Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Alternatywne Źródła Kapitału na Rozwój, Inżynieria Finansowa : Program
Podyplomowe Studia Alternatywne Źródła Kapitału na Rozwój, Inżynieria Finansowa
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 
Program Studiów składa się z pięciu bloków tematycznych:

Blok pierwszy
Blok wprowadzający, którego celem jest dostarczenie słuchaczom informacji wyrównującej poziom ich wiedzy niezbędnej do zrozumienia programu Studiów i wykorzystania w kolejnych blokach programowych. Kluczem dla wszystkich form pozyskania finansowania będzie odpowiednie zaprezentowanie finansowanego przedsięwzięcia wobec dostarczycieli kapitału.  Blok ten obejmuje: koniunkturę gospodarczą i jej wpływ na rynki finansowe, bilanse przedsiębiorstwa, strategię, wycenę, zarządzanie długiem i zarządzanie ryzykiem, biznesplan. Czyli te elementy, które będą podstawą konstrukcji każdego przedsięwzięcia mającego na celu pozyskanie kapitału rozwojowego.
Blok pierwszy będzie składał się z następujących zagadnień tematycznych:
 1. Koniunktura gospodarcza i rynki finansowe
 2. Bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne
 3. Analiza ekonomiczno- finansowa
 4. Strategia, jako podstawa pozyskiwania finansowania
 5. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 6. Zarządzanie długiem
 7. Biznesplan
Blok drugi
Blok dotyczący finansowania długiem (kredyt, obligacje, sekurytyzacja, fundusze gwarancyjne i fundusze pożyczkowe).
Blok  drugi będzie składał się z następujących zagadnień tematycznych:
 1. Rynek bankowy
 2. Bankowe źródła finansowania przedsiębiorstw
 3. Rynek obligacji i analiza rynku
 4. Emisja obligacji jak źródło finansowania
 5. Sekurytyzacja, jako źródło finansowania
 6. Faktoring, jako źródło finansowania przedsiębiorstw
 7. Leasing, jako źródło finansowania przedsiębiorstw
Blok trzeci
Blok dotyczący finansowania kapitałem akcyjnym (środkami własnymi – giełda, rynek niepubliczny). Celem tego bloku będzie omówienie funkcjonowania rynku  giełdowego, jako źródła finansowania włącznie z omówieniem struktury prospektu emisyjnego i przygotowaniem prospektu, a także rynku poza giełdowego (venture capital, private equity, różne spółki kapitałowe).
Blok  trzeci będzie składał się z następujących zagadnień tematycznych:
 1. Rynek pozagiełdowy
 2. Funkcjonowanie giełdy
 3. Przygotowanie IPO
 4. Prospekt emisyjny
 5. Private equity
 6. Formy organizacyjno-prawne firm, znaczenie podatków przy finansowaniu działalności
Blok czwarty
Blok dotyczący finansowania środkami Unii Europejskiej. W tym bloku omówione zostaną rodzaje środków pomocowych z Unii Europejskiej, zasady aplikacji i oceny wniosków, rozliczanie projektów. Zostanie opracowany przykładowy wniosek o dofinansowanie unijne.
Blok czwarty będzie składał się z następujących zagadnień tematycznych:
 1. Zasady finansowania i programy objęte wsparciem ze środków unijnych
 2. Przygotowanie wniosku o finansowanie unijne
Blok piąty
Blok dotyczący strukturyzacji finansowania pokazujący różne struktury finansowania łączące dług, kapitał akcyjny, środki pomocowe i różne typy transakcji w formie case study. Blok ten będzie pokazywał jak można skonstruować strukturę finansowania z wykorzystaniem różnych kombinacji instrumentów finansowych wcześniej omówionych.
Blok  piąty będzie składał się z następujących zagadnień tematycznych:
 1. Project Finance/ Ocena projektów inwestycyjnych
 2. LBO, MBO
 3. M&A