Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Audyt Śledczy – Rachunkowość i Kontrola : Rekrutacja
Podyplomowe Studia Audyt Śledczy – Rachunkowość i Kontrola
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie zgłoszeń poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).
 
Studia rozpoczną się w lutym 2021 r. - w przypadku braku zmiany obecnej sytuacji w kraju i na świecie oraz braku możliwości prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym (w salach kampusu SGH) dopuszczamy możliwość prowadzenia zajęć w trybie kształcenia na odległość, poprzez aplikację MS Teams.

Po zalogowaniu do systemu ISSP i załączeniu w wersji elektronicznej niezbędnych dokumentów oraz wniesieniu opłaty, kandydat na studia powinien przesłać określony poniżej komplet wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną na następujący adres korespondencyjny:
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 340
02-513 Warszawa
z dopiskiem: PS Audyt Śledczy – Rachunkowość i Kontrola (numer edycji) – rekrutacja.
 
lub dostarczyć osobiście do Biura Kolegium Zarządzania i Finansów po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym z sekretarzem studiów, mgr Magdaleną Białobrzeską-Syta:

tel.: +48 22 564 9265 / kom. 573 950 228
email: Magdalena Białobrzeska-Syta
 
Uiszczenie opłaty oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.
 
W przypadku braku przesłania lub dostarczenia kompletu dokumentów rezerwacja będzie anulowana po upływie 14 dni od daty dokonania rejestracji w ISSP.
 
Wymagane dokumenty:

Uwaga!
Kandydaci na studia podyplomowe, którzy ukończyli studia za granicą, zobligowani są do posiadania zaświadczenie, stwierdzającego uznanie dyplomu do podjęcia studiów podyplomowych w SGH. Zaświadczenie można uzyskać w Dziale Organizacji Dydaktyki SGH, na podstawie złożonych dokumentów. Wszystkie informacje dotyczące uznania dyplomu znajdują się na stronie DOD.

Uwaga:
W związku z Zarządzeniem Rektora nr 69 z dnia 31 lipca 2020 zajęcia w semestrze zimowym będą odbywać się w trybie online z wykorzystaniem platformy MS TEAMS.
Semestr letni będzie realizowany w zależności od decyzji władz Uczelni w zakresie prowadzenia zajęć – w trybie stacjonarnym lub online.
 

 czesne

 
​Opłata za całość studiów wynosi 9.900 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 6000 zł – wymagana w chwili składania dokumentów, druga rata w wysokości 3900 zł – płatna na koniec pierwszego semestru studiów). Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Czesne obejmuje koszty studiowania włączając w to koszt – materiałów dydaktycznych oraz koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

Wpłaty przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy SGH w Warszawie.

Numer konta do wpłaty

Generowany  jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję Podyplomowych Studiów Audyt Śledczy – Rachunkowość i Kontrola w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych.
 

 Warunki ukończenia

 
Słuchacz jest zobowiązany zdać egzaminy obejmujące zagadnienia objęte blokami wymienionymi w programie. Warunkami otrzymania świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów Audyt Śledczy-Rachunkowość i Kontrola są:
  • zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych programem studiów, 
  • złożenie zaakceptowanej pracy końcowej,
  • złożenie egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną.
Świadectwo ukończenia studiów potwierdza kwalifikacje i kompetencje w zakresie planowania i realizowania procedur audytu śledczego, w tym wiedzę merytoryczną z obszaru kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i rachunkowości, w zakresie pozwalającym na samodzielne lub zespołowe wykonywanie pracy audytora śledczego, profesjonalnie odwołującego się do powyższych systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie.