Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Akademia Lobbingu : Wykładowcy
Podyplomowe Studia Akademia Lobbingu
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
W Akademii Lobbingu KES SGH wykładać będą m.in.:
 
Małgorzata Molęda-Zdziech, dr hab. – kierownik Akademii Lobbingu KES SGH
socjolożka, politolożka; adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych KES w SGH, wiceprezes i ekspert międzynarodowej organizacji pozarządowej EUROPA (Entretiens Universitaires Réguliers pour l’Administration en Europe) z siedzibą w Limoges, Francja. Członek zarządu Stowarzyszenia Francja-Polska. Autorka m.in.: Obecna nieobecność – aktorski bojkot radia i telewizji w stanie wojennym (Warszawa 1998), współautorka wraz z Krzysztofem Jasieckim i Urszulą Kurczewską książki Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu (Kraków 2000), a z Urszulą Kurczewską Lobbing w Unii Europejskiej (Warszawa 2002). Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół szeroko pojętej problematyki komunikowania i mediów oraz lobbingu na forum narodowym, europejskim i międzynarodowym. Od 2009 roku uczestniczy aktywnie w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. Stefana Batorego. Współautorka rozdziału o lobbingu i rzecznictwie interesów w Polsce w Zielonej Księdze, opublikowanej przez Kancelarię Prezydenta RP w ramach Forum Debaty Publicznej w 2013 roku.
 
Anna Borys-Karwacka
Senior PR Adviser, CEC Government Relations, od 15 w branży public relations, od 3 lat prowadzi projekty public affairs. Specjalizuje się komunikacji korporacyjnej i kryzysowej dla branży
energetycznej, finansowej i zbrojeniowej. Pracuje z międzynarodowymi koncernami, takimi jak Westinghouse Electric Company, MasterCard, Lockheed Martin, Korea Aerospace Industries, BNY Mellon. W latach 2001-2005 była Rzeczniczką Zarządu w firmie Agora S.A. Pracowała również w agencjach Leo Burnett, ComPress i Alcat Communications.
 
Jacek Czarnecki
dziennikarz, korespondent wojenny, dziennikarz polityczny, m.in. reporter sejmowy. Od1992 jest związany z Radiem ZET, pracował również dla Radia Kolor i Programu III Polskiego Radia. Po raz pierwszy jako korespondent wojenny pojechał do Jugosławii w 1995, później relacjonował m.in. konflikty w Bośni, Rwandzie, Kosowie, Libanie, Izraelu i Iraku. W 2012 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
Piotr Frączak
działacz społeczny, ekspert w obszarze działań sektora pozarządowego i ekonomii społecznej, pracuje w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zaangażowany w działalność społeczną, m.in. prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, członek ciał dialogu obywatelskiego, takich jak Komitet Koordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Członek Kapituły Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP, Rady Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, Redaktor naczelny pisma Federalista i stały współpracownik Animacji Życia Publicznego i portalu ekonomiaspoleczna.pl.
 
Anna Kadzikiewicz
Partner w firmie Viewpoint Group. Profesjonalnym lobbingiem zajmuje się od 7 lat. Specjalizuje się w sektorze zdrowotnym, z którym związana jest od kilkunastu lat (wcześniej m.in. jako pracownik Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia).
 
Bartosz Kwiatkowski
ekonomista, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Akademii im. Leona Koźmińskiego, dyrektor w firmie CEC Government Relations. Związany z firmą od 2006 r., doradzał, tworzył i realizował strategie komunikacyjne dla ok. 20 korporacji międzynarodowych, m.in. w sektorze energetyki, finansów, sektora motoryzacyjnego oraz farmaceutycznego. Spędził dwa lata w Kancelarii Prezydenta RP. Członek panelu eksperckiego w projekcie Instrument Szybkiego Reagowania, realizowanego przez PARP oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Ma na koncie wykłady z zakresu strategii lobbingowych (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Collegium Civitas), a także polskiej polityki energetycznej (Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze).
 
Krzysztof Jasiecki, dr hab.
socjolog, prof. w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wykładowca m.in. w Szkole Głównej Handlowej, Akademii im. Leona Koźmińskiego, Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz konsorcjum Wyższych Szkół Bankowych. Bada formowanie się oraz strategie działania polskich elit politycznych i gospodarczych, grupy nacisku i lobbing, materialne i społeczne aspekty bogactwa, jak również wybrane zagadnienia integracji Polski z Unią Europejską. Ostatnio opublikował książkę Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej (2013). Był redaktorem pracy zbiorowej Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście (2011). Współautor pracy Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu (II wyd. 2006), a także autor prac Postrzeganie polskiej marki w krajach Unii Europejskiej (2004) oraz Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu (2002). W latach 2003-2005 ekspert sejmowej komisji nadzwyczajnej do sprawy ustawy o działalności lobbingowej.
 
Grzegorz Makowski, dr
socjolog, dyrektor Programu Odpowiedzialne Państwo w Fundacji im. Stefana Batorego, adiunkt w Collegium Civitas. Główne obszary zainteresowań to socjologia problemów społecznych, korupcja i polityka antykorupcyjna, społeczeństwo obywatelskie i sytuacja organizacji pozarządowych. W latach 2004-2013 pracował w Fundacji Instytut Spraw Publicznych, jako ekspert i kierownik Programu Społeczeństwa Obywatelskiego, zajmując się również działaniami rzeczniczymi. W latach 2006-2008 adiunkt i wykładowca w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu publikacji naukowych, książek i tekstów publicystycznych o tematyce rzecznictwa interesów, lobbingu między innymi: Korupcja jako problem społeczny (TRIO 2008), Polityka rządu wobec organizacji po wyborach w 2007 (ISP 2009). Wraz z dr. J. Zbierankiem opublikował m.in. analizy Die Regulierung des Lobbying in Polen (“Polen Analysen”, 2010, nr 66), czy też Lobbing w Polsce. Żywy problem, martwe prawo („Analizy i Opinie”, 2007, nr 79).
 
Zdzisław Rapacki, dr
ekonomista, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS /SGH/. Specjalny Przedstawiciel Dyrektora Międzynarodowej Organizacji Pracy ds. Gruzji. W latach 2004-2010 Ambasador, Stały Przedstawiciel RP przy Biurze NZ w Genewie. Ambasador RP przy Konferencji Rozbrojeniowej. Przewodniczący delegacji polskiej na obrady I Komitetu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. W latach 2008-2009 Przewodniczący Rady Administracyjnej Międzynarodowej Organizacji Pracy; Przewodniczący Komitetu Całości Międzynarodowej Konferencji Pracy negocjującego rezolucję w sprawie globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. W roku 2006 Przewodniczący Konferencji Rozbrojeniowej. W latach 1996-2004 Dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Prezydenta RP; W latach 1994-1995 Prezes Polcard. Wcześniej m.in. Dyrektor Gabinetu trzech kolejnych ministrów Spraw Zagranicznych, Minister Pełnomocny Ambasady PR w Londynie, Stały Przedstawiciel Polski przy Międzynarodowej Organizacji Turystyki w Madrycie, II Sekretarz w Tokio, attache polskiej reprezentacji na Mundialu w Meksyku. Współautor książki nt. gospodarki światowej w części poświęconej Japonii, autor artykułów nt: kart kredytowych w Polsce, globalizacji, kryzysu finansowego i ekonomicznego a także rozbrojenia i likwidacji broni chemicznych. Odznaczony m.in. Komandorią Francuskiej Legii Honorowej, Wielkim Krzyżem Zasługi Chile, Komandorią Pogoni i Orderem Wielkiego Ks. Gedymina, Komandorią Orderu Wschodzącego Słońca Japonii.
 
Jarosław Wereszczyński,
absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM). Wieloletni (od 1987 do 2003 r.) dyplomata (Radca w stanie spoczynku) zajmujący się dyplomacją wielostronną. Pełnił misje dyplomatyczne na placówkach w Strasbourgu, Genewie i Waszyngtonie. Od 2003 r. w biznesie. Były Dyrektor ds. Korporacyjnych w Tesco Polska Sp. z o.o. oraz członek Zarządu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej. Obecnie doradca ds. public affairs kilku międzynarodowych korporacji. Wykładowca Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz były wykładowca Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i the George Washington University w Waszyngtonie. Specjalista z zakresu organizacji międzynarodowych (m.in. ONZ, WTO, WIPO, UE, Rada Europy), procesu legislacyjnego, public affairs oraz lobbingu.
Jakub Wojnarowski – Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan (od połowy 2012 r.), odpowiedzialny za obszar ekspertyzy i współpracy międzynarodowej, członek Rady Dyrektorów i Biura Wykonawczego BUSINESSEUROPE; w latach 2006-2012 dyrektor ds. działalności programowej w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera (2008 – 2011), członek zarządu Forum Darczyńców w Polsce (2006-2009) oraz członek European Forum on Philantropy & Research Funding Steering Group (2007-2008), socjolog i politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (2001) i Central European University w Budapeszcie (2002); wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim (2002-2006), negocjator i facylitator, autor i współautor książek, raportów i publikacji (m.in. Polska 2030 – Wyzwania rozwojowe), poświęconych komunikacji i zarządzaniu konfliktami, ruchom społecznym, kapitałowi społecznemu; zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi polityki publicznej i przemysłowej, dialogu, edukacji i finansowania nauki;

Agnieszka Rymsza
, dr,
socjolog, od 2005 r. jest kierownikiem Zespołu ds. Rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS, specjalistą ds. współpracy z administracją centralną. Mając pełnomocnictwem Porozumienia AUTYZM-POLSKA do reprezentowania interesów osób z autyzmem, koordynuje prace Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, współpracuje z przedstawicielami resortów odpowiedzialnych za politykę państwa wobec osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza osób z autyzmem. Uczestniczy w spotkaniach komisji i zespołów parlamentarnych, gdzie tworzone jest prawo dotyczące osób niepełnosprawnych, a także organizacji pozarządowych. Jest członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji próbującego wpływać na poprawę sposobu stanowienia prawa w Polsce oraz Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. W grudniu 2007 r. obroniła napisaną w j. angielskim rozprawę doktorską pt: Towards the loss of identity: a comparative analysis of the nonprofit sector in Poland and the United States, poświęconą porównaniu problemów i trendów rozwojowych sektora pozarządowego w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Stypendystka Fulbrighta [Georgetown University w Waszyngtonie, DC, USA (2003–2005)], Marie Curie Fellowship [Manchester University, UK, (2001)]. Podczas studiów doktoranckich odbywała także kwerendę biblioteczną na University of Cambridge [UK, (2002)].
 
Jarosław Zbieranek, dr
ukończył studia prawnicze i politologiczne. Doktor nauk prawnych. Od 2004 roku bierze udział w pracach legislacyjnych Sejmu RP i Senatu RP, specjalizując się w problematyce praw konstytucyjnych. Koordynował pracami wielu zespołów eksperckich, m.in. zespołu przygotowującego dla Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej elementy ustawy Kodeks wyborczy obejmujące ułatwienia dla wyborców (2009-2011). Wiele lat związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a także Kancelarią Radcowską Chmaj i Wspólnicy. Ekspert w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Autor wielu raportów i ekspertyz m.in. dla OBWE, Biura Analiz Sejmowych. Problematyką lobbingu i rzecznictwa interesów zajmuje się badawczo i naukowo. Pod jego redakcją ukazał się m.in. Praktyczny przewodnik po lobbingu w samorządzie województwa (Warszawa 2010). Wraz z dr. Grzegorzem Makowskim opublikował m.in. analizy Die Regulierung des Lobbying in Polen (“Polen Analysen”, 2010, nr 66), czy też Lobbing w Polsce. Żywy problem, martwe prawo („Analizy i Opinie”, 2007, nr 79).
 
Grzegorz Ziemniak
konsultant i doradca z zakresu public affairs i komunikacji. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym dla takich branż przemysłu jak ochrona zdrowia, energetyka, telekomunikacja, usługi finansowe, transport. Najczęściej realizowane zagadnienia: doradztwo i reprezentacja w procesie legislacyjnym, w procesach fuzji i przejęć, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, rozwoju firm. Współtwórca Instytutu Zdrowia i Demokracji.
 
Anna Zorska, prof. zw. dr hab.
Pracownik Instytutu Studiów Międzynarodowych, KES SGH, kierownik Zakładu Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej. Dorobek naukowy obejmuje ponad 150 opublikowanych pozycji, w tym dwie książki „Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej”, WN PWN, Warszawa 1998, 2002 i „Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania”, PWE, Warszawa 2007. Zainteresowania naukowe: innowacje i systemy innowacyjności, biznes międzynarodowy, tworzenie i przepływy wiedzy w korporacjach transnarodowych, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, politykę państwa wobec biznesu międzynarodowego.
 
Katarzyna Żukrowska, prof. zw.
dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych KES SGH, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego KES SGH. Ekonomistka i politolog, specjalista od stosunków międzynarodowych gospodarczych i politycznych. Autorka ok. 420 publikacji wydanych w języku polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim i francuskim. W latach 2005-2008 dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, SGH, wcześniej przez dwie kadencje pełniła funkcję prodziekana Kolegium. Współpracowała z CES UJ, UW, AE Wrocław i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Pracownik naukowy Polskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych w latach 1977-1993; Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych w latach 1993-2000. W 1987-1988 senior fellow w nowojorskim instytucie East-West Security Studies (obecnie East West Studies). Pierwsza stypendystka NATO z krajów Europy Środkowej i Wschodniej po otwarciu organizacji na Wschód Europy. Koordynator ze strony polskiej badań prowadzonych w ramach Programów Ramowych V i VI (Ezoneplus, Go-EuroMed i EuroModel). Badania naukowe obejmują: aspekty gospodarcze zbrojeń i rozbrojenia, problematykę rozwojową, międzynarodowe aspekty transformacji systemowej, związki między polityką a gospodarką i integracja europejska problematyka konwergencji i finansowania rozwoju. Współpracowała jako ekspert z NATO, OECD, Komisją Europejską i ONZ. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim, doradca ds. nauki w Komisji Europejskiej przy komisarzu J. Potochniku w latach 2006-2008.