Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Alternatywne Źródła Kapitału na Rozwój, Inżynieria Finansowa : Rekrutacja
Podyplomowe Studia Alternatywne Źródła Kapitału na Rozwój, Inżynieria Finansowa
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie zgłoszeń poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).
 
Wymagane dokumenty:
  • umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy),
  • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
  • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
  • CV,
  • 1 fotografia (zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego).
Uwaga:
W związku z Zarządzeniem Rektora nr 69 z dnia 31 lipca 2020 zajęcia w semestrze zimowym będą odbywać się w trybie online z wykorzystaniem platformy MS TEAMS
Semestr letni będzie realizowany w zależności od decyzji władz Uczelni w zakresie prowadzenia zajęć – w trybie stacjonarnym lub online.​
 

 czesne

 
Opłata za całość studiów wynosi 7300 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach: pierwsza rata 4000 zł, druga rata 3300 zł).
W opcji studiów skoordynowanych opłata manipulacyjna w wysokości 3990 zł wpłacana jest na konto drugiego kierunku.

W ramach uiszczonej opłaty uczestnicy otrzymają:
- książki poszerzające treść wykładów,
- materiały do wykładów (około 600 stron).

Czesne obejmuje również koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

Numer konta

Numer konta do wpłaty generowany  jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych.

Opłata za studia (całość lub pierwsza rata) powinna zostać uiszczona do 30 września. W przypadku płatności w ratach druga rata powinna zostać uiszczona najpóźniej do dnia 31 stycznia. Każdorazowo po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia na numer fax. (22) 564 86 60 lub e-mail do sekretarza studiów.
 

 Warunki ukończenia

 
Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie wpisu do indeksu z odbytych zajęć oraz przygotowanie pracy dyplomowej