Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe studia Analityka i robotyzacja procesów biznesowych : Rekrutacja
Podyplomowe studia  „Analityka i robotyzacja procesów biznesowych”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).

Rekrutacja na I edycję studiów jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE

Po zalogowaniu do systemu ISSP i załączeniu w wersji elektronicznej niezbędnych dokumentów oraz wniesieniu opłaty, kandydat na studia powinien przesłać określony poniżej komplet wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną na następujący adres korespondencyjny:
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 340
02-513 Warszawa
z dopiskiem: PS Analityka i robotyzacja procesów biznesowych (numer edycji) – rekrutacja.
 
lub dostarczyć osobiście do Biura Kolegium Zarządzania i Finansów po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym z sekretarzem studiów:

​mgr Magdalena Białobrzeska-Syta
tel. 22 564 9265
kom. 573 950 228
e-mail: Magdalena Białobrzeska-Syta

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 340
02-513 Warszawa
 
Uiszczenie opłaty oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.


Wymagane dokumenty:
Uwaga:
Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH. Zaświadczenie można uzyskać w Dziale Organizacji Dydaktyki SGH. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie DOD.

Uwaga:
W związku z Zarządzeniem Rektora nr 69 z dnia 31 lipca 2020 zajęcia w semestrze zimowym będą odbywać się w trybie online z wykorzystaniem platformy MS TEAMS
Semestr letni będzie realizowany w zależności od decyzji władz Uczelni w zakresie prowadzenia zajęć – w trybie stacjonarnym lub online. 
 

 czesne

 
​Opłata za całość studiów wynosi 7900 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 4900 zł - wymagana w chwili składania dokumentów, druga rata w wysokości 3000 zł - płatna na koniec pierwszego semestru studiów).

Czesne obejmuje koszty studiowania włączając w to koszt - materiałów dydaktycznych oraz koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

Wpłaty przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy SGH w Warszawie.

Numer rachunku

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP) po zarejestrowaniu się na daną edycję Podyplomowych Studiów Analityka i Robotyzacja Procesów Biznesowych.
 

 Warunki ukończenia

 
Słuchacz jest zobowiązany zdać egzaminy cząstkowe obejmujące zagadnienia objęte blokami wymienionymi w programie. Warunkami otrzymania świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów Analityka i Robotyzacja Procesów Biznesowych są:
  • obecność na zajęciach,
  • napisanie testów zaliczeniowych,
  • zdanie egzaminów realizowanych w formie projektów lub studiów przypadku,
  • złożenie zaakceptowanej pracy końcowej,
  • złożenie egzaminu końcowego (prezentacja pracy końcowej) przed komisją egzaminacyjną.
Świadectwo ukończenia studiów potwierdza kwalifikacje i kompetencje w zakresie analityki i robotyzacji procesów biznesowych.