Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe studia Analityka i robotyzacja procesów biznesowych : Rekrutacja
Podyplomowe studia  „Analityka i robotyzacja procesów biznesowych”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).

Zapraszamy na edycję 2022/2023 realizowanej w formule hybrydowej lub on-line.
Zapisy prowadzimy do 30 września 2022 r. lub do wypełnienia limitu miejsc.


REKRUTACJA ONLINE

Po zalogowaniu do systemu ISSP i załączeniu w wersji elektronicznej niezbędnych dokumentów oraz wniesieniu opłaty, kandydat na studia powinien przesłać określony poniżej komplet wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną na następujący adres korespondencyjny:
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości
Al. Niepodległości 128
02-554 Warszawa
z dopiskiem: PS Analityka i robotyzacja procesów biznesowych (numer edycji) – rekrutacja.
 
lub dostarczyć osobiście do Instytutu Rachunkowości po wcześniejszym mailowymumówieniu się z sekretarzem studiów:

​dr Hanna Bystrzycka

e-mail: hanna.bystrzycka@sgh.waw.pl

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości
Al. Niepodległości 128 pok. 6/1
02-554 Warszawa
 
Uiszczenie opłaty oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.


Wymagane dokumenty:
  • umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy) - umowa zostanie wydrukowana przez sekretarza studiów na pierwsze zajęcia,
  • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
  • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia.
Uwaga:
Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH. Zaświadczenie można uzyskać w Dziale Organizacji Dydaktyki SGH. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie DOD.

 

 czesne

 
​Opłata za całość studiów wynosi 7900 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 4900 zł - wymagana w chwili składania dokumentów, druga rata w wysokości 3000 zł - płatna na koniec pierwszego semestru studiów).

Czesne obejmuje koszty studiowania włączając w to koszt - materiałów dydaktycznych oraz koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

Wpłaty przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy SGH w Warszawie.

Numer rachunku

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP) po zarejestrowaniu się na daną edycję Podyplomowych Studiów Analityka i Robotyzacja Procesów Biznesowych.
 

 Warunki ukończenia

 
Słuchacz jest zobowiązany zdać egzaminy cząstkowe obejmujące zagadnienia objęte blokami wymienionymi w programie. Warunkami otrzymania świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów Analityka i Robotyzacja Procesów Biznesowych są:
  • obecność na zajęciach,
  • napisanie testów zaliczeniowych,
  • zdanie egzaminów realizowanych w formie projektów lub studiów przypadku,
  • złożenie zaakceptowanej pracy końcowej,
  • złożenie egzaminu końcowego (prezentacja pracy końcowej) przed komisją egzaminacyjną.
Świadectwo ukończenia studiów potwierdza kwalifikacje i kompetencje w zakresie analityki i robotyzacji procesów biznesowych.