Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Akademia Ubezpieczeń - Ubezpieczenia Gospodarcze dla Przedsiębiorstw : Wykładowcy
Podyplomowe Studia Akademia Ubezpieczeń - Ubezpieczenia Gospodarcze dla Przedsiębiorstw
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
dr hab. Ewa Wierzbicka, prof. SGH – kierownik studiów, pracownik naukowy Instytutu Zarządzania Wartością wcześniej Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Absolwentka SGPiS (obecnie SGH). Pracowała m.in. w Instytucie Finansów, od 1991r.do 2006r.w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości (obecnie Akademia Finansów Vistula). W latach 1996–2006 profesor nadzwyczajny tej uczelni. Była arbitrem Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, jest członkiem Rady naukowej Insurance Forum. Ma w swoim dorobku 122 publikacje. Tematyką zainteresowań autorki są ubezpieczenia jako forma transferu ryzyka podmiotów gospodarczych a także współpraca banków i ubezpieczycieli – bancassurance. Główne publikacje:E. Wierzbicka ( red) Wykorzystanie ubezpieczeń w zarzadzaniu przedsiębiorstwem, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2016r. E. Wierzbicka (red.) Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw Of.Wyd SGH 2014 r., E. Wierzbicka (red) Ubezpieczenia non-life, CeDeWu Warszawa 2010 r., E. Wierzbicka (red) Ubezpieczenia osobowe, Wolters Kluwer business Warszawa 2008 r., Dylematy rozwoju bancassurance, w: A. Alińska, B. Pietrzak (red), Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, CeDeWu, Warszawa 2012 s. 437–448. Współautorka książki Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa pod red. A. Fierli, OW SGH 2009 r. nagrodzonej przez Rektora Szkoły Głównej Handlowej, E. Wierzbicka Rynek ubezpieczeniowy, w książce pod red. B. Pietrzaka, B. Wożniak, Z. Polańskiego, System finansowy w Polsce, Wyd. PWN Warszawa 2007 r., która uzyskała dwukrotnie nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

dr Żaneta Gwardzińska – współpracownik Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO Uniwersytetu Opolskiego, pracownik Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; agent celny; autorka licznych publikacji z zakresu prawa ochrony dziedzictwa,  w tym rynku sztuki, międzynarodowego obrotu dobrami kultury  i prawa o muzeach, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji w muzeach; członkini Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) oraz The International Art Market Studies Association (TIAMSA).
 
Dariusz Poniewierka – prezes zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna. Od lat związany jest z rynkiem ubezpieczeń finansowych jako praktyk i teoretyk. Ukończył Wydział Zarządzania ze specjalnością w zarządzaniu finansami na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej na Politechnice Warszawskiej. Od połowy lat 90. pracował w firmach ubezpieczeniowych, m. in. w PZU S.A., gdzie w latach 1998–2002 pełnił funkcje kierownicze, w tym był dyrektorem Biura Ubezpieczeń Finansowych PZU S.A. W latach 2004–2011 był organizatorem, a następnie prezesem zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Bezpieczny Dom. Od lipca 2012 roku prezes zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Współautor książki Ubezpieczenia finansowe – gwarancje ubezpieczeniowe i ubezpieczenie transakcji kredytowych; autor wielu publikacji prasowych dotyczących ubezpieczeń finansowych; wykładowca z zakresu ubezpieczeń finansowych w SGH, Akademii Finansów (poprzednio w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń) w Warszawie; wielokrotnie zapraszany do współpracy przez towarzystwa ubezpieczeniowe i przedsiębiorstwa do prowadzenia wykładów z dziedziny ubezpieczeń finansowych.
 
dr hab. inż. Adam Śliwiński – obecnie adiunkt w Zakładzie Ryzyka i Ubezpieczeń, Instytutu Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Politechniki Lubelskiej kierunek Zarządzanie i Marketing. Studia magisterskie realizowane na zasadzie toku indywidualnego (wykłady na UMCS i KUL w Lublinie). Absolwent University of Central Lancashire Wielka Brytania z dyplomem Master of Business Administration oraz Cambridge University, Judge Business School, Ignite Programme. W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych prezentując, przed Komisją Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie rozprawę doktorską pt.: Regionalne zróżnicowanie składek ubezpieczeniowych i ich wpływ na rentowność Towarzystw ubezpieczeń na życie. Od 2001 roku związany z praktyką biznesową. Początkowo współpracował z Pocztą Polską jako główny specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych. Jednym z najważniejszych realizowanych projektów biznesowych było powołanie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Od 2002 do 2011 współpracował z Towarzystwem. Od 2007 do 2009 roku pracował w londyńskiej firmie inwestycyjnej gdzie zajmował stanowisko Non-Executive Director (po akceptacji przez brytyjski nadzór finansowy).
W 2013 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie: finanse, specjalność: ubezpieczenia. W dotychczasowej karierze współpracował również z wieloma przedsiębiorstwami w Polsce i zagranicą w charakterze doradcy w procesie tworzenia strategii oraz zarządzania finansami, w tym instytucje z Londyńskiego City. Stypendysta British Council oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – roczny staż naukowy realizowany na University College London, School of Slavonic and East European Study. Odbył również staż naukowy na City University w Londynie w Cass Business School. Jest członkiem British Association of Slavonic and East European Studies oraz The Chevening Scheme UK. Biegle posługuje się językiem angielskim. Laureat nagrody im .prof. Tadeusza Sangowskiego DEBIUT UBEZPIECZENIOWY 2008 . Najważniejsza publikacja: Adam Śliwiński (SGH), Tomasz Michalski (SGH) and Małgorzata Roszkiewicz (SGH), Demand for Life Insurance – An Empirical Analysis in the Case of Poland, The Geneva Papers on Risk and Insurance, 2013, 38, pp. 62–87, http://www.palgrave-journals.com/gpp/journal/vaop/ncurrent/abs/gpp201221a.html
 
Anna Karmańska – profesor zwyczajny, doktor habilitowany, kierownik Katedry Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, członek zarządu European Federation of Accountants and Auditors for SMEs, przewodnicząca Komisji Etyki przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członek (niezależny) Komitetu Audytu przy Ministrze Sprawiedliwości. Współpracuje z Chartered Institute of Management Accountants i Association of Chartered Certified Accountants. Zajmuje się zagadnieniami rachunkowości finansowej oraz zarządczej pojedynczych podmiotów gospodarczych (w tym zakładów ubezpieczeń) i grup kapitałowych. Autorka licznych publikacji naukowych oraz opracowań i ekspertyz cenionych przez praktyków Aktywnie uczestniczy w środowiskowych dyskusjach na temat najnowszych trendów w standaryzowaniu sprawozdawczości przedsiębiorstw, mających znaczenie dla globalnej polityki rachunkowości.
 
dr Małgorzata Maliszewska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, indywidualny tok studiów, doktor nauk ekonomicznych. Wykładowca z zakresu prawa ubezpieczeniowego w Akademii Finansów w Warszawie. Radca prawny – zajmujący się stałą obsługą prawną zakładów ubezpieczeń działających w formie ubezpieczeniowej spółki akcyjnej oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Wiceprezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej działającej przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Autorka wielu publikacji z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych. Członek Rady Naukowej „Rozpraw Ubezpieczeniowych” wydawanych przez Rzecznika Ubezpieczonych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej.
 
dr Marzanna Lament – pracownik Instytutu Ubezpieczeń i Prewencji na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej, kierownik Zakładu Metod Rachunku Aktuarialnego w tym Instytucie.  Autorka publikacji z zakresu finansów i rachunkowości zakładów ubezpieczeń, m.in. M. Lament, J. Piątek, Rachunkowość ubezpieczeniowa. Problemy i zadania, Politechnika Radomska, Radom 2006 (2008), A. Karmańska, K. Kędziora, M. Lament, Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń, Difin, Warszawa 2003, A. Karmańska, M. Lament, Zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń, LAM, Warszawa, 2002.
 
dr. inż. Paweł Gołąb – doktor nauk ekonomicznych, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Warszawskiej, Wyższej szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Piastował różne funkcje m.in. doradcy w Ministerstwie Finansów, zastępcy dyrektora Oddziału w TUiR Polisa S.A., dyrektora Regionalnego Biura Handlowego w TUnŻ Polisa-Życie S.A., dyrektora Biura Rozwoju i Organizacji w PZU S.A. i PZU Życie S.A., członka Rady Dyrektorów Lindra (Litwa), doradcy prezesa PZU S.A. Aktualnie pracuje w Departamencie Zarządzania Ryzykiem, na stanowisku eksperta w TUiR Warta S.A. i TunŻ Warta S.A. Zainteresowania: ubezpieczeniowe grupy kapitałowe, zarządzanie ryzykiem operacyjnym, zarządzanie ryzykiem ciągłości działania instytucji finansowych. Autor i współautor wielu publikacji książkowych i w czasopismach. Absolwent Instytutu Nauk Ekonomicznych UW, dr hab. nauk ekonomicznych, prof. Politechniki Radomskiej oraz Radomskiej Szkoły Wyższej, dyrektor Instytutu Ubezpieczeń i Prewencji PR. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z dziedziny ubezpieczeń. Posiada 20-letnie doświadczenie w biznesie ubezpieczeniowym, w tym jako prezes Zarządu Powszechnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Energo-Asekuracja” SA, członek Zarządu PZU SA, członek Zarządu UFG.
 
dr Zbigniew Wierzbicki – absolwent – mgr i dr – SGPiS (obecnie – SGH). Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny SGH, Akademii Finansów, Uniwersytetu w Bournemouth UK, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania WSFiZ. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych SGH i w innych uczelniach. Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach zagranicznych m.in. zarządzanie bankiem w USA w Northwestern University Kellogg College, zintegrowane zarządzanie ryzykiem w Londynie. Jednocześnie przez wiele lat (od 1982 r.) pełnił funkcje kierownicze w sektorze finansowym (m.in. doradca prezesa NBP, członek zarządów i dyrektor w wielu bankach komercyjnych, specjalizujący się w bankowości inwestycyjnej, korporacyjnej i municypalnej. Był też odpowiedzialny za organizację emisji papierów dłużnych w kilku bankach, w tym m.in. w Kredyt Bank SA i Banku Gospodarstwa Krajowego (ponad 20 programów emisji obligacji komunalnych i kilkadziesiąt programów korporacyjnych papierów dłużnych). Uczestniczył w wielu IPO i M&A. Brał udział w restrukturyzacji wielu przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Był również wiceprezesem zarządu Korona TFI SA. W latach 2003–2006 kierował Biurem Obsługi Ubezpieczeń Finansowych w PZU SA.R Równolegle przez wiele lat pracował w firmach branży IT, w tym m.in. ICL Poland, Softbank etc. Zasiadał, w tym przewodniczył, w wielu radach nadzorczych przedsiębiorstw, w tym branży IT, i instytucji finansowych. W 2004–2007 powołany przez ZBP w skład 5-osobowego Polskiego komitetu ECB EFCB tj. europejskiego kwalifikacyjnego standardu bankowego. Od 2004 współpracownik czasopism wydawanych przez Związek Banków Polskich. Autor ponad 100 publikacji. Obecnie przewodniczący rad nadzorczych w BETACOM SA, BI Insight SA i Edventure Research Lab sp. z o.o. (start up),a także partner i wiceprezes zarządu w CRM Finance sp. z o.o.
 
Marek Szmaj – posiada ekonomiczne wykształcenie, w tym ukończone studia z zakresu ubezpieczeń gospodarczych w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Związany jest z branżą ubezpieczeniową od 10 lat, podczas których zajmował się aranżowaniem ochrony ubezpieczeniowej. Obecnie wykonuje zawód brokera ubezpieczeniowego w firmie brokerskiej Gras Savoye gdzie zajmuje się konsultingiem ubezpieczeniowym na każdym etapie procesu budowlanego dla Inwestorów, inżynierów kontraktu, pracowni architektonicznych/projektowych, generalnych wykonawców i wykonawców. Jego główną specjalizacją są ubezpieczenia OC (zawodowej i ogólnej dla branży budowlanej), budowlano-montażowe oraz gwarancje ubezpieczeniowe.
 
mgr Ewa Myśliwiec – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na Wydziale Prawa i Administracji powyższego Uniwersytetu ukończyła studia doktoranckie. Obecnie przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa cywilnego. W zakładach ubezpieczeń pracowała 19 lat, w tym w Centrali PZU SA 11 lat oraz w Centrali TU Allianz Polska SA 2 lata. Pracując w Centrali PZU SA i TU Allianz Polska SA zajmowała się m.in.:
  • nadzorem nad likwidacją szkód komunikacyjnych, w tym z ubezpieczeń OC i szkód osobowych,
  • przygotowywaniem rozwiązań dotyczących zagadnień budzących wątpliwości interpretacyjne, w szczególności z ubezpieczeń OC,
  • przygotowywaniem różnego rodzaju wytycznych i procedur łączących zagadnienia ubezpieczeniowe i prawne,
  • prowadzeniem szkoleń m.in. z ubezpieczeń OC i szkód osobowych,
  • kierowała pracami związanymi z dostosowaniem działalności zakładu ubezpieczeń w obszarze likwidacji szkód do zmienionych regulacji prawnych wynikających z wejścia w życie w 2004 r. pakietu ustaw ubezpieczeniowych i nowelizacji w 2007 r. Kodeksu Cywilnego dotyczącej umowy ubezpieczenia,
  • kierowała nurtami projektowymi lub była uczestnikiem różnego rodzaju projektów związanych m.in. z ubezpieczeniami OC w obszarze likwidacji szkód,
  • brała udział w pracach legislacyjnych dotyczących prawa ubezpieczeniowego.
Od 2003 r. prowadzi zajęcia z ubezpieczeń OC w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dla studentów studiów podyplomowych. Od 2008 r. prowadzi Kancelarię Prawną, która specjalizuje się w ubezpieczeniach gospodarczych i prawie cywilnym.
 
mgr Magdalena Kaczmarek – absolwentka University of Bournemouth (Wlk. Brytania) i  Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości (obecnie Akademia Finansów).
Z rynkiem ubezpieczeń związana od 20 lat, od 2002 roku z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji – na stanowisku ekspert – specjalizuję się w ubezpieczeniu  i negocjowaniu dla dużych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą.
Wcześniej broker ubezpieczeniowy w największej polskiej firmie ubezpieczeniowej KBU PROTEKTOR SA, od 1997 roku  wykładowca wyższych uczelni (Akademia Finansów i obecnie SGH). Następnie praca w TUIR PARTNER S.A. jako underwriter, opracowanie w 1999 r. jednych z pierwszych na rynku warunków pakietowych dla małych i średnich przedsiębiorstw "PARTNER W BIZNESIE", następnie produkt "all risks dla przedsiębiorstw".
Prowadzenie cyklu szkoleń dla Gazety Prawnej i Dziennika Ubezpieczeniowego.
Współautorka książki „Ubezpieczenia non life” pod red. Prof. Ewy Wierzbickiej wyd. Cedewu 2010 r. W 2011 r.  odznaczona odznaką Polskiej Izby Ubezpieczeń „zasłużona dla rynku ubezpieczeń”.

mgr Marcin Kowalski
– z reasekuracją zawodowo związany od 2002 r. Początki to Biuro Reasekuracji Tryg. Polska. Z Polskim Towarzystwem Reasekuracji związany od 2005 r., od 2008 jako dyrektor regionu odpowiedzialny za działalność reasekuracyjną Spółki na rynku polskim oraz w Turcji i Izraelu, jak również projekty korporacyjne – retrocesję i rating. Autor publikacji prasowych, prelegent na konferencjach oraz seminariach.
 
mgr Marek Sokół – magister Akademii Finansów w Warszawie (1999), praktyk od początku kariery związany z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i odszkodowaniami. Bardzo dobry praktyk sektora ubezpieczeń nowego pokolenia, specjalista w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Zdany egzamin brokerski, w branży ubezpieczeniowej od 16 lat. Zatrudniony na stanowiskach kierowniczych (także w Zarządzie) w firmach brokerskich, ekspert do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych i odszkodowań radia Tok-FM. Publikacje w: Prawo Asekuracyjne, Rzeczpospolita, Euroflota, Gazeta BCC, Dziennik Ubezpieczeniowy, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, Miesięcznik Bank.
 
mgr Piotr Piórek – absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka; od 1996 roku pracownik Polskiej Izby Ubezpieczeń odpowiedzialny za analizy i badania rynkowe a także implementację Dyrektywy Solvency II. Przedstawiciel PIU w: Solvency II Steering Group; Statistics Committee; Economics & Finance Committee CEA (Europejskie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli) którego Izba jest członkiem.
 
Piotr Staszkiewicz – biegły rewident, adiunkt w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w przeszłości pracownik Ernst and Young, Najwyższej Izby Kontroli, Komisji Nadzoru Finansowego. Prowadził wykłady w City University, Słowacja oraz Collegium Civitas. W roku 2001 uzyskał prawo wykonywania zawodu rewidenta w Wielkiej Brytanii wydane przez Association of Chartered Certified Accountants. W latach 2009–2012 powołany przez Ministra Finansów na członka Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Recenzent NCBiR. Prowadzi zajęcia z zakresu: badania sprawozdań finansowych, rynków finansowych, zaawansowanej rachunkowości na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych w języku polskim i angielskim. Autor monografii Sprawozdawczość ostrożnościowa i finansowa firm inwestycyjnych, Wolters Kluwer, 2014. Autor oraz współautor licznych artykułów opublikowanych m. in. w takich czasopismach jak: Účtovníctvo Audítorstvo Daňovníctvo czy World Journal of Social Science. Pasjonat turystyki pieszej.
 
prof. dr hab. Andrzej Fierla – Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, obecnie Szkoły Głównej Handlowej, z 1980 roku. Specjalizuje się w dziedzinie rynków kapitałowych, teoretycznych i praktycznych aspektów inwestowania, opcji finansowych, opodatkowania dochodów kapitałowych w Polsce oraz wyceny przedsiębiorstw. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, m.in. książki pt. Opcje na akcje, Difin, Warszawa 2004. Badania naukowe i pracę dydaktyczną od kilkunastu lat łączy z bogatym doświadczeniem praktycznym. W latach 1998–2001 pełnił funkcję indywidualnego konsultanta w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zasiada w radach nadzorczych spółek. Aktywnie inwestuje na polskim rynku finansowym, a zwłaszcza na GPW w Warszawie.
 
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa, absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. profesor nadzwyczajny SGH. Kierownik Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, kierownik Studiów Podyplomowych „Wycena nieruchomości” oraz „Zarządzanie nieruchomościami”. Pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN; prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Specjalność: ekonomia, teoria i finanse oraz wycena przedsiębiorstw. Autorka ponad 150 publikacji.
 
prof. dr hab. Eugeniusz Stroiński – habilitacja uzyskana w 1989 r., tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych nadany w 2008 r. Członek Rady Naukowej i profesor zwyczajny w Akademii Finansów w Warszawie. W latach 1991–1995 pełnił funkcje prezesa Powszechnego zakładu Ubezpieczeń na Życie. W latach 1996 – 2002 członek zarządu i wiceprezes Winterthur Życie S.A. i Garda Life S.A. Członek Rady Nadzorczej TUiR Partner S.A.
 
prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk – profesor dr hab. nauk ekonomicznych; absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie; zatrudniona od 2006 roku w Zakładzie Prawa i Finansów, Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie na stanowisku profesora zwyczajnego, wcześniej pracowała na stanowisku dyrektora Centrum Kształcenia Kadr w zakresie Ubezpieczeń i kierownika Katedry Rynku Ubezpieczeniowego na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń w Akademii Ekonomicznej w Katowicach do 2006 roku; doświadczenie w kierowaniu projektami międzynarodowymi nabyła sprawując funkcję koordynatora projektu unijnego JEP 11015 w ramach programu Tempus Phare w latach 1997–1999; badania naukowe poświęcone najnowszym trendom rozwojowym sektora i rynku ubezpieczeń w Europie i na świecie oraz działalność edukacyjną w tym zakresie prowadziła we współpracy z partnerami zagranicznymi: Uniwersytet w Trewirze, Uniwersytet w Zurichu, Karel de Grote Hoogeschool w Antwerpii, Centre National d’Études Supérieures de Sécurité Sociale (CNESSS) w Saint Etienne, Uniwersytet w Bratysławie, Uniwersytet Masaryka w Brnie i Uniwersytet w Bonn; jest członkiem krajowych i międzynarodowych gremiów naukowych zajmujących się ubezpieczeniami a także ekspertem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej; w roku 2006 powołana została w skład Komisji ds. Etyki Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych a w roku 2007 powołana została na stanowisko arbitra Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Jest laureatką odznaczeń państwowych i branżowych, w tym Nagrody Honorowej Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w Warszawie w konkursie im. Tadeusza Sangowskiego w kategorii „Lider Edukacji Ubezpieczeniowej” (2008).
 
Anna Tarasiuk jest doświadczonym radcą prawnym, który zagadnieniami z zakresu ubezpieczeń zajmuje się już od roku 1999. Doradza zarówno w tworzeniu podmiotów na polskim rynku finansowym jak i w zakresie prowadzenia przez te podmioty bieżącej działalności. Zajmuje się kwestiami dotyczącymi zmian w strukturze własnościowej grup kapitałowych instytucji finansowych, w zarówno od strony organizacyjnej jak i regulacyjnej. Reprezentuje klientów przed organami nadzoru w sprawach związanych z funkcjonowaniem instytucji finansowych. Koordynuje projekty związane z opracowaniem wzorców umownych oraz wewnętrznych regulaminów instytucji finansowych. Zajmuje się ponadto zagadnieniami konsumenckimi oraz z zakresu bancassurance. Jest specjalistą w zakresie regulacji Unii Europejskiej dotyczących ubezpieczeń i działalności instytucji finansowych. Współautorka publikacji dotyczących ubezpieczeń i zagadnień z nimi związanych, wykładowcą na seminariach i szkoleniach poświęconych ubezpieczeniom.
 
Tomasz Skwara – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z 2003 roku. Praca magisterska: Ubezpieczenie od utraty zysku jako element zarządzania ryzykiem w dużych podmiotach gospodarczych. Od grudnia 2001 roku do dnia dzisiejszego pracownik Dyrekcji Generalnej TUiR Allianz Polska S.A. Obecnie na stanowisku Koordynatora ds. Ubezpieczeń Majątkowych dla Przemysłu w Departamencie Ubezpieczeń Majątkowych dla Przemysłu. Od początku kariery zawodowej związany z obszarem ubezpieczenia mienia i utraty zysku dla klientów korporacyjnych. Zajmuje się m.in. underwritingiem, kompleksową obsługą klientów korporacyjnych w tym zakresie, tworzeniem produktów oraz wspierających systemów IT.”
 
Beata Janicka – radca prawny. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego „BJJ Solicitors” w Sopocie, świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom wykonującym usługi w zakresie transportu i spedycji. Od roku 1999 członek i jedyny reprezentant Polski w Advisory Body Legal Matters (komisji prawnej) przy Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów – FIATA (Fédération Internationale des Associasions de Transitaires et Assimilés) z siedzibą w Zurychu. Współtwórczyni FIATA Model Correspondents’ Agreement, współautorka Podręcznika Spedytora, wydanego przez Uniwersytet Gdański i Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni, autorka wielu publikacji z zakresu prawa transportowego i ubezpieczeń transportowych. Wykłada prawo transportowe m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (PSTiS), prowadzi seminaria i warsztaty z zagadnień TSL (Transport Spedycja Logistyka) w ramach szkoleń organizowanych przez PISiL, Insurance Meeting Point, a także Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu i Poznaniu. Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni od chwili jego powstania.
 
prof. Kazimierz Ortyński – absolwent Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. nauk ekonomicznych, aktualnie prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, kierownik Katedry Finansów i Ubezpieczeń, a w latach 1994–2006 także profesor nadzwyczajny Akademii Finansów w Warszawie. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej. Autor ponad 200 publikacji oraz innych opracowań naukowych z dziedziny ubezpieczeń, w tym ponad 25 ekspertyz dla ubezpieczycieli. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w biznesie ubezpieczeniowym – broker ubezpieczeniowy, prezes zarządu PTU „Energo-Asekuracja” SA, członek zarządu PZU SA, członek zarządu UFG oraz członek rad nadzorczych m.in. w Polskim Towarzystwie Reasekuracyjnym SA i w Nordea Bank SA..
 
dr Roman Fulneczek, prof. nadzw. AFiB Vistula. Pełnomocnik kanclerza, dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń AFiB Vistula. Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, obecnie Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Pełnomocnik kanclerza, dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń AFiB Vistula w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z polskim rynkiem ubezpieczeń gospodarczych Działu I i Działu II. Dotyczy to również marketingu usług finansowych, w tym usług ubezpieczeniowych. Obserwator i analityk relacji szkolnictwa wyższego z biznesem. Odpowiedzialny za zakres, realizację i program poszczególnych kierunków studiów podyplomowych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Sędzia Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych.
Zainteresowania: teatr, opera, filozofia.
Doświadczenia zawodowe:
Zatrudnienie, zdobywanie wiedzy praktycznej i doświadczeń w zakładach ubezpieczeniowych w latach 1974–2005. Prezes Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (1993–1996), prezes zarządu: Towarzystwa Ubezpieczeń Życiowych i Emerytalnych PETRUS S.A. (1997–1998), prezes zarządu DAEWOO Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. (1998-1999), vice przewodniczący Rady BIG BANK GDAŃSKI S.A. (1994–1997), wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Reasekuracji (2000–2005). Laureat odznaki za zasługi dla ubezpieczeń nadany przez Polską Izbę Ubezpieczeń w 2002 r.

Tomasz Młynarski - radca prawny specjalizujący się w prawie ubezpieczeniowym i medycznym. Absolwent prawa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracował w kilku zakładach ubezpieczeń oraz w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych i Biurze Rzecznika Finansowego. Autor wniosków Rzecznika o podjęcie przez Sąd Najwyższy uchwał rozstrzygających najważniejsze dla praktyki zagadnienia prawne. Prelegent na konferencjach i seminariach. Autor licznych publikacji, m.in. z zakresu prawa ubezpieczeniowego oraz odpowiedzialności odszkodowawczej. Obecnie zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Janina Petelczyc - dr nauk społecznych, autorka licznych publikacji na temat rynku pracy i zabezpieczenia społecznego. Autorka książki "Pracownicze Plany Emerytalne w krajach UE" Badaczka w projektach międzynarodowych (m.in. "LIVEWHAT, Living with Hard Times: How European Citizens Deal with Economic Crises and Their Social and Political Consequences" oraz "trESS - Training and reporting on social security in the European Union"). Tworzyła ekspertyzy m.in. dla Narodowego Banku Polskiego, Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej czy Instytutu Spraw Publicznych. Sprawy związane z ubezpieczeniem społecznym często komentuje w ogólnopolskich mediach.
Poza zawodowo interesuje się Brazylią (współautorka książki "Brazylia, kraj przyszłości?") astronomią oraz historia Warszawy.