Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Akademia Lobbingu : Program
Podyplomowe Studia Akademia Lobbingu
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

Zajęcia prowadzone będą w 4 blokach tematycznych:

Blok pierwszy: Lobbing w perspektywie międzynarodowej (łącznie 50 godzin);
Blok drugi: Lobbing na forum Unii Europejskiej (łącznie 36 godzin)
Blok trzeci: Lobbing w Polsce (łącznie 40 godz.)
Blok czwarty: Lobbing w praktyce: metody i techniki (łącznie 44 godz.)

Blok I:
Lobbing w perspektywie międzynarodowej (łącznie 50 godzin)
Historia i modele lobbingu (6 godz.)
Globalizacja jako kontekst dla działań lobbingowych (4godz.)
Lobbing a organizacje międzynarodowe (10 godz.)
Lobbing w dyplomacji gospodarczej (6 godz.)
Lobbing w dyplomacji kulturalnej (6 godz.)
Lobbing jako wyraz aktywnego społeczeństwa obywatelskiego – perspektywa porównawcza (4 godz.)
Strategie regulacji lobbingowych prawnych i etycznych – wybrane przykłady (Kanada, USA, Francja, Niemcy, Austria, Litwa) (8 godz.)
Lobbysta jako zawód profesjonalizacja działalności lobbingowej (6 godz.)

Blok II:
Lobbing na forum Unii Europejskiej (łącznie 36 godzin)
Możliwości wywierania wpływu w procesie decyzyjnym w UE (10 godz.)
Główni aktorzy lobbingowi – ich metody i strategie działań (10 godz.)
Sektorowy lobbing – analiza przykładów dobrych praktyk (8 godz.)
Regulacja lobbingu w UE (2 godz.)
Zarządzanie działaniami lobbingowymi – style lobbowania (4 godz.)
Lobbing a demokracja w Unii Europejskiej (2 godz.)

Blok III:
Lobbing w Polsce (łącznie 40 godz.)
Prawne uwarunkowania i możliwości prowadzenia lobbingu (6 godz.)
Samoregulacja środowiska lobbystów – Stowarzyszenie Profesjonalnych Lobbystów w Polsce i Kodeks Etyczny (2 godz.)
Wizerunek lobbingu w Polsce (2 godz.)
Instytucjonalne możliwości prowadzenia lobbingu: formy konsultacji a administracji rządowej i Sejmie, instytucja „wysłuchania publicznego” (6 godz.)
Zakres działalności Komisji Trójstronnej – teoria i praktyka (4 godz.)
Strategia lobbingu podmiotów prowadzących lobbing we własnym imieniu: organizacji i stowarzyszeń ekonomicznych (8 godz.)
Strategie lobbingu organizacji i stowarzyszeń nieekonomicznych (4 godz.)
Lobbing w działalności firm i koncernów międzynarodowych (6 godz.)
Lobbing i rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych (2 godz.)

Blok IV:
Lobbing w praktyce: metody i techniki (łącznie 44 godz.)
Współpraca z dziennikarzami i mediami (10 godz.)
Zasady przygotowania i prowadzenia kampanii lobbingowej (20 godz.)
Jak skutecznie współpracować z administracją publiczną w Polsce (8 godz.)
Zasady savoir vivre’u i skutecznego komunikowania się (4 godz.)
Wykorzystanie nowych mediów i Internetu w lobbingu – cyberlobbing (2 godz.)