Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Analiz Marketingowych : Wykładowcy
Podyplomowe Studia Analiz Marketingowych
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
Zajęcia na studiach prowadzą wykładowcy z SGH, Wydziału Zarządzania  Uniwersytetu Warszawskiego oraz praktycy z firm i agencji marketingowych z doświadczeniem w projektowaniu i prowadzeniu analiz marketingowych.
Wszyscy nasi wykładowcy są cenionymi specjalistami od analiz marketingowych z dużym doświadczeniem dydaktycznym i renomą w środowisku marketingowców.

W realizacji programu dotychczasowych 6 edycji studiów swoją wiedzą dzielili się ze słuchaczami m.in.:

Doligalski Tymoteusz  dr –  adiunkt w Katedrze Marketingu SGH, twórca i kierownik Studiów Podyplomowych Marketingu  Internetowego, autor licznych publikacji na temat zarządzania wartością klientów, strategii marketingowych, marketingu internetowego, uczestnik wielu szkoleń i staży naukowych w uczelniach zagranicznych ceniony dydaktyk.

Karasiewicz Grzegorz dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Marketingu na Wydziale Zarządzania UW, odbył staże naukowe w kilku uczelniach zagranicznych i studia w Harvard Business School. Specjalizuje się w zagadnieniach budżetowania działalności marketingowej, oceny efektywności działań marketingowych oraz strategii marketingowych małych i średnich firm na rynkach zagranicznych oraz transformacjach w polskim handlu detalicznym. Autor cenionych publikacji na temat marketingowych strategii cen, efektywności strategii marketingowej, efektywność działań marketingowych i marketingowej marży brutto, determinant decyzji cenowych w przedsiębiorstwach polskich, znakomity dydaktyk.

Mróz Bogdan dr hab. prof. SGH. Pracuje w  Katedrze Poziomu Życia i Konsumpcji SGH. Ukończył podyplomowe studia menedżerskie we Włoszech oraz 9 miesięczny program zaawansowanego kształcenia menedżerskiego dla wykładowców szkół biznesu w School of Business-Carlton University w Ottawie, uczestniczył w stażach naukowych we Włoszech, Niemczech, Japonii i Kanadzie. Autor wielu publikacji książkowych i artykułów czasopismach krajowych i zagranicznych, bardzo ceniony wykładowca na studiach podyplomowych i doktoranckich.

Pielaszek Marcin dr – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej, biegły rewident, członek European Accounting Association. Doświadczony dydaktyk łączący gruntowną wiedzę teoretyczną ze znajomością praktyki. Prowadzi zajęcia na studiach dziennych, zaocznych  i doktoranckich oraz studiach podyplomowych. Uczestniczy w szkoleniu kadr z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz rachunku kosztów. Jest doradcą w zakresie wdrażenia nowoczesnych rozwiązań rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów (Activity Based Costing, Activity Based Budgeting, Balanced Scorecard).

Rószkiewicz Małgorzata dr hab. prof. SGH – kierownik Zakładu Metod Badań Marketingowych w  Instytucie Statystyki i Demografii. Jest wybitną specjalistką w zakresie zastosowań metod ilościowych w badaniach marketingowych, rynkowych i demograficznych. Jest autorką cenionych publikacji książkowych i artykułów w specjalistycznych czasopismach  z dziedziny marketingu, statystyki, demografii i nauk społecznych. Współpracuje jako konsultant z zakresu badań ilościowych z agencjami badawczymi i dużymi korporacjami. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Statystycznych (IASA) i Europejskiego Stowarzyszenia Badań Ludnościowych (EAPS).

Taranko Teresa dr hab. profesor SGH – bardzo doświadczona i ceniona przez studentów oraz praktyków za talent dydaktyczny i rozległą wiedzę w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, strategii marketingowych. Kierownik Katedry  w Kolegium Zarządzania i Finansów oraz wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka ekspertyz i analiz sytuacji rynkowych dla przedsiębiorstw oraz projektów strategii marketingowych. 

Tkaczyk Agata mgr – dyrektor ds. badan jakościowych  ARC Rynek i Opinia, doświadczona i kreatywna specjalistka w zakresie jakościowych metod wykorzystywanych w badaniach  marketingowych i rynkowych o znakomitych kwalifikacjach dydaktycznych.

Trojanowski Mariusz dr – adiunkt w Katedrze Marketingu na wydziale zarządzania UW, Dyrektor strategiczny w agencji Momentum Worldwide, uczestnik programu edukacyjnego w Harvard Business School w USA oraz Uniwersytetu RUCA w Antwerpii. Ukończył Postgraduate Training for Management Programme w Centrum Kształcenia Menedżerów w Warszawie. Uczestniczy w pracach szkoleniowych i doradczych z zakresu marketingu, marketingu bezpośredniego i sprzedaży. Autor licznych publikacji książkowych i artykułów w czasopismach marketingowych. Doświadczony  i bardzo wysoko ceniony wykładowca.

Wilczak Agnieszka dr – adiunkt w Katedrze Marketingu na wydziale zarządzania UW, uczestnik staży naukowych oraz wykładowca w uczelniach zagranicznych w Europie i USA. Bardzo wysoko oceniana przez studentów kolejnych edycji podyplomowych studiów analiz marketingowych, autorka wielu publikacji dotyczących strategii marketingowych, analiz rynkowych i efektywności marketingu.

Wójcik Jacek dr – członek zespołu Katedry Marketingu SGH specjalizujący się w zakresie promocji, nowych technologii wykorzystywanych w marketingu oraz zachowań rynkowych konsumentów. Twórca i kierownik Podyplomowych Studiów  Nowoczesnej Promocji cieszących się popularnością i wysoko ocenianych przez słuchaczy.  Autor i współautor wielu książek, artykułów i referatów na konferencje naukowe krajowe i zagraniczne, utalentowany dydaktyk o rozległej wiedzy teoretycznej i gruntownej znajomości praktyki.