego, jego prowadzenia i dokumentowania. Ćwiczą także umiejętności interpersonalne, ważne w czasie weryfikowania podejrzeń i prowadzenia procesów dowodowych.
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 
​Pracownicy, którzy zrealizują program Podyplomowych Studiów Audyt Śledczy – Rachunkowość i Kontrola mogą być w stanie profesjonalnie współpracować w zespołach zadaniowych obejmujących pracowników o różnych kompetencjach, w tym z obszaru audytu śledczego, audytu i kontroli wewnętrznej oraz rachunkowości. Mogą także być w stanie samodzielnie wykonać powierzone zadania informacyjne w obszarze audytu śledczego lub koordynować ich realizację, zależnie od charakteru i zakresu.
Nie bez znaczenia jest tu postawa wyrażająca wolę działania w sposób etyczny oraz gotowość do podejmowania zadań trudnych i żmudnych, będących odpowiedzią na zgłaszane przez zarząd potrzeby identyfikowania nadużyć, lub innych działań o prewencyjnym charakterze. Profesjonalizm oraz etyka zawodowa, które w czasie tych Studiów są podnoszone, jako ważne atrybuty osoby zajmującej się audytem śledczym jednoznacznie określają sylwetkę absolwenta Studiów.